Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Suaugusiųjų mokymo skyriusSuaugusiųjų mokymo skyrius

2023-10-27

ŠIAULIŲ  „SAULĖTEKIO “ GIMNAZIJOS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO  SKYRIUS KVIEČIA MOKYTIS

Suaugusiuosius kasdieniniu, nuotoliniu, neakivaizdiniu ar savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu:

  • siekiant įgyti aukštesnio lygmens išsilavinimą: pradinį, pagrindinį ar vidurinį (nebaigus pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos);
  • pakartotinai mokytis pagal vidurinio ugdymo programą ir geriau pasirengti studijoms.

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO SYRIUJE GALI MOKYTIS:

   Suaugęs asmuo pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko priežiūros.

   Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia prašymą. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų prašymą teikia turėdami vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

PAGEIDAUJANTYS MOKYTIS PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS:

  • prašymas (pildomas mokykloje);
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus;
  • asmens, kurio pavardė nesutampa su pavarde, nurodyta išsilavinimo dokumente, pateikia pavardės keitimo dokumento kopiją;

Laisvos vietos Šiaulių „Saulėtekio“ suaugusiųjų mokymo skyriuje:

  • IV-tose  klasėse – 2 laisvos vietos;
  • III klasėje –  1 laisva vieta;
  • II klasėje – laisvų vietų yra.

Prašymo mokytis pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programą forma

Prašymo mokytis SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO SKYRIUJE pildymo internetinė forma

Mokymas vyksta pagal  2023-2024 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANĄ

Suaugusiųjų asmenų pakartotinis mokymasis pagal vidurinio ugdymo programą bus teikiamas nuo 2023-09-01.
Paslaugų įkainiai nustatyti ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO.

Atmintinė III kl. gimnazistams

Vykdomos veiklos:
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Daujotas
Butvydė
Saturninas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius