Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

“Aplinka - gamtos ir žmogaus kūrinys"“Aplinka - gamtos ir žmogaus kūrinys"

Bet kuri žmogaus veikla yra susijusi su atliekų susidarymu. Didėjant vartojimui, plečiantis reklamai, buitinių atliekų lavina auga labai sparčiai.Lietuvoje per metus į sąvartynus išvežama apie 1800 tūkstančių tonų buitinių atliekų. Vienam gyventojui tenka 160 kg. Prognozuojama, kad šis skaičius išaugs iki 200 - 250 kg vienam žmogui.
Lietuvoje šiukšlės kraunamos sąvartynuose, kurie dažniausiai įrengti netinkamai: geologiniu, geografiniu požiūriu prastai parinkta vieta, nepakanka technikos tinkamai sąvartynų eksploatacijai. Netvarkingas sąvartynas skleidžia dulkes, smarvę, dūmus, jame veisiasi pavojingų ligų platintojai -žiurkės, pelės, musės. Skaidantis organinėms atliekoms, susidaro puvimo dujos (metano, etano, propano, butano ir anglies dioksido mišinys). Jos gali užsidegti ir netgi sukelti sprogimus. Degančios šiukšlės teršia orą, kelia gaisrų pavojų. Lietus išplauna iš sąvartynų kenksmingas medžiagas, kurios sunkiasi į dirvožemį ir požeminius vandenis. Žalinga sąvartyno įtaka aplinkai kartais pasireiškia net praėjus 20-30 metų po jo uždarymo.

Pagrindinės buitinių atliekų didėjimo priežastys:

• kylant gyvenimo lygiui, didėja žmonių poreikiai visų rūšių gėrybėms;
• vis daugiau gaminama vienkartinio naudojimo daiktų;
• daugelis namų apyvokos reikmenų dažnai keičiami;
• prekėms apipavidalinti ir įpakuoti naudojama vis daugiau įvairių medžiagų ir dažniausiai vien reklamos tikslams;
• nuolat daugėja namų su centriniu šildymu, kuriuose negalima sudeginti dalies atliekų.

Šiukšlių kiekį sumažinti galima:

• šiukšles deginant specialiuose įrenginiuose;
• iš organinių atliekų gaminant kompostą;
• atliekas panaudojant pakartotinai.
Taršai atliekomis sumažinti nepakanka vien ekonominių priemonių, būtina, kad visa visuomenė dalyvautų šiame darbe. Pagrindinis pakartotino atliekų panaudojimo etapas yra jų rūšiavimas jų susidarymo vietose. Daug šioje srityje gali nuveikti gyventojai ir ypač mokiniai.
Mokyklos uždavinys čia būtų padėti vaikams suprasti taršos problemas ir išmokti ieškoti būdų jai sumažinti. Svarbu nuo pat mažumės ugdyti norą išsaugoti švarią aplinką, atsakomybę už savo elgesį.
Todėl mūsų mokykla nusprendė dalyvauti aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektų konkurse. Mūsų projektas “Aplinka - gamtos ir žmogaus kūrinys".

Informacija apie projektą

Projektu mes sieksime, kad kuo daugiau mokinių ir bendruomenės narių dalyvautų aplinkosauginėje veikloje. Praktinės veiklos metu, spaudoje, internete mokysime, informuosime kaip tvarkomos, rūšiuojamos, perdirbamos atliekos. Padėsime suvokti, kad kiekvienas iš mūsų prisideda prie aplinkos taršos ir turi jausti atsakomybę už savo elgesį gamtoje. Savo darbais prisidėsime prie bendro miesto įvaizdžio kūrimo, ekologinių problemų sprendimo.

Projekto tikslai:

1. Ekologinio sąmoningumo ugdymas.
2. Aplinkosauginių nuostatų formavimas per savarankiškumą ir praktinę veiklą.
3. Gebėjimo bendradarbiauti, ieškant problemos sprendimo, ugdymas.
4. Kritinio mąstymo, kūrybiškumo, vaizduotės skatinimas.

Projekto uždaviniai:

1. Padėti suvokti buitinių atliekų kiekio didėjimo problemą, išmokyti rūšiuoti atliekas
perdirbimui.
2. Skatinti mokinius ir bendruomenę dalyvauti aplinkosaugos darbe, jausti atsakomybę už
savo elgesį gamtoje.
3. Gilinti žinias apie mokslinio tyrimo metodus, informacijos rinkimą, apibendrinimą ir
išvadų formavimą.
4. Padėti suprasti, kad kiekvienas iš mūsų prisideda prie aplinkos taršos ir išaiškinti, kokiais būdais tą taršą galima mažinti.
5. Dalyvauti švietėjiškame darbe aplinkosaugos klausimais.

Laukiami rezultatai

1. Mokinių savarankiškumas, iniciatyvumas.
2. Bendruomenės aktyvus dalyvavimas gamtosauginėje veikloje
3. Ekologinės savimonės ugdymas.
4. Indėlis į miesto įvaizdžio kūrimą, ekologinių problemų sprendimą.
5. Kitų mokyklų moksleivių įtraukimas į švietėjišką veiklą ekologiniais klausimais  

Projekto koordinatorė Lina Vingiliauskienė.

Antras knygos gyvenimas

Šiaulių “Saulėtekio” vidurinėje mokykloje 2004m. spalio 5-7 d. vyko akcija “Naujas knygos gyvenimas”. Jos tikslas – surinkti kuo daugiau makulatūros. Akcijoje dalyvavo ir mokytojai, kurie taip pat atnešė nebereikalingų popierių, senų žurnalų, laikraščių.
Aktyviausi šiame renginyje buvo pradinių klasių moksleiviai. Daugiausiai makulatūros surinko 2a, 2b ir 3a klasių vaikai. Jiems įteikti padėkos raštai ir nedidelės dovanėlės.
Už gautas lėšas buvo nupirktos dovanėlės kūdikių namų vaikučiams.
2004-10-21 d. grupė “Saulėtekio” vidurinės mokyklos mokinių ir mokytojos Danguolė Vaičekauskienė bei Aldona Urbonavičienė lankėsi Šiaulių Kūdikių namuose ir įteikė dovanėles vaikams. Visada džiugu suteikti kam nors truputį laimės.

daugiau akcijos nuotraukų>>>

Šiaurės Lietuvos mokyklų moksleivių mokslinė-praktinė konferencija

2004-11-18 d. Šiaulių "Saulėtekio" vid. m-klos projekte "Aplinka - gamtos ir žmogaus kūrinys" dalyvaujančios 9a klasės mokinės: Brigita Baltakytė, Živilė Grikšelytė, Reda Mikėnaitė kartu su mokytoja Lina Vingiliauskiene vyko į Šiaulių "Santarvės" vid. mokykloje surengtą Šiaurės Lietuvos mokyklų moksleivių mokslinę - praktinę konferenciją "Saugokime Žemę". Konferencijos metu moksleivės pristatė projekto pasirinkimo priežastis (medžiaga apie buitinių atliekų didėjimo priežastis ir jų mažinimo galimybes), projekto įgyvendinimo planą, jau įvykusius arba šiuo metu vykstančius renginius (stendinis pranešimas).

daugiau konferencijos nuotraukų>>>

Išvyka į gamtininkų stotį, gaisrininkų muziejų, Salduvės kalną

2004-11-25 d. “Saulėtekio" vidurinės mokyklos 6, 7, 9 klasių moksleiviai kartu su mokytojomis L. Vingiliauskiene, D.Vaičekauskiene ir A. Urbonavičiene už projekto išvykoms gautus pinigus vyko į ekskursiją po Šiaulių miestą. Moksleiviai lankėsi gaisrininkų muziejuje, kur jiems buvo papasakota apie gaisrininkų darbą anksčiau ir dabar. Vaikai sužinojo kaip gesinami gaisrai ir kokią žalą žmonėms ir aplinkai jie padaro, o ypač, kaip sunku užgesinti gaisrą durpynuose, miškuose vasarą. Ekskursijos vadovas ne tik parodė muziejaus eksponatus, bet ir leido įlipti į gaisrininkų mašinas, įjungti sireną, užsidėti gaisrininkų kepures ir 1.1.
Vėliau mokiniai lankėsi vandentvarkos muziejuje, kur sužinojo koks vanduo buvo tiekiamas Šiaulių miestui anksčiau ir koks dabar, kaip vanduo valomas ir panašiai.
Turbūt įdomiausia buvo ant Salduvės kalno ir Gamtininkų stotyje, kur vaikai sužinojo kaip yra bandoma išsaugoti aplinkos kampelius, kuriuose šiauliečiai ir miesto svečiai galėtų grožėtis gamta, pailsėti. Moksleiviai diskutavo, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie natūralios gamtos išsaugojimo ir kaip tai svarbu mums bei ateities kartoms.

daugiau išvykos nuotraukų>>>

Paroda „Antrasis daikto gyvenimas“

2004 metų gruodžio pirmąją savaitę „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos skaitykloje vyko vaikų darbelių, pagamintų iš buitinių atliekų, parodėlė. Čia buvo eksponuojami ne tik atskirų mokinių darbai, bet ir visos klasės vaikų sukurti meno kūriniai. Mokyklos moksleiviai parodė, kad ir iš nebereikalingų daiktų, kuriuos mes metame į šiukšlių konteinerį, galima sukurti kažką gražaus. Mokytojai ir mokyklos vaikai galėjo ne tik grožėtis išradingais darbeliais, bet ir išrinko labiausiai patikusius, kurių autoriai buvo apdovanoti. Geriausiais pripažinti 4a ir 3a klasių moksleivių darbeliai.

daugiau parodos nuotraukų>>>
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius