Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Kokybės krepšelisKokybės krepšelis
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

   Šis projektas yra skirtas įvairių gebėjimų ir poreikių mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimui. Bendra finansinė paramos gimnazijai suma siekia 68 072 eurų. Projektas bus įgyvendinamas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais. 

   Įgyvendindama šį projektą gimnazijos bendruomenė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos veiklos tobulinimo plane sau išsikėlė uždavinius:

    1 uždavinys. Skatinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, ugdyti kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas, panaudojant gimnazijos fizikos, chemijos laboratorijas bei įkuriant naują STEAM (biologijos) laboratoriją.

     2 uždavinys. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, orientuotas į STEAM integravimą ugdymo procese.

     3 uždavinys. Mokinio asmeninės atsakomybės skatinimas.

Bendruomenės skaitmeninės kompetencijos ugdymas(is)

Organizuotos tarptautinės robotikos varžybos „Saulės robotų mūšis 2022“

   Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija kartu su Šiaulių robotikos klubu į Šiaulius sugrąžino tarptautines robotikos varžybas „Saulės robotų mūšis 2022“. Balandžio 9 dieną į „Saulėtekio“ gimnaziją atvyko robotų kūrėjai (komandos) su 109 robotais iš Latvijos ir Lietuvos įvairių miestų bei miestelių. Plačiau>>>

Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Algimantas
Milvydė
Eduardas
Vilhelmina

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius