Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

ProjektaiProjektai

Gimnazijoje vykdomi projektai

KVIEČIAME GIMNAZISTUS ĮSIJUNGTI Į PROJEKTUS IR PATIRTI TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO DŽIAUGSMĄ!

2023-2025 m.

Erasmus+ projektas „Skaitmeninė įtrauktis besimokantiems suaugusiems“
(Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000124848)

Projekto trukmė - 18 mėnesių nuo 2023-06-01 iki 2024-11-30.

Projekto finansavimas - skiriama 12300 EUR dotacija (sutartį pasirašė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija ir Švietimo mainų paramos fondas).

Projekto Anotacija: Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos projekto „Skaitmeninė įtrauktis besimokantiems suaugusiemstikslas yra kokybiškai įgyvendinti skaitmeninę įtrauktį „Saulėtekio“ gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriuje. Tikimės, kad dėl to didės „Saulėtekio“ gimnazijos Suaugusiųjų skyriaus tarptautiškumas, atsivers naujų galimybių. Andragogai supras, kuo svarbi skaitmeninė įtrauktis, patobulins skaitmeninius gebėjimus, išmoks skaitmenizuoti ugdymo procesą, taikyti įvairius skaitmeninius įrankius, sistemas, įtrauks mažiau galimybių turinčius besimokančius suaugusiuosius. Tikslinė grupė – 5 andragogai, kuriems bus suteikta galimybė dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose Europos Sąjungoje. Manome, kad projekto metu įgyti įgūdžiai ir kompetencijos suteiks galimybę keisti ugdymo procesą

Projekto mobilumas:

 1. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursai Ispanijoje.

Projekto koordinatorius - Audrius Mickevičius.

Projekto viešinimas:

   

Pavadinimas:

Projekto tikslas – ...

Projekto metu:

 • ...;
 • ...;
 • ...;

Projekto partneriai: ...

Projekto mobilumai:

 1. ...

Projekto viešinimas:

 • ...
 • ...
2020-2022 m.

Erasmus+KA229 projektas STEMmed.FR.O.M.Robotics – STEM iMprovED in the FRame Of Mobility and Robotics (STEMmed.FR.O.M.Robotics)

Projekto informacija – „STEMmed. FR.O.M. Robotics“ trukmė 36 mėnesiai. Projekto metu dalyvaus 60 mokinių (14–18 metų) 4 tarptautiniuose mainuose, kurie vyks šalyse partnerėse: Turkija, Slovėnija, Lietuva ir Jungtinė Karalystė. Kiekvienų mainų metu mobilumas truks 7 dienas, įskaitant 2 dienas kelionėms iš priimančiosios šalies ir į ją. Mobilumų metu jaunuoliai susipažins su šiuolaikinių technologijų pasauliu, inžinerija, robotika ir STEAM veiklomis.

Projekto uždaviniai:

 • ugdyti mokinių skaitmeninius įgūdžius per tarptautinių mainų veiklą, kuri pavers juos pagrindiniais mokymosi proceso veikėjais;
 • sukurti skaitmeninę mokymosi aplinką, kad ji atitiktų nuolat kintančios mokymo kokybės poreikius, o tai eina kartu su naujų technologijų sklaida kasdieniame gyvenime;
 • kultūrinio sąmoningumo ir kalbų mokymosi didinimas;
 • sukurti „Žinių aljansą“ vietos ir Europos lygiu, kuris galėtų padėti mokykloms sprendžiant šiuolaikinio švietimo iššūkius.

Projekto partneriai: Didžioji Britanija, Slovėnija, Turkija.

Projekto mobilumai:

 1. Trumpalaikis  mokinių grupių mobilumas Turkijoje.
 2. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Slovėnijoje.
 3. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Lietuvoje.
 4. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Didžiojoje Britanijoje.

Projekto viešinimas:

 • ...
 • ...
   

Pavadinimas:

Projekto tikslas – ...

Projekto metu:

 • ...;
 • ...;
 • ...;

Projekto partneriai: ...

Projekto mobilumai:

 1. ...

Projekto viešinimas:

 • ...
 • ...
2019-2021 m.

 

„Erasmus+“ programos projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“

Projekto tikslas – ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Projekto metu:

 • dalyviai vyks į darbo stebėjimo vizitus, grupės bus sudarytos iš 2-3 žmonių, atsakingų už ugdymo karjerai veiklų organizavimą, įgyvendinimą ir priežiūrą Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje;
 • į struktūruotus kursus vyks dalyvių grupės, sudarytos iš 4-6 asmenų kiekvienai kursų temai;
 • projekto dalyviai atnaujins ir geriau gebės savo veikloje taikyti efektyvius ugdymo karjerai modelius, pagilins žinias, kaip patraukliau įtraukti mokinius į ugdymo karjerai veiklas;

Projekto partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kartu su miesto bendrojo ugdymo mokyklomis.

Projekto mobilumai:

 1. ...

Projekto viešinimas:

   

Language learning with inovations 
(
Kalbų mokymasis inovatyviai).  

Projekto tikslas – projekto tikslas sukurti instrumentą padėsiantį mokiniams mokytis užsienio kalbų per neformalią veiklą ir žaidimą.

Projekto metu:

 • Sukurta internetinė svetainė, kurioje bus patalpinta daugiau kaip 2000 žodžių anglų, lietuvių, latvių ir estų kalbomis, žodžio panaudojimas sakinyje, vizualizacija ir įgarsintas angliškai žodis.
 • Sukurtas užsienio kalbų mokymosi instrumentas bus naudojamas bendradarbiaujant su kitomis miesto ugdymo įstaigomis, progimnazijomis. Mokiniams bus pristatomos galimybės mokytis užsienio kalbos aktyviais metodais.
 • Gerosios praktikos sklaida tarp ugdymo įstaigų Baltijos šalyse, bendrų ugdymo problemų sprendimas.

Projekto partneriai: Asociacija "Vidzemes inovaciju instruments" (Latvija), Rygos estų pagrindine mokykla (Latvija), Kärdla mokykla (Estija).

Projekto mobilumai:

 1. Ryga, 2019 metų lapkritis.
 2. Šiauliai, 2020 metų balandis.
 3. Kardla, 2020 metų liepa.

Projekto viešinimas:

2018-2020 m.

 

Erasmus+KA2 projektas DEFEMSdigital education for English, Math and Science (Skaitmeninis ugdymas anglų, matematikos ir gamtos mokslų pamokose).

Projekto tikslas – sukurti "Web 2.0" priemonių rinkinį, kuriuo galėtų naudotis ypač matematikos ir gamtos mokslų specialistai.

Projekto metu tirsime:

 • mokinių sėkmes ir nesėkmes gamtos ir matematikos pamokose;
 • mokinių pasitikėjimo savimi mažėjimo priežastis;
 • mokinių žinių pritaikymą;
 • PISA rezultatus;
 • tinkamą skaitmeninių įgūdžių naudojimą;
 • mokinių anglų kalbos žinias technologijų srityje.

Projekto partneriai: Italija, Turkija, Rumunija.

Projekto mobilumai:

 1. Trumpalaikis jungtinis darbuotojų  mobilumas Turkijoje.
 2. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Italijoje.
 3. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Rumunijoje.
 4. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Lietuvoje.

Projekto viešinimas:

   

ERASMUS+ KA2 projektas “Heritage for tomorrow -
from understanding to enjoyment”

(
„Paveldas ateičiai - suprasti ir naudotis”).  

Projektas skirtas Europos paveldo metams, norint atkreipti dėmesį į Europą vienijančius kultūros ir istorijos procesus.

 Projekto tikslas – atkreipti mokinių dėmesį į ryšį tarp šiuolaikinio jaunimo, istorijos ir kultūros paveldo.

Projekto partneriai: Lenkija, Slovakija, Italija, Ispanija ir Portugalija.

 Projekto mobilumai:

 1. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Lietuvoje.
 2. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Ispanijoje.
 3. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Lenkijoje.
 4. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Slovakijoje.
 5. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Portugalijoje.
 6. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Italijoje.

https://euheritage.gympos.sk/

Projekto viešinimas:

 

Erasmus+KA2 projektas “Once Upon a Time via ICT“
( „Vieną kartą... kuriame pasaką naudodami IKT“)

Projekto tikslas - parodyti mokiniams, kad pasakos ir legendos neturi būti pamirštos, nes jos yra nesenstančios, kupinos patirties, moko moralės, teisingumo, siekti svajonių išsipildymo... Pagrindinis dvejų metų trukmės projekto veiklų rezultatas bus tautinių pasakų ir legendų pačių mokinių iliustruotas rinkinys,  išverstas į anglų kalbą.

Projekto partneriai: Čekijos Respublika (koordinuojanti šalis), Turkija, Ispanija, Italija ir Portugalija.

Projekto mobilumai:

 1. Trumpalaikis jungtinis darbuotojų  mobilumas Turkijoje.
 2. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Portugalijoje.
 3. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Lietuvoje.
 4. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Italijoje.
 5. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Ispanijoje.
 6. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Čekijos Respublikoje.

Įvykę renginiai:

 
   

Erasmus+KA2 projektas “Earth Charter“
(„Žemės Chartija“)

Projekto tikslas – ugdyti tolerantišką, tausojantį aplinką, gerbiantį visuomenę, sąmoningą žmogų.

Projekto metu bus ieškoma būdų, kaip mažinti skurdą, užtikrinti nemokamą išsilavinimą, lyčių lygybę.

Projekto partneriai:  Anglija, Olandija, Ispanija.

Projekto mobilumai:

 1. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Nyderlanduose.
 2. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Ispanijoje.
 3. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Anglijoje.
 4. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Lietuvoje.
 5. Trumpalaikis mokinių grupių mobilumas Nyderlanduose.

Įvykę renginiai:

2016-2018 m.


 
   


Baigėsi ERASMUS+ projektas „Euconnectour“

Official Project website (virtual travel agency) - https://euconnectour.gympos.sk/

   Baigėsi tarptautinis ERASMUS+ projektas „Euconnectour“, kurio partneriai buvo Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija. Projekto tikslas – turizmo informacija, savo miesto ir valstybės pristatymas ir reprezentavimas. Šio projekto partneriai – Košicė (Slovakija), Leek (D. Britanija), Camarena (Ispanija), Sofija (Bulgarija), Maddaloni (Italija) ir Wielun (Lenkija) ugdymo įstaigos. Šiauliečiai pagal projekto planą vyko į mobilumus Ispanijoje, Bulgarijoje ir D. Britanijoje. Projekte dalyvavę mokytojai ir administracijos darbuotojai į baigiamąjį projekto partnerių susitikimą vyko 2018 metų spalio mėnesį Lenkijoje. Ten aptarė bendradarbiavimo rezultatus ir pasidžiaugė savo pasiekimais. Visi projekto partneriai 2017 metais kovo mėnesį lankėsi Lietuvoje. PLAČIAU>>>
 

   

PROJEKTO PAVADINIMAS               be-well@school.eu    

PLANUOJAMA VEIKLA:

Projektinis darbas vyksta eTwinning/twinspace platformoje. Kiekviena tarptautinė komanda turi erdvę savo grupės forumui - nuomonių keitimuisi ir  bendram Padlet kūrimui su nuorodomis ir įrankiais.  Bus kuriami video (su Animoto), prezentacijos  (pvz. su Prezi), Google Docs, Comics su asmeniniais piešiniais ( Online-Tool įrankis) ir t.t. Skaitmeniniai darbo įrankiai atliks  svarbią misiją projekte be-well@school. eu
Plačiau >>>
   

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Euconnectour“ 

     Pasaulyje vyksta globalizacija. Mums reikia naujų įgūdžių ir kompetencijų globalioje bendruomenėje. Jaunimas natūraliai domisi naujovėmis, todėl mokytojų pareiga yra remti jų iniciatyvą ugdantis naujas kompetencijas. Moksleiviai turi tas pačias viltis ir siekius: jaustis saugiai, dirbti, suprasti kitus ir būti suprastiems. Kelionės keičia žmogų – grįžtame labiau vertindami kitų šalių žmones, labiau suprasdami jų kultūrą. Tai yra vienintelis būdas panieką pakeisti pagarba, neišmanymą – tolerancija.
Plačiau >>>

APIE MUS RAŠO:

šaltinis: Pavadinimas (data)

foto

Skaityti straipsnį>>>

 

etaplius: „Saulėtekio“ gimnazistai iš tarptautinio projekto
grįžo socialiai atsakingesni (2017-11-09)

Skaityti straipsnį>>>

 

etaplius: „Saulėtekio“ gimnazijoje stiprinama partnerystė
su Europos šalių mokyklomis (2017-10-19)

Skaityti straipsnį>>>

 

etaplius: Naujai sutiktus draugus
išlydi su ašaromis (2017-03-28)

Skaityti straipsnį>>>

 

Šiaulių gidas: Šiaulių “Saulėtekio” gimnazija –
kelyje į Europą (2016-12-07)

Skaityti straipsnį>>>

etaplius: Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija dalyvauja
ERASMUS+ tarpmokykliniuose projektuose (2016-10-31)

Skaityti straipsnį>>>

 

Šiaulių gimnazijos projektas „Skaitau – esu!“ atliko savo misiją

      Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, minėdama Bibliotekų metus, organizavo projektą „Skaitau-esu!“ Šio projekto tikslas - skatinti mokinius daugiau laiko praleisti su knyga, ugdyti kūrybiškumą, burti „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenę, bendradarbiauti su Šiaulių miesto ugdymo įstaigomis ir bibliotekomis. Projektas truko visą spalio mėnesį .

    Pirmoji savaitė „Skaitau šeimoje“ labiausiai buvo orientuota į pačius artimiausius – į šeimą ir namų aplinką. „Saulėtekio“ bendruomenės nariai tą savaitę dažniau nei įprastai ėmė knygą į rankas ir skaitymo džiaugsmu dalinosi su broliukais ir sesutėmis, tėvais ir mamomis ar net savo gyvūnėliais. Knyga tapo pačia geriausia draugija.

   Antroji savaitė „Skaitau Šiauliuose“ mus išvedė į platesnes erdves. Saulėtą ir šiltą rudens popietę vaikų darželio „Varpelis“ vaikus džiugino pirmokės, kurios jiems skaitė linksmas ir įdomias vaikiškas istorijas. „Saulėtekio“ gimnazistai aplankė daug jaunesniųjų draugų „Rasos“, Gegužių, Gytarių, „Santarvės“, Jovaro progimnazijose ir jiems skaitė populiarias istorijas apie jaunimą. Netradicines pamokas organizavome Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekoje ir Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų literatūros skyriuje, kur įgijome naujos patirties ir dar kartą atsigręžėme į knygą. Antrokai  lietuvių kalbos pamokas praleido Žaliūkių malūno muziejuje. Viename klėties gale, susėdę ratu, užsidegę žvakes, skaitė vienas kitam šiurpes ( juk artėja tamsos ir vėlių metas) ir išrinko geriausius šiurpintojus. Išskirtinę vietą pasirinko mūsų trečiokai – jie lankėsi  Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, kur iš sakyklos skaitė Martyno Mažvydo „Katekizmo“ ir Šventojo Rašto ištraukas. Kitoje, neįprastoje, erdvėje gimnazistai darsyk pajuto skaitymo stebuklą ir apmąstė šventų, amžinų žodžių prasmę.

    Trečioji savaitė „Skaitau „Saulėtekyje“ subūrė mus vėl mokykloje. Veiklos netrūko kasdien. Gimnazijos skaitykloje įvyko draugiškos kryžiažodžio žaidimo „Pabirę žodžiai“ varžybos. Tarpusavyje rungėsi pirmokų ir antrokų bei trečiokų ir ketvirtokų komandos. Ne visiems vienodai klusniai raidės lipo į žodžius, bet gera nuotaika ir azartas viską atpirko... Organizuotas ir „Greito viešojo skaitymo“ konkursas. Mokiniai, norintys pasivaržyti tarpusavyje, kuris yra greitesnis, turėjo puikią galimybę. Lietuvių kalbos pamokose pirmų ir antrų   klasių gimnazistai gavo tekstą ir per minutę laiko turėjo perskaityti kuo daugiau. Atrodo paprasta? Neapsirikite. Greitai skaitant „pabėga“ raidės, pinasi liežuvis, tačiau su greitojo skaitymo sunkumais mokiniai puikiai susitvarkė... Skaitykloje vyko susitikimas su šiauliete rašytoja, dviejų knygų autore Ramute Sauliene. Ji vedė pamoką „Kūrybinis skaitymas“, kurios dalyviais tapo mūsų trečiokai. O jų laukė nemenkas iššūkis. Pirmiausia tam, kad kiekvienas galėtų perskaityti tekstą, turėjo jį patys parašyti.  Ne visiems tekstas gimė iš karto. Tačiau nieko nėra neįmanomo. Gimnazistai įrodė, jog jie gali  ne tik skaityti, bet ir kurti... Per pertraukas šią savaitę norintys – mokiniai, mokytojai, bibliotekininkė ir net direktorė! – fojė  viešai skaitėme mėgstamus literatūros tekstus, ir ne tik lietuvių, bet ir anglų kalbomis... Išgirdome ir meninį žodį – pas mus atvyko aktorius R. Lukšas (beje, tai daugel metų tęsiama tradicija) ir skaitė grožinių kūrinių ištraukas...  Vyko ir aktyvios grožinės knygos paieškos skaitykloje – mokiniai paruošė stendinius pranešimus apie sudominusias knygas. Beje, gimnazistai skaito ne tik įprastas popierines knygas, bet ir elektronines kompiuteryje, planšetėje, telefone. Tai patogu, nes galima ne tik keisti šrifto dydį, bet ir patį šriftą, pasižymėti, kur baigė skaityti, išsaugoti patinkamas citatas, o nusistačius skaitymo greitį sekti, kiek laiko liko iki knygos pabaigos... Patiems aktyviausiems projekto dalyviams buvo organizuota ekskursija į literatūrinius Naisius.  Šiaulių rajono literatūros muziejuje mokiniai ne tik prisiminė žymiausius krašto rašytojus, bet ir patys skaitė Zigmo Gėlės eilėraščius. Taip pat turėjome puikią galimybę susipažinti su turtinga pačių Naisių kultūrine panorama.

     Spalio 21 dieną įvyko  projekto ,,Skaitau – esu!“ finalas. Gimnazijos aikštėje visa „Saulėtekio“ bendruomenė bendruomenė su Šiaulių dramos teatro aktore Inga Jarkova garsiai skaitė Just. Marcinkevičiaus „Mažvydo“ ištrauką. Mes siekėme rekordo - „Daugiausiai vienu metu tą patį tekstą skaitančių žmonių“. Prie mūsų prisijungė „Gegužių“ progimnazija bei Lieporių bendruomenės nariai. Lieporių mikrorajone puikiai girdėjosi 322 balsai. Nors šis bandymas neoficialus, tačiau svarbus – to dar niekas nėra daręs. Tai buvo savotiška treniruotė – pavasarį  bus siekiama tikrojo rekordo!

    Šiaulių ,,Saulėtekio“ gimnazijos   projektas ,,Skaitau – esu!“ atliko savo misiją: jis baigėsi, tačiau draugystė su knyga tęsiasi. Mes, saulėtekiečiai, skaitome – vadinasi, esame!

Nuotraukos >>>

           Projekto vadovė „Saulėtekio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Loreta Andriuškevičienė

 

Skaitome Gegužių ir Jovaro progimnazijų mokiniams

    Mūsų abiturientai neabejingi knygai. Nors paskutiniai metai ir reikalauja intensyvesnio mokymosi, ketvirtokai  randa laiko paskaityti ir savo malonumui. Pakalbinti, kokias knygas skaito, jie vardija pasaulio „Aukso fondo“ autorius, šių laikų bestselerius. Projektas „Skaitau – esu!“ abiturientams buvo puiki proga ne tik dar kartą į rankas paimti grožinę knygą, bet ir ją paskaityti kitiems. A. Čečkauskaitė, T. Plepytė ir G. Tručinskaitė, IVa klasės mokinės, lankėsi Gegužių ir Jovaro progimnazijose ir skaitė Šatrijos Raganos, V. Krėvės ir S. Šaltenio tekstus. Septintų ir aštuntų klasių mokiniai galėjo paklausyti ne tik skaitomų, bet ir mergaičių  atmintinai deklamuojamų tekstų. „Jie labai atidūs klausytojai“. „Įdomi patirtis“,  – savo įspūdžiais iš susitikimo su mažaisiais klausytojais dalijasi abiturientės.

Nuotraukos>>>

               Lietuvių kalbos mokytoja Roma Glinskienė

 

Pabirę žodžiai

    Prasidėjo trečioji projekto „Skaitau – esu“ savaitė. Skaitymo bumas persikėlė į gimnaziją. Veiklos kasdien netrūksta. Spalio 18 d. gimnazijos skaitykloje įvyko draugiškos kryžiažodžio žaidimo „Pabirę žodžiai“ varžybos. Tarpusavyje rungėsi pirmokų ir antrokų bei trečiokų ir ketvirtokų komandos. Ne visiems vienodai klusniai raidės lipo į žodžius, bet gera nuotaika ir azartas viską atpirko. Nugalėjo draugiškumas. Beje, patiems mokiniams gimė mintis per laisvas pamokas žaisti šį žaidimą ir taip ne tik gerai praleisti laiką, bet ir tobulinti rašybą bei turtinti žodyną. Dabar jau žinome, ko dar trūksta mūsų skaitykloje... Na, o kol ši puiki idėja bus įgyvendinta, pajutę azarto skonį gimnazistai planuoja laiką, kada vėl galės susėsti prie žaidimo lentos. Mielai prašom!
Nuotraukos >>>

Lietuvių kalbos mokytoja Diana Gilytė

 

„Kas yra „prijaukinti“?“ (Antuanas de Sent Egziuperi „Mažasis princas“)

    „Prašau... prisijaukink mane!“ – tokiais žodžiais į Mažąjį princą iš Antuano de Sent Egziuperi kūrinio kreipėsi lapė. „Prašau... prisijaukink mane!“ – galėtų pasakyti knygai dažnas mokinys... Džiaugiamės, nes jau trečia savaitė tas jaukinimosi procesas mūsų gimnazijoje itin suaktyvėjęs - dauguma įsitraukėme į projektą „Skaitau – esu“. Viena – skaityti pačiam ir visiškai kas kita – klausytis. Ir vieno, ir kito reikia mokytis. Klausytis literatūros jau kelinti metai mums padeda aktorius - skaitovas R. Lukšas. Kaip ir kiekvienais mūsų gražaus bendravimo metais aktorius net dvi dienas „Saulėtekio“ gimnazistams mintinai skaitė ištraukas iš B. Sruogos „Dievų miško“, Just. Marcinkevičiaus trilogijos „Mindaugas – Mažvydas – Katedra“, A. de Sent Egziuperi „Mažojo princo“, E. Hemingvėjaus „Senio ir jūros“. Aktoriaus R. Lukšo kalbos įtaigumas, mokėjimas bendrauti, užmegzti kontaktą su  klausytojais, skaitomų kūrinių grožis žavi jaunimą. „Jo pasakojimas nerealus. Mano emocijos neapsakomos. Jaučiausi lyg pati ten būčiau ir pati viską stebėčiau iš tolo“ (I. Vaičaitė, IIIc), „Kūrinys tiesiog nuostabus <...>, norėtųsi perskaityti visą“ (G. Kalnikaitė, IIIa), „Gerai aktorius sakė: „Matome ausimis“ – mačiau tuos žmones, įvykius...“ (G. Slavinskaitė, IIIa). „Dabar būtinai perskaitysiu kūrinį „Dievų miškas" (P. Balčiūnas, IIIa)... Tai tik keletas mokinių atsiliepimų apie netradicinę literatūros pamoką, kurios visi nekantriai laukė. Nesvarbu, kiek salėje bebūtų žmonių, visada tvyro tyla ir susikaupimas – vyksta toks svarbus jaukinimosi procesas...

Ačiū aktoriui, ačiū jums, mūsų gimnazistai, kad mokate klausytis, suprasti, pajausti literatūros grožį ir prasmę...

Lietuvių kalbos mokytoja Diana Gilytė

 

Projektas „Skaitau – esu!“

    Projektas „Skaitau – esu!“ įtraukia vis daugiau žmonių, knygų skaitymui gimnazijoje išnaudojamos visos erdvės. Tikybos mokytoja Nijolė Pankratovaitė kartu su pirmų klasių gimnazistais Šventąjį Raštą skaitė mokinių poilsio kampelyje. Jei jaukus kampelis, geras tekstas ir draugai šalia – tai skaityti daugkart maloniau.

 

 

Pirmokė

 

Projekto „Skaitau – esu!“ metu išmėgintas ir greitasis skaitymas

    Citius, altius, fortius – šis olimpinis šūkis „Greičiau, aukščiau, tvirčiau“ tinka ir projektui „Skaitau – esu!“. Mokiniai, norintys pasivaržyti tarpusavyje, kuris yra greitesnis, šią savaitę turėjo puikią galimybę. Lietuvių kalbos pamokose I, II klasių gimnazistai gavo tekstą ir per minutę laiko turėjo perskaityti kuo daugiau. Atrodo paprasta? Neapsirikite. Greitai skaitant „pabėga“ raidės, pinasi liežuvis. Su greitojo skaitymo sunkumais puikiai susitvarkė I, II klasių gimnazistai. Greičiausio skaitovo vardo nusipelnė Deimantas Murauskas, IIa klasės mokinys, jis per minutę perskaitė 218 žodžius. Nuo jo daug neatsiliko Kornelija Bružaitė (174 žodžiai), Ia klsės mokinė, ir 173 žodžius perskaitę antrokas Mantas Meškauskas bei pirmokas Salvinas Taukevičius. Sveikiname.

                                                                        Lietuvių kalbos mokytoja Roma Glinskienė

 

 

Projektas „Skaitau – esu!“: ilgosios pertraukos su knyga

     Spalio 17-19 dienomis projektas „Skaitau-esu!” ir toliau tęsėsi mūsų gimnazijoje. Tris dienas per ilgąsias pertraukas rinkosi susidomėję mokiniai ir mokytojai, norintys pasiklausyti tekstų bei patys pasidalinti ištraukomis iš mėgstamų knygų. Buvo labai smagu išgirsti gimnazijos direktorės, įvairių dalykų mokytojų ir įvairių klasių mokinių skaitomų grožinių tekstų ištraukas. Jie aidėjo per visą mokyklą ir skatino skaityti, domėtis lietuvių bei kitų tautų kūriniais, puoselėti literatūrą.

    Skaičiau ir aš. Pasinaudojau puikia galimybe pasidalinti mėgstamu kūriniu su gimnazijos bendruomene. Džiaugiuosi ir šia projekto idėja: ji praskaidrino nuotaiką ir įkvėpė kurti bei skaityti grožinę literatūrą, nepamiršti gražiausių lietuviškų (ir ne tik) kūrinių. Skaitymų akimirkos>>>

IIa klasės mokinė Izabelė Perminaitė

 

Netradicinė pamoka su rašytoja Ramute Sauliene

    Trečiadienį, spalio 19 d., mūsų gimnazijos skaitykloje vyko susitikimas su šiauliete rašytoja, dviejų knygų autore Ramute Sauliene. Ji ėmėsi vesti pamoką „Kūrybinis skaitymas“.

    Tam, kad įvyktų netradicinė pamoka, buvo reikalingi dalyviai. Šįkart jais tapo mūsų trečiokai. O jų laukė nemenkas iššūkis. Pirmiausia tam, kad kiekvienas galėtų perskaityti tekstą, turėjo jį patys parašyti. Pirmam pabandymui buvo duoti du raktiniai žodžiai: RUDUO ir SAULĖ. Iš kiekvienos raidės reikėjo sugalvoti vis kitą žodį. Po to mokiniai sudarinėjo vardų sąrašą ir iš jo išsirinko savo veikėjui labiausiai patikusį. Galiausiai rašytoja tekstui davė pradžią: „Jei aš būčiau...“. Įsibėgėjus mintims, rašytoja tarstelėjo, jog pasakojimas turi baigtis sakiniu – „netikėtai...“.

    Ne visiems tekstas gimė iš karto. Dar kai kuriems tai buvo išvis lyg neįmanoma misija. Tačiau... Tačiau nieko nėra neįmanomo. Žodis prie žodžio, sakinys prie sakinio, ėmė ir palengva „susilipdė“ į vientisą tekstą. Gimnazistai, net ir patys tuo nepatikėję, sau įrodė, jog kurti tekstą ir po to perskaityti jie gali.
Nuotraukos >>>

Bibliotekos vedėja Dilanta Vasylienė

 

Projekto „Skaitau – esu!“ dalyviai lankėsi Naisiuose

    Spalio 19 d. mūsų gimnazistai su lietuvių k. mokytojais ir bibliotekos vedėja D. Vasyliene lankėsi Naisiuose. Tai projekto „Skaitau – esu!“ dalis. Atvykę į Naisius pirmiausia aplankėme Šiaulių rajono literatūros muziejų. Muziejaus darbo organizatorė Rita Žukauskienė supažindino su Zigmo Gėlės (tikroji pavardė Gaidamavičius) bei jo šeimos gyvenimu. O gimnazistai skaitė R. Žukauskienės parinktus Z. Gėlės eilėraščius, kurtus daugiau kaip prieš šimtą metų. Muziejuje kaupiama medžiaga apie rašytojus, kultūros veikėjus, gimusius, gyvenusius, kūrusius Šiaulių rajone. Prieš 40 metų įsteigta Z. Gėlės premija, kuri įteikiama už geriausią debiutinę poezijos knygą. Ši premija įteikta ir poetui Rimantui Kmitai, kuris yra baigęs mūsų gimnaziją (tuometinę vidurinę mokyklą).

    Apėję pastatą, iš kitos pusės patekome į kaminą-rūkyklą. Čia jau seniai nėra dūmų kvapo, o įrengta jauki svetainė. Antrajame muziejaus aukšte gausi medalių kolekcija, kuriuose pavaizduoti žymūs Lietuvos ir pasaulio rašytojai.

    Naisių vasaros ir bendruomenės kultūros rūmuose apžiūrėjome ekspoziciją. Naisių žemės istorijos muziejuje įsikūrusios keturios ekspozicijų salės: Gendvilo, „Naisių vasaros teatro“ ir „Naisių vasaros“ serialo, Naisių žemės istorijos, Naisių žemės muziejų ir renginių. Čia irgi radome sąsajų su mūsų gimnazija. Didelėje „Naisių vasaros teatro“ nuotraukoje buvusi mūsų mokinė Orinta Jazdauskaitė.

    Aplankėme Saulės aikštę, pamatėme „Mėnulio akį“, o tarp daugybės inkilų ir boružių namelį. Naisiuose daugiau kaip 50 baltų dievybių skulptūrų, pamatėme tik dalį. O pakilę ant Baltų arenos – aukščiausios vietos Naisiuose – išvydome Naisių panoramą. Čia, prie aukuro, baigėsi mūsų pažintis su Naisiais.
Nuotraukos >>>

 Lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Šalavėjus

 

„Saulėtekio“ gimnazistai skaito ir elektroninėje bibliotekoje „Vyturys“

    Jau trečią savaitę Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyksta projektas „Skaitau – esu!“. Gimnazistai skaito ne tik įprastas popierines knygas, bet ir elektronines. Šiais mokslo metais mūsų gimnazistai turi galimybę nemokamai naudotis elektronine biblioteka „Vyturys“ (www.vyturys.lt). Čia gausu įvairaus pobūdžio grožinės literatūros kūrinių. O juos galima skaityti kompiuteryje, planšetėje, telefone. Skaitytojai gali ne tik keisti šrifto dydį, bet ir patį šriftą, pasižymėti, kur baigė skaityti, išsaugoti patinkamas citatas, o nusistatę skaitymo greitį sekti, kiek laiko liko iki knygos pabaigos. Baigę knygą gali ją įvertinti. Patogu ir tai, jog prisijungę prie „Vyturio“ elektroninės bibliotekos ten, kur yra internetas, neuždarę naršyklės lango skaitytojai gali pratęsti skaitymą ten, kur nėra interneto. Jei dar neprisijungėte prie „Vyturio“, kreipkitės į lietuvių kalbos mokytoją, kad sužinotumėte, kaip nemokamai prisijungti. Malonaus skaitymo!

 

Lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Šalavėjus

 

Mano nuveikti darbai bibliotekoje

    Visus metus respublikoje vyksta pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, skirta bibliotekų metams paminėti, kurią inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, o organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Džiugu, kad mūsų dar tebevykdomas projektas „SKAITAU – ESU!“ įvertintas ir apdovanotas padėkos raštu.

Sveikiname visus dalyvius.

Bibliotekos vedėja Dilanta Vasylienė

 

Projektas „Skaitau – esu!“: šiurpės malūninininko sodyboje

    Spalio 14 dieną mes, antrokai, lietuvių kalbos pamokas praleidome Žaliūkių malūno muziejuje. Ten apžiūrėjome klėtį ir malūną. Viename klėties gale susėdome ratu, užsidegėme tris žvakes ir skaitėme vienas kitam šiurpes. Išrinkome geriausius šiurpintojus. Pačią baisiausią šiurpę apie balerinos paveikslą klausėme malūno viršuje. Visi gerai praleidome laiką ir įsibauginę grįžome atgal į mokyklą. Nuotraukos>>>

                                              Neda Tumėnaitė, 2a klasė

 

 

 

Aš irgi skaitau!

  Koliaže matoma, kaip aš skaitau savo mėgstamiausią knygą „Rugiuose prie bedugnės", kurios autorius Džeromas D. Selindžeris. Ši knyga man yra nepaprastai svarbi. Ji sudaro nedidelę dalelę mano asmenybės. Esu labai dėkinga, kad progimnazijoje ji buvo įtraukta į knygų sąrašą, nes kitaip vargu ar būčiau ją radusi ir perskaičiusi. Nuotraukose norėjau pavaizduoti, kad gerą knygą gali bet kur skaityti. Kaip sakoma, kai įsijauti į knygą, nebenori jos iš rankų paleisti!   

                                                                                                  Kamilė Dovidauskytė, IIa klasė

 

 

 

Projektas „Skaitau – esu!“

Skaitau psichologinę knygą „Vaikystė prie kompiuterio", parašytą Lawrence Kutner ir Cheryl K. Olson, laukdamas ir važiuodamas autobusu į mokyklą.

 

Karolis Kundrotas, 3b klasė

 

 

 

Projektas „Skaitau – esu!“ tęsiasi

Jaukiai ir šiltai ruošiamės pietų miego. Skaitau Prano Mašioto knygą „Senelio pasakos". Su manimi jau nuo mažens skaito ir mano mažoji sesutė Ema.

 

 

Mantas Meškauskas, IIa klasė

 

 

Projektas „Skaitau – esu!“

    Gražų spalio 13 dienos rytą lietuvių literatūros pamoka „Saulėtekio“ antrokams vyko netradicinėje aplinkoje. Lydimi mokytojos Loretos ir auklėtojos Redos, apsilankėme Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų literatūros skyriuje. Ten nuvykę pajutome šiltą bei draugišką aplinką, pamatėme gausybę įvairių knygų. Be abejo, aptarėme gimnazijoje vykstantį projektą „Skaitau – esu!“ Aš pristačiau savo skaitytų knygų istoriją, po to bibliotekininkė supažindino su įvairiomis, daugiausiai skaitomomis knygomis, labiausiai patinkančiomis paaugliams. Turėjome progą ne tik pasiklausyti įdomių ištraukų, bet ir pavartyti sudominusias knygas. Taigi bibliotekoje patiko, tikimės, jog bus ir daugiau tokių išvykų. Nuotraukos>>>

IIa klasės mokinė Toma Andrijauskaitė

 

 

Projektas „Skaitau – esu!“ tęsiasi

 

Įsibėgėjus projektui „Skaitau - esu!" prie jo prisijungė ir abiturientai. Jie skaito ir analizuoja poeziją.

Nuotraukos>>>

Lietuvių kalbos mokytoja Roma Glinskienė

 

 

Projektas „Skaitau – esu!“

 

Jaukiai įsitaisiusi skaitau T.Harris knygą „Avinėlių tylėjimas". Su manimi skaito mano augintinis Pifas. Gera praleisti vakarus su knyga rankose.

      Simona Barzinskaitė, IIa klasė

 

 

 

Trečiokus įtraukė projektas  „Skaitau  – esu!“

    Spalio 13 dieną mūsų gimnazijos III klasės A kurso mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūrate Montvidiene lankėsi  Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, kur tęsė jau įsibėgėjusį mokyklos projektą „Skaitau – esu!“ Mokinius su mokytoja šiltai sutiko kunigas Stasys Kazėnas: jis su kiekvienu pasisveikino ir paspaudė ranką, o vėliau pakvietė užeiti į jėzuitų šventovę. Tuomet trumpai papasakojo bažnytėlės istoriją, pristatytė jėzuitų bendruomenės veiklą. Po pokalbio trečiokai iš sakyklos skaitė Martyno Mažvydo „Katekizmo“ ir Šventojo Rašto ištraukas. Kitoje, neįprastoje, erdvėje darsyk pajuto skaitymo džiaugsmą ir apmąstė šventų, amžinų žodžių prasmę.
Nuotraukos>>>
Video >>>

Austėja Grinytė, IIIb klasė       

 

Projektas „Skaitau – esu!“

    Mes, Oskaras Bogvila, Lukas Ščiukas ir Gendvydas Karpavičius, spalio 13 dieną nuvykome į „Rasos“ progimnaziją. Aplankėme lietuvių kalbos mokytoją Tatjaną Kukelkienę ir jos mokinius. Atėję į klasę ir su visais susipažinę, šiek tiek paklausinėjome vaikų, kaip dažnai jie skaito knygas. Vėliau jiems perskaitę Vytauto V. Landsbergio „Arklio Dominyko meilę",  uždavėme keletą klausimų, į kuriuos sulaukėme labai originalių atsakymų. Pamoka visiems neprailgo ir buvo įdomi ne tik mums, bet  ir „Rasos“ mokinukams.
Skaitome – vadinasi, esame! Nuotraukos>>>

 Ib klasės mokinys Oskaras Bogvila

 

 

 „Skaitau Šiauliuose“

   Saulėtą ir šiltą rudens popietę vaikų darželio „Varpelis“ vaikus džiugino Ib klasės mokinės, kurios jiems skaitė linksmas ir įdomias vaikiškas istorijas. Ypač mažiesiems patiko istorijos apie varlytes. Paklausti, ar mėgsta knygas, jie nieko negalvoję, vienbalsiai atsakė: „Taip!"
Knygos teikia džiaugsmo net patiems mažiausiems! Knyga - žmogaus draugas! Juk „Skaitau - esu!" Nuotraukos>>>

 

 Ib klasės mokinės Evelina Serafinaitė ir Renalda Jankauskaitė

 

 

Projektas „Skaitau – esu!“ tęsiasi

    Spalio 11 dieną mes, „Saulėtekio“ pirmokai, lydimi savo lietuvių kalbos mokytojų Romos ir Loretos, aplankėme Šiaulių Povilo Višinskio biblioteką. Tai buvo puiki netradicinė pamoka apie literatūrą ir knygas, paskatinusi joms skirti dar daugiau dėmesio.

    Kai tik atvykome į biblioteką, mus pasitiko jos darbuotoja. Visų pirma sustojome prie Povilo Višinskio portreto ir klausėmės jo trumpos biografijos. Bibliotekos darbuotoja papasakojo, kaip reikia įsigyti skaitytojo  kortelę. Aplankėme pagrindinę salę, kur išduodamos knygos. Darbuotoja paaiškino, kaip jas reikia užsisakyti ir rezervuoti. Taip pat parodė ir nedidelį Poezijos kambarį. Aplankėme Kino salę ir pabuvojome Jaunimo erdvėje. Užlipę į antrą aukštą, kampe pamatėme nedidelę patalpą, kurioje yra sukaupta visa informacija apie Šiaulius. Buvome Periodikos skaitykloje: bibliotekininkė pasakojo, kad čia yra naujausių žurnalų, kuriuos galima paskaityti. Vėliau nuėjome į Meno ir muzikos kambarį. Ten apžiūrėjome exlibris parodą ir klausėmės muzikos. Užsukome į Amerikos skaityklą, kurioje visos knygos yra anglų kalba, kurioje vyksta ne tik susitikimai su užsieniečiais, bet ir mokytojų organizuojamos pamokos (beje, kai kurie iš mūsų jose yra dalyvavę!).Galiausiai mus įleido į saugyklą ir papasakojo apie joje laikomus šaltinius. Parodė,  kokios knygos buvo knygnešių laikais ir kokios yra dabar. Taip susipažinome su biblioteka ir jos turiniu. Žinoma, didžioji mūsų dalis čia lankėsi nebe pirmąkart, bet vis tiek atrado kažką naujo. O kai kuriems tai buvo nauja pažintis...

Taigi ši išvyka buvo naudinga visiems: įgijome naujos patirties ir dar kartą atsigręžėme į knygą.  Juk skaitome – vadinasi, esame! Nuotraukos>>>

 

                                                         Ia klasės mokinės Austėja Chorūnaitė ir Gabija Jankauskaitė

 

Projektas „Skaitau – esu!“

   Mūsų gimnazijoje jau antra savaitė vyksta projektas „Skaitau – esu!“ Knyga - geriausias žmogaus draugas. Knygų nėra vienodų. Kai kurios yra senos ir išmintingos, kai kurios - naujos ir intriguojančios, kai kurios liūdnos ir jaudinančios mūsų širdis, o kai kurios priverčiančios juoktis. Knygos tarsi stiklas, per kurį kiekvienas galime pasižiūrėti į gyvenimą su džiaugsmu. Su knygomis, kaip ir  su žmonėmis: galima pakliūti į gerą ir į blogą draugiją.Remarko romanas „Trys draugai“ yra apie tris draugus, kurie sugrįžo iš karo ir bando atsistoti ant kojų. Šiuo kūriniu Remarkas iškelia tikros draugystės ir nesavanaudiškos meilės vertybes, daug kalbama apie sunkų gyvenimą, kuris verčia kai kuriuos žmones jaustis svetimais ir niekam nereikalingais. Todėl Ši knyga man sukelia daug įvairių emocijų.
    Nesvarbu, kiek Tau metų būtų, svarbu skaityti knygas. Beje, mano sesei taip pat labai patinka skaityti, kaip ir man. O Tu ar draugauji su knyga? Skaitymo akimirkos>>>                                                          Ia klasės mokinė Erika Bukauskaitė

Biomedicinos mokslų krypties tarpdalykinis projektas „Tiriu ir saugau gamtą“

2015/2016 m.m. dvylika Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos jaunųjų tyrėjų bendradarbiaudami su Šiaulių universitetu vykdo biomedicinos mokslų krypties tapdalykinį projektą „Tiriu ir saugau gamtą“. Projekto organizatoriai ir vykdytojai: gimnazijos biologijos mokytoja Danguolė Vaičekauskienė, anglų kalbos mokytoja Kristina Urbonienė, ŠU technologijos ir gamtos mokslų fakulteto lektorė dr. Laura Šukienė ir ŠU technologijos ir gamtos mokslų fakulteto lektorius dr. Martynas Kazlauskas.

   Šis projektas padės atskleisti gabiuosius mokinius ir ugdyti jų kompetencijas. Jo metu bus įgyta žinių ir patobulinti gebėjimai, kurie būtini atliekant mokslinius tyrimus. Projekto veiklos suteiks daugiau saviraiškos galimybių gabiems mokiniams, plėtos jų kūrybines galias, padės planuoti mokslinę pasaulėžiūrą, skatins rinktis tyrėjo profesiją. Projektas bus vykdomas ne tik gimnazijoje, bet ir kitose edukacinėse aplinkose. Jo metu mokiniai analizuos mokslinę literatūrą, įvairiausius IT šaltinius savo gimtąja bei užsienio kalbomis, atliks praktinius tyrimus mokslinėse laboratorijose, dalyvaus akcijose, dalinsis gerąja patirtimi su gimnazijos, miesto ir respublikos mokiniais ir mokytojais gimtąja ir anglų kalbomis. Platesnė informacija >>>

Projektas Forumo teatro dirbtuvės

Šiaulių „Saulėtekio"  I-II klasių gimnazistai kartu su teatro mokytoja Lina Jokubauskiene ir psichologijos mokytoja Jurgita Kerežiene dalyvauja Šiaulių miesto „Forumo teatro dirbtuvių“ projekte, kuris vyks 2016m. vasario- balandžio mėnesius. Projekto  metu , vadovaujami aktorės Monikos Šaltytės, kurs spektaklį aktualiomis jaunimui temomis. Šiandien forumo teatro dirbtuvių projektas prasidės organizuojamu seminaru. Platesnė informacija >>>

Forumo teatras apnuogina problemą ir siūlo ją spręsti >>>

Forumo teatras leidžia atsukti laiką >>>

 

Tarptautinis projektas „KULTŪRINIS IR GASTRONOMINIS RANDEVU“

     Mokyklose mokiniai turi būti ugdomi kaip Europos piliečiai. Ši partnerystė leis mokiniams įvertinti ir pasidalinti savo vietinėmis tradicijomis su kitais Europos mokiniais, tuo pačiu šis bendradarbiavimas leis mokiniams pajusti savo bendruomenės vertingumą ir suprasti kitų tradicijas. Pagrindinis projekto tikslas -  tarpkultūriniai mainai, kurie leis mokiniams  pasijusti Europos piliečiais. Per savo regiono tradicijas mokiniai galės suvokti ir moderniąją  Europą. Kitas tikslas – integruoti mokinius su specialiaisiais poreikiais. Jie galės dalyvauti projekte atlikdami specifines jiems skirtas užduotis. O maisto gaminimo technologijos – idealiausia sritis tokiems mokiniams.
     Dalyvaudami projekte mokiniai patobulins kalbines kompetencijas, o mokytojai pasidalins gerąja savo darbo patirtimi – darbo su IKT, integracijos, vertinimo klausimais. Projektas nukreiptas į mokinius, jie vaidins, kurs, bendraus ir dalinsis surinkta informacija apie savo regiono kultūrinį ir kulinarinį paveldą.

Plačiau

 

Respublikinis projektas „PAVELDAS – PILIETIS – TAUTA“

     Projektas „Paveldas-pilietis-tauta“ yra 2008 metais Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos vykdyto projekto tęsinys, ugdantis įvairiapusę socialinę kompetenciją, tęsiantis tautinės ir pilietinės savimonės, kraštotyros ir etninio paveldo puoselėjimo įdirbį, kuriantis ir įgyvendinantis muziejų edukacines programas.

     Projekto turinio bazė daugiausia remiasi sociokultūriniais, edukologiniais, etnologiniais, filosofiniais ir kt. konceptais, jų sampynomis per žaidimus ir vaikų žaislus. Žaidimas – sociokultūrinis reiškinys, būdingas žmogui. Jis gali būti kaip pažintinė, ugdančioji, pasilinksminimo, aktyvaus poilsio, sportinė veikla. Žaislas labiausiai atitinka vaiko poreikį aktyviai veikti, padeda įgyvendinti savo sumanymą, įsijausti į vaidmenį.

Plačiau

 

Mokyklų tobulinimo programa PLIUS

     Nuo 2008 m. mūsų gimnazija dalyvauja „Mokyklų tobulinimo programos PLIUS“ projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Projekte dalyvaujančios mokyklos aprūpinamos įranga ir baldais mokytojų darbo vietoms įrengti.

 

 

Plačiau

Respublikinis projektas „VAIKŲ GRUPĖS PRIEŠ SMURTĄ"

     „Saulėtekio“ gimnazija dalyvauja VO „Gelbėkit vaikus“ projekte „Vaikų grupės prieš smurtą", kuris vykdomas nuo 2000 m.
     Projekto tikslas - sukurti vaikams saugesnę aplinką mokykloje ir padėti įgyvendinti vaiko teisę būti apsaugotam nuo smurto.
     Šis projektas, kurdamas smurto prevencijos sistemą Lietuvos mokyklose, prisideda prie valstybinės Kompleksinės smurto mokyklose prevencijos ir kontrolės programos. Tai daroma steigiant Vaikų grupes prieš smurtą, kurių veikla paremta vaikų iniciatyva ir dalyvavimu.

Plačiau

Miesto projektas „BŪKIME SVEIKI KŪNU IR SIELA“

     Šis projektas – Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų projekto „Sveikos gyvensenos plėtra miesto ugdymo įstaigose“ dalis
         Tyrimų duomenimis mokinių emocinis brandumas žemėja. Dėl emocijų nestabilumo, pervargimo daugėja psichosomatinių sutrikimų. Mokiniai nesugebėdami įveikti psichologinių problemų lengviau pasiduoda žalingiems įpročiams.
        Mokyklinio amžiaus periodu išskirtinas paauglystės laikotarpis ir jam būdingas bruožas – didėjantis eksperimentavimas. Kartu paauglys tampa savarankiškesnis bet ir labiau pažeidžiamas. Todėl labai svarbu įtvirtinti tinkamas moralines vertybes, išugdyti gebėjimą adaptuotis, teisingai vertinti save, priimti kitus.
         Vis daugiau aktualios tampa psichikos sveikatos problemos ir su jomis susijęs agresyvus elgesys, užsisklendimas, ankstyvi ir nesaugūs lytiniai santykiai, savižudybės. Psichikos sveikatos stiprinimas labai reikalingas mokyklos bendruomenei, ypač vyresniųjų klasių moksleiviams , kurie patiria daug įtampos ir stresų prieš egzaminus.
         Ši problema yra iškelta ir Šiaulių miesto strateginiame plėtros plane. Vienas iš bendruomenės sveikatinimo programos uždavinių yra psichikos sveikatos stiprinimas.

Plačiau

Miesto projektas „SVEIKA IR SAUGI GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ“

     Į projektą įsitraukę gimnazijos bendruomenės nariai turėjo galimybių dalyvauti švietėjiškoje veikloje, nukreiptoje į sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą. Mokinių fizinė sveikata buvo stiprinama įvairių sportinių varžybų-turnyrų: futbolo, tinklinio, krepšinio, atletinės gimnastikos, lengvosios atletikos, šaškių ir šachmatų – metu. Žinias apie sveikatą mokiniai perteikė kurdami stendinius pranešimus, skatinančius gilintis į sveikatos sutrikimus sukeliančius žalingus įpročius ir kitus rizikos veiksnius.

Plačiau

Gimnazijos projektas „SAULĖTEKIO“ PAPARACAI“

     I-III klasių gimnazistai, atlikę pirmuosius išbandymus (pabendravę su projekto vykdytojais, gavę raštiškus tėvų sutikimus), pradeda penkių dienų veiklos maratoną. Projekto dalyviai susipažįsta su žurnalisto darbu (projekto partneris – Šiaulių regiono televizija „Splius“), renka ir sistemina informaciją apie vykdytą prevencinę veiklą gimnaziją, kuria socialinę reklamą. Kasdien turi operatyviai pateikti informaciją gimnazijos tinklalapiui.

 

Plačiau

Gimnazijos projektas „PIRMOKŲ OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS“
 

     Tai tradicinis renginys, vykstantis penkti metai (ankstesnis pavadinimas „Devintokų olimpinės žaidynės“). Šio projekto tikslas – plėsti žinias apie olimpines žaidynes, olimpinį sąjūdį, formuoti motyvaciją domėtis sportu, ugdyti atsakomybės už savo sveikatą ir poelgius jausmą.

 

 

Plačiau

Gimnazijos aplinkosauginis projektas „IŠSAUGOKIME VANDENĮ ATEITIES KARTOMS…“

    Gėlo vandens ištekliai senka ir yra manoma, kad greitai vanduo bus brangesnis už naftą ir net gali kilti karas dėl vandens, nes nafta anksčiau ar vėliau bus pakeista kitais energijos šaltiniais (tikėkimės, švaresniais), o vanduo tai nepakeičiamas ir jo poreikiai kasdien auga. Jau šiandieną daugiau kaip milijardas žmonių neturi priėjimo prie saugaus ir švaraus geriamo vandens. Taip pat vandens kokybė darosi vis prastesnė, ypač dideliuose miestuose, kur tas pats vanduo yra filtruojamas ir vėl iš naujo naudojamas. Todėl siūlome pradėti gerbti ir vertinti vandenį bei jį taupyti. Šį projektą atliks I klasės gimnazistai su chemijos mokytoja Danguole Norkuviene popamokinės veiklos metu.

Plačiau

 

Gimnazijos skaitmeninių priemonių ugdymo procese taikymo projektas „INTERAKTYVIOS KLASĖS DIENA“.

     Šiuo projektu siekiama gerinti pamokos paslaugų kokybę, panaudojant šiuolaikinių informacinių technologijų teikiamas galimybes, efektyviai naudoti mobilią įrangą (interaktyviąją „Samsung School“ klasę), inte­rak­ty­viais meto­dais rengti medžiagą pamo­koms bei ja dalin­tis su kole­go­mis.

Projekto metu organizuojamos „Interaktyvios klasės dienos“, kai vieną dieną per mėnesį projekte dalyvaujantys mokytojai tos dienos pamokose taiko mobilią įrangą „Interaktyvi klasė“ (nešiojamasis kompiuteris ir 28 planšetiniai kompiuteriai Samsung). Taip pat  vedamos interaktyvios integruotos ugdymo karjerai ir mokomųjų dalykų pamokos.

Plačiau

 

ARCHYVAS 

Mokyklos projektas „GENYS MARGAS - MES DAR MARGESNI“

Mokyklos projektas „APLINKA -GAMTOS IR ŽMOGAUS KŪRINYS“

Tarptautinis projektas „IŠ MEDŽIO ŠAKNŲ“

Respublikinis projektas „SVEIKA MOKYKLA“

Respublikinis projektas „AŠ GALĖČIAU, JEI GALĖTUM TU“

Respublikinis projektas „DRAUGIŠKA MOKYKLA“

Respublikinis projektas „KNYGA–PILIETIS–TAUTA“

Mokyklos projektas „ŠALIS TA LIETUVA VADINAS“

 
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius