Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

EgzaminaiEgzaminai

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija paskirta 2023–2024 m. m. brandos egzaminų bazine mokykla, t.y. mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją.

:: PLAČIAU - Informacija Šiaulių savivaldybės puslapyje ::

*****

Viskas apie BRANDOS EGZAMINUS nacionalinės švietimo agentūros saite

:: DUK :: Mokomieji dalykai :: LKL įskaita :: Brandos darbas ::

:: Vykdymo instrukcijos :: Egzamino vykdymo reikalavimai :: Egzaminų užduotys ::

:: Vertinimas :: Rezultatai :: Rezultatų analizės :: Bazinės mokyklos ::


BRANDOS EGZAMINAI - Mokomieji dalykai

BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI

Biologija

Chemija

Fizika

Geografija

Informacinės technologijos

Istorija

Lietuvių kalba ir literatūra

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BRANDOS EGZAMINAS
yra privalomas, tačiau kandidatas turi teisę pasirinkti ir laikyti mokyklinį arba valstybinį brandos egzaminą.
Kandidatui bus pateiktos 2 samprotavimo rašinio temos ir 2 literatūrinio rašinio temos. Taigi bus galima rinktis 1 iš 4 užduočių.
Rašant bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu.

VALSTYBINIS BRANDOS EGZAMINAS

Valstybinis brandos egzaminas truks 4 valandas.

Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienudviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą, analizuojant dviejų autorių kūrybą ir kontekstą – vieną autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos arba kitų privalomų programinių autorių, kitą galima rinktis savo nuožiūra.

Privalomi literatūros kurso autoriai:

M. Mažvydas
M. Daukša
J. Radvanas
M. K. Sarbievijus
K. Donelaitis
A. Mickevičius
A. Baranauskas
V. Kudirka
V. Krėvė
V. Mykolaitis-Putinas
J.Savickis
J. Aistis
H. Radauskas
S. Nėris
B. Sruoga
A. Škėma
Just. Marcinkevičius
M. Katiliškis
J. Aputis
S. Geda
Maironis
J. Biliūnas
J. Tumas-Vaižgantas

 

Privalomi konteksto autoriai:

Šatrijos Ragana
Vyt. Mačernis
Br. Krivickas
M. Martinaitis
Č. Milošas
J. Kunčinas
M. Ivaškevičius

 
V. Šekspyras
J. V. Getė
F. Kafka

 
A. Kamiu
J. Vaičiūnaitė
A. Marčėnas

 

SVARBU
Kad išlaikytų valstybinį egzaminą, kandidatui reikia surinkti 30 proc. visų už rašinį skiriamų taškų.

MOKYKLINIS BRANDOS EGZAMINAS

Mokyklinis brandos egzaminas truks 3,5 valandos.

Kandidatas gali pasirinkti samprotavimo arba literatūrinį rašinį.
Samprotavimo rašinyje reikia atskleisti temą, remiantis vienudviejų prie temos rekomenduojamų autorių arba kitu privalomu programiniu autoriumi, taip pat jo kontekstu.
Literatūriniame rašinyje reikia atskleisti temą analizuojant vieno autoriaus kūrybą ir kontekstą. Tą autorių reikia pasirinkti iš dviejų rekomenduojamų prie temos arba kitų privalomų programinių autorių. Kitą autorių, jei jo reikia, kandidatas renkasi savo nuožiūra.
Prie kiekvienos rašinio temos bus pateikta po 3 klausimus, kurie kandidatui padės rinktis rašymo kryptį. Jais naudotis galima, bet neprivaloma.

Privalomi literatūros kurso autoriai:

M. Mažvydas
M. Daukša
J. Radvanas
M. K. Sarbievijus
K. Donelaitis
A. Mickevičius
A. Baranauskas
V. Kudirka
Maironis
J. Biliūnas
J. Tumas-Vaižgantas
V. Krėvė
V. Mykolaitis-Putinas
J. Savickis
J. Aistis
H. Radauskas
S. Nėris
B. Sruoga
A. Škėma
Just. Marcinkevičius
M. Katiliškis
J. Aputis
S. Geda
V. Šekspyras
J. V. Getė
A. Kamiu

Matematika

Menai

Rekomendacijos kiekvienai menų egzamino krypčiai ir apibendrinta informacija:

Muzikologija

Technologijos


Užsienio kalbos


Užsienio kalba (anglų)

 

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

 


PUPP

Viskas apie PUPP nacionalinės švietimo agentūros saite
 

:: TEISĖS AKTAI :: AKTUALIJOS :: TVARKARAŠTIS :: PROGRAMOS :: VYKDYMO INSTRUKCIJOS ::

:: PUUP UŽDUOTYS :: GIMTŲJŲ KALBŲ KALBĖJIMO POTEMĖS :: VERTINIMO INSTRUKCIJOS :: REZULTATAI ::

Programos:

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa neprigirdinčiųjų ir kurčiųjų mokykloms

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių gimtųjų kalbų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Skaičiuotuvų, tinkamų naudotis matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, pavadinimai

 


 
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Geistautas
Geistautė
Vilhelmas
Baniutė

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius