Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Kokybės krepšelisKokybės krepšelis

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

   Šis projektas yra skirtas įvairių gebėjimų ir poreikių mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimui. Bendra finansinė paramos gimnazijai suma siekia 68 072 eurų. Projektas bus įgyvendinamas 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais. 

   Įgyvendindama šį projektą gimnazijos bendruomenė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos veiklos tobulinimo plane sau išsikėlė uždavinius:

    1 uždavinys. Skatinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, ugdyti kūrybiškumo ir iniciatyvumo kompetencijas, panaudojant gimnazijos fizikos, chemijos laboratorijas bei įkuriant naują STEAM (biologijos) laboratoriją.

     2 uždavinys. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, orientuotas į STEAM integravimą ugdymo procese.

     3 uždavinys. Mokinio asmeninės atsakomybės skatinimas.

Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų įgyvendinimo darbo grupė

 

  • Gamtos mokslų populiarinimas organizuojant edukacines veiklas gimnazijos STEAM laboratorijose.
  • STEAM veiklos už gimnazijos ribų.
  • STEAM veiklų organizavimas progimnazijų mokiniams.


2022 m. lapkričio mėnesį įrengta moderni STEAM (biologijos) laboratorija ir renovuotas greta esantis biologijos kabinetas.

STEAM diena Saulėtekio” gimnazijoje

   Gegužės 25 d. Saulėtekio“ gimnazijoje vyko patyriminio ugdymo diena STEAM diena. Jos tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, domėjimąsi tiriamąja veikla, gebėjimą taikyti teorines žinias, mokymąsi bendradarbiaujant grupėje. Ne paslaptis, kad dauguma profesijų šiais laikais reikalauja pačių įvairiausių įgūdžių integracijos. Sėkmę dirbant gali atnešti kaip tik STEAM. Ia,b,c klasių mokiniai dalyvavo Techninės kūrybos centre, kur mėgintuvėliuose kūrė cheminį kristalų sodą.  Id klasės mokiniai lankėsi VU Šiaulių akademijos botanikos sode... Plačiau>>>

STEAM diena Saulėtekio” gimnazijoje

   I–III klasių mokiniams patyriminės veiklos lapkričio 29 d. vyko mokykloje. I klasių mokiniai kartu su chemijos mokytoja Danguole Norkuviene atliko rūgštinių ir bazinių medžiagų tyrimą. Technologijų mokytoja Lina Adomaitiene mokė kurti kalėdinius atvirukus iš antrinių medžiagų, o informacinių technologijų mokytojas Gražvydas Felinskas šiuolaikiškus atvirukus naudojant Google piešinius (Google Drawings). II klasių mokiniai kartu su biologijos mokytoja Agnė Rociene tyrinėjo pelėsinių grybų pasaulį. Plačiau>>>

Biomedicinos tiriamoji veikla gimnazijoje

   Jei imtis tyrimų, tai tik rimtų. Na, ne bet kokių, o tokių iš ties aktualių!!!
   Biomedicinos tiriamąjį darbą pasirinkę IIb klasės jaunieji tyrėjai Simonas, Saivydas, Oskaras ir Gabijus nusprendė ištirti mokyklos oro mikroflorą. Tapę mikrobiologais, vaikinai įvertino oro taršą, tad laukiame rezultatų ir rekomendacijų, kaip čia mums toliau gyventi. Mokykloje įgytos žinios ir įgūdžiai tikrai pravers dirbant laboratorijoje. Kas žino, gal greitu laiku juos ten ir sutiksime :). Biologijos mokytoja Agnė Rocienė.  NUOTRAUKOS>>>      

STEAM veikla Ib klasėje

   Pirmokai per chemijos pamoką tyrinėjo ypatingas  vandens savybes: vandens tankį, vandens paviršiaus įtempį, vandens lašo sandarą.  Atlikdami tiriamuosius darbus mokiniai sužinojo, kad skystame vandenyje tarp vandens molekulių yra gana stipri sąveika. Skysčio paviršiuje ir skysčio viduje vandens molekulių sąveikos jėgos skirtingos, todėl skysčio paviršiuje dėl vandens paviršiaus įtempio susidaro plonytė plėvelė, išlaikanti net aliuminio sunkesnę už vandenį monetą (vandens tankis 1g/cm3, o monetos tankis 2,7 g/cm3). Tyrinėdami vandens tankį, gimnazistai pastebėjo, kad šilto vandens tankis yra mažesnis nei šalto vandens, todėl šiltas vanduo lengvesnis už šaltą: juk ledas tvenkinyje laikosi vandens paviršiuje ir nenuskęsta.  Chemijos mokytoja Danguolė Norkuvienė.  NUOTRAUKOS>>>      

„Saulėtekio“ gimnazistai – STEAM programoje „Architektūros pagrindai“

   „Architektūros reikšmė pasauliui – neginčijama. Tai erdvių menas ir mokslas, kuriantis miestų tapatybę, apsprendžiantis paveldą ir formuojantis kultūrą. Pagrindinė architekto užduotis – sukurti pastatą arba erdvę žmogui, kuri būtų funkcionali, saugi ir estetiška...“  – taip pristatomas Šiaulių techninės kūrybos centro projektas, kurio metu užsiėmimus gimnazistams vedė architektas Kristijonas MurauskasPlačiau>>>

Dirbtinio inksto tyrimas VU Šiaulių akademijos STEAM centre

   2022 m. sausio 20 d. IIc klasės mokiniai dalyvavo tiriamųjų darbų užsiėmime „Dirbtinis inkstas“. Iš gautų priemonių ir medžiagų jie savarankiškai sukonstravo dializės maišelį eksperimentui.  Kokybiniais testais nustatė nevienodą dializės membranos laidumą skirtingoms medžiagoms.  Plačiau>>>      

Mokymosi patalpos apšvietimo tyrimas VU Šiaulių akademijos STEAM centre

   2022 m. sausio 18 d. penkiolika IIb klasės mokinių svečiavosi Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centre. Gimnazistai dalyvavo tiriamųjų darbų užsiėmime „Mokymosi patalpos apšvietimo tyrimas“.  Plačiau>>>      

„Jaunojo tyrėjo“ diena su Šiaulių Rėkyvos progimnazijos aštuntokais

   2023 m. vasario 24 d. „Saulėtekio“ gimnazijoje „Jaunojo tyrėjo“ dienos STEAM veiklose dalyvavo ir susipažino su gimnazija Šiaulių Rėkyvos progimnazijos aštuntokai. Žinoma nebuvo aplenktas ir sportas.   Nuotraukos>>>

Šiaulių Gegužių progimnazijos 3b klasės mokiniai STEAM'uko veiklose

   Šiaulių Gegužių progimnazijos 3b klasės mokiniai dalyvavo STEAM'uko veiklose! Laboratorijoje jiems pavyko ištirti „Burnos mikroflorą“. Jaunieji tyrėjai susipažino su fizikos ir chemijos laboratorijomis bei kitomis gimnazijos edukacinėmis ugdymosi aplinkomis.   Nuotraukos>>>

„Jaunojo tyrėjo“ diena su Šiaulių Gegužių progimnazijos aštuntokais

   2023 m. kovo 17 d. „Saulėtekio“ gimnazijoje savo jėgas „Jaunojo tyrėjo“ dienos veiklose išbandė Šiaulių Gegužių progimnazijos aštuntokai. Diena prasidėjo energinga Energy mankšta. Susikaupę aštuntokai įveikė visus STEAM krypties tyrimus ir net psichologijos užduotis.   Nuotraukos>>>

STEAM veikla septintokams

   2022 m. Birželio 9 dieną „Saulėtekio“ gimnazijos fizikos laboratorijoje apsilankė Šiaulių „Rasos“ progimnazijos 7a klasės mokiniai su auklėtoja Danute Sakalauskiene. Gimnazijos fizikos mokytojos Ona Girjotienė ir Vilma Endrikienė supažindino mokinius su mūsų aplinkoje vykstančiais fizikiniais reiškiniais. Septintokai stebėjo šviesos spektro susidarymą, mokėsi apie daiktų spalvų prigimtį, susipažino su pagrindinėmis šviesos spalvomis bei kaip gauti papildomas spalvas, jungė elektros grandines, aiškinosi elektrinio skambučio ir elektromagneto veikimą. STEAM veikloje dalyvavo ir III gimnazijos klasių mokiniai, kurie padėjo „Rasos“ progimnazijos mokiniams fizikos žinias pritaikyti praktikoje.   Nuotraukos>>>

STEAM veikloje dalyvavusių svečių šeštokų fizikos labirintai nepaklaidino

   „Saulėtekio“ gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas gimnazistų STEAM kompetencijoms ugdyti. Taip siekiama paruošti jaunąją kartą XXI iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo, kritinio mąstymo gebėjimus ir kt. Mokykla savo patirtimi STEAM srityje noriai dalijasi su bendradarbiaujančiomis gimnazijomis. Plačiau>>>

Valgomieji vabzdžiai - ateities maistas

   I-II klasių gimnazistai 2023 m. birželio 6 d. lankėsi ŠA STEAM centre, kur susipažino su ateities maistu laikomais vabzdžiais. Didysis milčius (Tenebrio molitor) - pirmoji vabzdžių rūšis, kurią Europos maisto saugos tarnyba patvirtino kaip saugią vartoti žmonėms. Renginio metu mokiniai iš vabzdžių augintojų sužinojo apie šio vabzdžio auginimą, gyvenimo ciklą, mitybą, naudingas maistines savybes, bei panaudojimą. Plačiau>>>

 

PRAKTINIAI STEAM INTEGRAVIMO UGDYMO PROCESE MOKYMAI MOKYTOJAMS

Praktiniai STEAM integravimo ugdymo procese mokymai mokytojams VUŠA STEAM centre

   Birželio 19 d. mokytojai dalyvavo STEAM ugdymo metodologijos mokymuose VU Šiaulių akademijos STEAM centre. Centro darbuotojai pristatė puikias erdves pritaikytas STEAM veikloms tiek mokiniams, tiek ir mokytojams. Mokytojai turėjo galimybę pamatyti biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų, sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės laboratorijas. Keletą veiklų išbandė praktiškai robotikos ir sveikatos technologijų laboratorijose.  Plačiau>>>

Geroji STEAM taikymo patirtis Kauno technologijų universiteto licėjuje

   Gimnazijos mokytojai dalyvavo seminare KTU inžinerijos licėjuje „Geroji STEAM taikymo patirtis Kauno technologijų universiteto licėjuje. Pagrindinis tikslas - geroji STEAM taikymo patirtis Kauno technologijų universiteto licėjuje. Malonu sutikti šiauliečius, kurie kuria šiuolaikišką ugdymo įstaiga Kaune. Ačiū sakome direktoriaus pavaduotojai ugdymui Aritonei Plungienei. Puikus susitikimas licėjuje suteikė naujų idėjų mūsų ateičiai. Taip pat mokytojai turėjo puikią ekskursiją po Kauną. Ačiū iš Šiaulių kilusiam gidui Linui DaubaruiNuotraukos>>>

 

BENDRUOMENĖS SKAITMENINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS

Robotikos kryptis

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. gimnazija įgyvendina robotikos mokymo(si) kryptį, nes yra viena pirmaujančių robotikos srityje ne tik mieste, bet ir Lietuvos Respublikoje.

Organizuotos tarptautinės robotikos varžybos „Saulės robotų mūšis 2022“

   Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija kartu su Šiaulių robotikos klubu į Šiaulius sugrąžino tarptautines robotikos varžybas „Saulės robotų mūšis 2022“. Balandžio 9 dieną į „Saulėtekio“ gimnaziją atvyko robotų kūrėjai (komandos) su 109 robotais iš Latvijos ir Lietuvos įvairių miestų bei miestelių.  Plačiau>>>

I vieta tarptautinėse robotikos varžybose

   2023 m. vasario 25 d. mūsų gimnazistas Adrijus, IIa klasės mokinys, Siguldoje (Latvija) vykusiose tarptautinėse robotikos varžybose užėmė I vietą mini sumo rungtyje!  Sveikinimai Adrijui ir mokytojui Ričardui!  Nuotraukos>>>

 

GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA

Erasmus+KA229 projektas STEMmed.FR.O.M.Robotics – STEM iMprovED in the FRame Of Mobility and Robotics (STEMmed.FR.O.M.Robotics)

Projektas „Gimtosios kalbos grožis ir prasmė medijose“ (2021-2022 m.)

Projektas „Šešios aktyvios prevencijos savaitės“ (2022 m.)

Projektas „Ir pas mus gyvena angelai“ (2022 m.)

 

MOKINIŲ ASMENINĖS INICIATYVOS IR ATSAKOMYBĖS STIPRINIMAS

Gimnazistai renkasi savanorišką veiką!

   Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazistai per 2022-2023 m. savanoriavo  42 savanorystės veikose. Aktyviausiai gimnazistai įsitraukė į tarptautinius robotikos turnyrus „Saulės robotų mūšis 2022“ ir „Saulės robotų mūšis 2023“, Šiaulių arenoje vykusius koncertus, krepšinio varžybas ir kitus renginius, Europos muziejų naktis, pagelbėjo darželiuose auklėtojoms skaptuoti moliūgus ar lydėti vaikus į užsiėmimus, savanoriavo Šiaulių miesto viešojoje bibliotekoje ir ukrainiečių integracijos centre „Malva“, karo pabėgėlių centre ir kt.   Plačiau>>>

:: Tyrimas - savanorystės nauda asmenybės augimui 2023 m. ::

Karjeros diena gimnazijoje

   Ia, Ic klasių mokiniai karjeros dieną pradėjo pažintiniu vizitu Ventos LT baldų gaminimo įmonėje. Juos pasitiko darbo saugos inžinierė Jovita. Po trumpo įmonės pristatymo nuvedė į cechą, parodė, kuo užsiima įmonė. Mokiniai sužinojo, kad tai didžiausia įmonė Lietuvoje, gaminanti kėdes ir stalus iš natūralios medienos. Ji produkciją eksportuoją į įvairias pasaulio šalis: Švediją, Vokietiją, Naująją Zelandiją, Ameriką. DPE  inžinierė papasakojo ir parodė, kaip medis virsta kėde. Pirmokams teko pasukti galvas įveikiant galvosūkius. Vienas iš jų – surinkti kėdę. Mokiniai turėjo užduotį ir vizito pabaigoje – pasirinkti profesiją...   Plačiau>>>

Apsilankymas Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalione

   Šių metų spalio 26 dieną mūsų gimnazistai lankėsi Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalione. Jame jaunuoliai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos kariuomenės veikla taikos metu, karine technika, ekipuote, gyvenamosiomis patalpomis. Per paskaitą jie buvo supažindinti su privalomąja  ir savanoriška tarnyba bei  profesinėmis karjeros galimybėmis tarnaujant Lietuvos kariuomenėje.   Plačiau>>>

Karjeros diena gimnazijoje

   Kad mokiniams būtų lengviau suprasti, kuo įdomios ir savitos yra profesijos, kad jie lengviau galėtų atrasti save, gegužės 12 dieną mokykloje buvo organizuota netradicinio ugdymo Karjeros diena. I–II klasių gimnazistai į mokyklą pasikvietė savo tėvelius, kurie supažindino mokinius su bankininko, kurjerio, siuvėjo, inžinieraus-konstruktoriaus, radiotechniko, sporto klubo vadybininko profesijomis. Ia klasės mokiniai lankėsi Šiaulių neaustinių medžiagų gaminių UAB “NMF Porolon” tekstilės įmonėje ir stebėjo porolono gamybos automatizuotą procesą...   Plačiau>>>

Atvirų durų dienos Šiaulių valstybinėje kolegijoje

   Šiaulių valstybinė kolegija kovo 3 – 24 d. organizavo atvirų durų dienas, kuriose dalyvavo ir mūsų gimnazistai. Jie seminaruose, diskusijose, interaktyviose paskaitose, pristatymuose sužinojo daug naujos informacijos apie studijų galimybes Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir mąstė apie savo karjeros kryptį. Antrokai ir ketvirtokai  klausėsi pristatymo „Verslo ir technologijų fakultete studijuoti verta!“, trečiokai – interaktyvios nuotolinės paskaitos „Šiuolaikinė gamyba – stereotipai ir tikrovė”. Kovo 24 dieną gyvai vyko finalinis atvirų durų dienų renginys „Patirčių mozaika“.  Plačiau>>>

Studentė Saulė Lečkytė gimnazijoje dalijosi savo įžvalgomis, kaip kuo sėkmingiau kurti Asmeninę legendą

   Šiandien mūsų I-IV klasių gimnazistai klausėsį paskaitos “Kaip ugdyti mokinio asmeninę motyvaciją ir atsakomybę“, kurias skaitė Saulė Lečickytė  antrakursė Mančesterio universiteto studentė, puikiai jaučianti žmones, komunikabili, charizmatiška asmenybė. Saulė yra pati išradusi mokymosi motyvacijos formulę, kuria ir pasidalijo su mūsų mokiniais. Ilgas, darbo kupinas jos pačios kelias įtikina, kad įdėjus pastangų ir laiko atsiras ir noras daugiau veikti! Saulė pasidalijo  savo patirtimi, kas jai padėjo save motyvuoti, bei pateikė praktinių patarimų, kaip planuoti mokymosi ir savęs auginimo procesą, prisiimant atsakomybę už savo sėkmę.  NUOTRAUKOS>>>

Geografijos olimpiada gimnazijoje

   2023 m. kovo 1 dieną gimnazijoje vyko geografijos olimpiados atrankos turas į XXXV Lietuvos mokinių olimpiadą Šiaulių mieste. Tikslas buvo išrinkti geriausius. Šių metų olimpiados tema „Darnusis vystymasis“. I vietaDovydas Meinorius (Ia kl.), II vietaDovydas Lečkauskas (IVa kl.), III vietaMantė Simonaitytė (Ia kl.). Eglei Kelpšaitei (Ia kl.) padėka už dalyvavimą. Mokiniams įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės. Geografijos mokytoja Asta Titenienė.   Nuotraukos>>>

Klasių koncentrai organizavo renginius:

Sportinių žaidimų lygos atstovų pasiekimai „EURO FIT – 2022“ – ŠIAULIAI – SVEIKUOLIS“

   2022 m. spalio 5 d. – spalio 20 d. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre vyko „EURO FIT – 2022“ – ŠIAULIAI – SVEIKUOLIS“ testavimo konkursas. Eurofit – tai europietiškų testų rinkinys, paremtas „sporto visiems“ principais. Testai yra nesudėtingi, įdomūs. Eurofit testai yra tiksli, patikima įvairių fizinių pajėgumo komponentų vertinimo priemonė (jėgos, lankstumo, raumenų ištvermės, pusiausvyros, greitumo, koordinacijos, vikrumo).  Plačiau>>>

Seminare mokytojams ir paskaitoje tėvams – naudingos psichologo įžvalgos

   2023 m.  sausio 23 d. gimnazijos mokytojai dalyvavo psichologo, pedagoginės psichologijos magistro, lektoriaus, Lietuvos psichologų sąjungos nario Evaldo Karmazos seminare  "Profesinis santykis su dabartine moksleivių karta”. Vakare Evaldas Karmaza skaitė paskaitą mokinių tėvams „Vaiko asmeninės atsakomybės skatinimas“, kurios metu jie išgirdo patarimų, kaip užauginti brandų, gebantį savarankiškai gyventi ir turintį tikslų jauną žmogų.  Plačiau>>>   Nuotraukos>>>

 

Projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų įgyvendinimo analizė

ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMANZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO 2022 M. VASARIO 10 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMU NR. V-23, PATIKSLINIMAS Nr. 1

Gimnazijoje 2023 m. kovo 27 – 29 dienomis atliktas veiklos teminis išorinis vertinimas. Teminio išorinio vertinimo tikslas – įvertinti kokybės krepšelį gavusios mokyklos padarytą pažangą. PLAČIAU>>>

Šiaulių "Saulėtekio" gimnazijos 2023-2025 mokslo metų veiklos veiksmų planas temino išorinio vertinimo išvadoms įgyvendinti.
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius