Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Skaitmeninių priemonių ugdymo procese taikymo projektas „Interaktyvios klasės diena“.Skaitmeninių priemonių ugdymo procese taikymo projektas „Interaktyvios klasės diena“.

   Gimnazijos skaitmeninių priemonių ugdymo procese taikymo projektas „Interaktyvios klasės diena“. Šiuo projektu siekiama gerinti pamokos paslaugų kokybę, panaudojant šiuolaikinių informacinių technologijų teikiamas galimybes, efektyviai naudoti mobilią įrangą (interaktyviąją „Samsung School“ klasę), inte­rak­ty­viais meto­dais rengti medžiagą pamo­koms bei ja dalin­tis su kole­go­mis.

Projekto metu organizuojamos „Interaktyvios klasės dienos“, kai vieną dieną per mėnesį projekte dalyvaujantys mokytojai tos dienos pamokose taiko mobilią įrangą „Interaktyvi klasė“ (nešiojamasis kompiuteris ir 28 planšetiniai kompiuteriai Samsung). Taip pat  vedamos interaktyvios integruotos ugdymo karjerai ir mokomųjų dalykų pamokos.

 

„Samsung School“ interaktyvioji klasė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto  „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra” dėka „Saulėtekio“ gimnazijoje gautas „Samsung School“ interaktyviosios planšetinių kompiuterių klasės komplektas. plačiau >>>

Išmanioji diena. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje startuoja skaitmeninių priemonių ugdymo procese taikymo projektas „Interaktyvios klasės diena“.  plačiau >>>

Praktiniai mokymai mokiniams ir mokytojams „Mobilieji įrenginiai kūrybai ir mokymuisi” plačiau >>>

Seminaras Šiaulių "Saulėtekio" gimnazijos  mokytojams „Išmanioji pamoka: mokausi ir mokau“.

Seminaras Šiaulių miesto mokytojams „Išmanioji pamoka: mokausi ir mokau“. Plačiau>>>

Visus 2015-2016 mokslo metus Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko projektas „Interaktyvios klasės diena“. Mokytojai mokėsi dirbti su mobiliaisiais įrenginiais, kurti išmanias pamokas, dalinosi įgyta patirtimi, atradimais su kolegomis. Mokiniai džiaugėsi kitokiomis pamokomis, nauju mokymo turiniu. Projekte dalyvaujantiems gimnazijos mokytojams buvo organizuoti net du kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kuriuose pristatyti įvairūs interaktyvūs įrankiai, jų panaudojimo pamokose galimybės. Vėliau mokytojai panaudojo šiuos įrankius savo pamokose „Interaktyvių dienų „ metu, kai kurie iš jų tapo ypač mėgiami tiek mokytojų tiek mokinių. Organizuota mokytojų ir mokinių apklausa „Projektas „Interaktyvios klasės diena““. Apklausos rezultatai . Mokytojų apklausa>>>, mokinių apklausa>>>.

Padlet. Mokiniai apie projektą

Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniai apie "Interaktyvios klasės" pamoką.

2016-2017 m.m. - tęsiame projektą! Dar daugiau puikių, kūrybiškų, įkvepiančių pamokų!

2016-2017 mokslo metais naudojant mobiliąją planšetinių kompiuterių klasę ypač intensyviai vykdomas gimnazijos skaitmeninių priemonių ugdymo procese taikymo projektas „Interaktyvios klasės diena“. Jau vyko 5 dienos ir vestos šios pamokos: chemijos (11 pam.), matematikos (1 pam.), rusų k. (6 pam.), vokiečių k. (8 pam.), anglų k. (2 pam.), lietuvių k. (9 pam.), istorija (4 pam.). Suburta 10 mokytojų komanda aktyviai įsitraukianti į projekto veiklą.

Šių mokslo metų naujovė: mokomojo dalyko interaktyvios dienos. Vieno kurio nors dalyko pamokos tą dieną vyksta naudojant mobiliuosius įrenginius. Jau vykdytos šios „Interaktyvios klasės“ projekto dienos: Interaktyvioji chemija, Istorija interaktyviai, Lietuvių kalbos diena, Užsienio kalbų diena, Ugdymo karjerai diena.

 


Spaudoje:

Samsung Schoolinteraktyvioji klasėSaulėtekiogimnazijoje

edem.siauliai.lt/.../Samsung-School-interaktyvioji-klase-Sauletekio-gimn...

issuu.com/siauliunaujienos/docs/2015_04_29_sn
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius