Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

EgzaminaiEgzaminai

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija paskirta 2023–2024 m. m. brandos egzaminų bazine mokykla, t.y. mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją.

Eksternai prašymus turi pateikti iki lapkričio 24 dienos, o pasirinktus egzaminus privalės laikyti pagrindinėje sesijoje.

Kartu su prašymu  bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

2) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo,  mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją;

3) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;

4) įmokos kvitą. Teikdamas prašymą eksternas sumoka 15,00 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į žemiau nurodytą banko sąskaitą.

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, 290532510
Gavėjo bankas:  AB Swedbank
Sąskaitos Nr.
LT277300010002408759 (EUR)
Suma: 15,00 € (už vieną egzaminą, suma gali kisti pagal laikomų BE skaičių)
Mokėjimo paskirtis: už brandos egzamino(ų) laikymą

Informacija teikiama tel. 8 41 552748

Dokumentai priimami 202 arba 220 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 16.00 val. arba siųsti el paštu sauletekis@sauletekis.lt

Daugiau informacijos apie egzaminus galite rasti: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

:: Eksterno prašymo forma (2024) :: Informacija Šiaulių savivaldybės puslapyje ::

*****

Viskas apie BRANDOS EGZAMINUS nacionalinės švietimo agentūros saite

:: DUK :: Mokomieji dalykai :: LKL įskaita :: Brandos darbas ::

:: Vykdymo instrukcijos :: Egzamino vykdymo reikalavimai :: Egzaminų užduotys ::

:: Vertinimas :: Rezultatai :: Rezultatų analizės :: Bazinės mokyklos ::


BRANDOS EGZAMINAI - Mokomieji dalykai

 

Biologija

Chemija

Fizika

Geografija

Informacinės technologijos

Istorija

Lietuvių kalba ir literatūra

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BRANDOS EGZAMINAS
yra privalomas, tačiau kandidatas turi teisę pasirinkti ir laikyti mokyklinį arba valstybinį brandos egzaminą.
Kandidatui bus pateiktos 2 samprotavimo rašinio temos ir 2 literatūrinio rašinio temos. Taigi bus galima rinktis 1 iš 4 užduočių.
Rašant bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu.

VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS

Valstybinis brandos egzaminas truks 4 valandas.

Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienudviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą, analizuojant dviejų autorių kūrybą ir kontekstą – vieną autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos arba kitų privalomų programinių autorių, kitą galima rinktis savo nuožiūra.

Privalomi literatūros kurso autoriai:

M. Mažvydas
M. Daukša
J. Radvanas
M. K. Sarbievijus
K. Donelaitis
A. Mickevičius
A. Baranauskas
V. Kudirka
V. Krėvė
V. Mykolaitis-Putinas
J.Savickis
J. Aistis
H. Radauskas
S. Nėris
B. Sruoga
A. Škėma
Just. Marcinkevičius
M. Katiliškis
J. Aputis
S. Geda
Maironis
J. Biliūnas
J. Tumas-Vaižgantas

 

Privalomi konteksto autoriai:

Šatrijos Ragana
Vyt. Mačernis
Br. Krivickas
M. Martinaitis
Č. Milošas
J. Kunčinas
M. Ivaškevičius

 
V. Šekspyras
J. V. Getė
F. Kafka

 
A. Kamiu
J. Vaičiūnaitė
A. Marčėnas

 

SVARBU
Kad išlaikytų valstybinį egzaminą, kandidatui reikia surinkti 30 proc. visų už rašinį skiriamų taškų.

MOKYKLINIS BRANDOS EGZAMINAS

Mokyklinis brandos egzaminas truks 3,5 valandos.

Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienudviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant vieno autoriaus kūrybą ir kontekstą. Tą autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos arba kitų privalomų programinių autorių. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra.
Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po 3 klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Privalomi literatūros kurso autoriai:

M. Mažvydas
M. Daukša
J. Radvanas
M. K. Sarbievijus
K. Donelaitis
A. Mickevičius
A. Baranauskas
V. Kudirka
Maironis
J. Biliūnas
J. Tumas-Vaižgantas
V. Krėvė
V. Mykolaitis-Putinas
J. Savickis
J. Aistis
H. Radauskas
S. Nėris
B. Sruoga
A. Škėma
Just. Marcinkevičius
M. Katiliškis
J. Aputis
S. Geda
V. Šekspyras
J. V. Getė
A. Kamiu

Matematika

Menai

Rekomendacijos kiekvienai menų egzamino krypčiai ir apibendrinta informacija:

Muzikologija

Technologijos


Užsienio kalbos


Užsienio kalba (anglų)

 

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

 


PUPP

Viskas apie PUPP nacionalinės švietimo agentūros saite
 

:: TEISĖS AKTAI :: AKTUALIJOS :: TVARKARAŠTIS :: PROGRAMOS :: VYKDYMO INSTRUKCIJOS ::

:: PUUP UŽDUOTYS :: GIMTŲJŲ KALBŲ KALBĖJIMO POTEMĖS :: VERTINIMO INSTRUKCIJOS :: REZULTATAI ::

Programos:

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa neprigirdinčiųjų ir kurčiųjų mokykloms

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Skaičiuotuvų, tinkamų naudotis matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, pavadinimai

 


 
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Daujotas
Butvydė
Saturninas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius