Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Kokybės krepšelisKokybės krepšelis
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

   Šis projektas yra skirtas įvairių gebėjimų ir poreikių mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimui. Bendra finansinė paramos gimnazijai suma siekia 68 072 eurų. Projektas bus įgyvendinamas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais. 

   Įgyvendindama šį projektą gimnazijos bendruomenė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos veiklos tobulinimo plane sau išsikėlė uždavinius:

    1 uždavinys. Skatinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, ugdyti kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas, panaudojant gimnazijos fizikos, chemijos laboratorijas bei įkuriant naują STEAM (biologijos) laboratoriją.

     2 uždavinys. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, orientuotas į STEAM integravimą ugdymo procese.

     3 uždavinys. Mokinio asmeninės atsakomybės skatinimas.

Bendruomenės skaitmeninės kompetencijos ugdymas(is)

Organizuotos tarptautinės robotikos varžybos „Saulės robotų mūšis 2022“

   Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija kartu su Šiaulių robotikos klubu į Šiaulius sugrąžino tarptautines robotikos varžybas „Saulės robotų mūšis 2022“. Balandžio 9 dieną į „Saulėtekio“ gimnaziją atvyko robotų kūrėjai (komandos) su 109 robotais iš Latvijos ir Lietuvos įvairių miestų bei miestelių. Plačiau>>>

STEAM veiklų organizavimas progimnazijų mokiniams

STEAM veikloje dalyvavusių svečių šeštokų fizikos labirintai nepaklaidino

   „Saulėtekio“ gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas gimnazistų STEAM kompetencijoms ugdyti. Taip siekiama paruošti jaunąją kartą XXI iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo, kritinio mąstymo gebėjimus ir kt. Mokykla savo patirtimi STEAM srityje noriai dalijasi su bendradarbiaujančiomis gimnazijomis.  Tad birželio 2 dieną jos „Saulėtekio“ gimnazijoje sėmėsi Šiaulių "Rasos" progimnazijos 6b klasės mokiniai su auklėtoja Diana Šidlauske. Šeštokai dalyvavo STEAM veikloje, kurią organizavo fizikos mokytojos Ona Girjotienė ir Vilma Endrikienė. Mokiniai susipažino su šviesos ir elektriniais reiškiniais: aiškinosi šviesos spektro sudėtį, elektros grandinių veikimo principus, stebėjo šviesos spektro susidarymą stiklinėje prizmėje, praktiškai susipažino su elektros skambučio bei elektromagneto veikimu. Džiugu, kad veikloje sudėtinga fizika, susieta su gyvenimo praktika, tapo paprastesnė ir aiškesnė.  NUOTRAUKOS>>>

STEAM veiklos „Saulėtekio” gimnazijoje

   Birželio 9 dieną „Saulėtekio“ gimnazijoje fizikos laboratorijoje apsilankė Šiaulių „Rasos" progimnazijos 7a klasės mokiniai su auklėtoja Danute Sakalauskiene. Gimnazijos fizikos mokytojos Ona Girjotienė ir Vilma Endrikienė supažindino mokinius su mūsų aplinkoje vykstančiais fizikiniais reiškiniais. Septintokai stebėjo šviesos spektro susidarymą, mokėsi apie daiktų spalvų prigimtį, susipažino su pagrindinėmis šviesos spalvomis bei kaip gauti papildomas spalvas, jungė elektros grandines, aiškinosi elektrinio skambučio ir elektromagneto veikimą. STEAM veikloje dalyvavo ir III gimnazijos klasių mokiniai, kurie padėjo „Rasos“ progimnazijos mokiniams fizikos žinias pritaikyti praktikoje.  NUOTRAUKOS>>>


Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Butigeidas
Algmina
Eligijus
Natalija

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius