Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

,,SVEIKA IR SAUGI GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ“,,SVEIKA IR SAUGI GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ“

Tikslas: Gerinti sąlygas gimnazijos bendruomenei sveikatinti, užtikrinant kokybiškas sveikatinimo priemones, neformaliojo švietimo prieinamumą, savęs realizavimą mėgstamoje veikloje, skatinant  glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą su visuomene, ugdant nepakantumą žalingiems įpročiams.

Uždaviniai:

1. Suteikti gimnazijos bendruomenei žinias, būtinas sveikai gyvensenai;

2. Įtraukti gimnazijos bendruomenę į įvairias sveikatinimo bei neformaliojo švietimo veiklas, ugdant kritinį mąstymą ir atsakomybę;

3. Mažinti socialinius sveikatos netolygumus,  įgyvendinant projektą „Sveika ir saugi mokyklos bendruomenė“.

Dalyviai: „Saulėtekio“  gimnazijos  bendruomenė: I-IV gimnazijos klasių mokiniai, tėvai, mokytojai.

I-IV klasių mokiniai.

Trukmė: 2012 m. balandžio 5 d. – gruodžio 27 d. 

Projekto vadovas: Leonora Mikuckienė.

Pagrindiniai projekto vykdytojai: Leonora Mikuckienė, Violeta Butkienė, Dovilė Stankutė, Jurgita Kerežienė, Daiva Miltenienė.

Projekto rėmėjas: Šiaulių miesto savivaldybė. 

Projekto veikla: Į projektą įsitraukę gimnazijos bendruomenės nariai turėjo galimybių dalyvauti švietėjiškoje veikloje, nukreiptoje į sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą. Mokinių fizinė sveikata buvo stiprinama įvairių sportinių varžybų-turnyrų: futbolo, tinklinio, krepšinio, atletinės gimnastikos, lengvosios atletikos, šaškių ir šachmatų – metu. Žinias apie sveikatą mokiniai perteikė kurdami stendinius pranešimus, skatinančius gilintis į sveikatos sutrikimus sukeliančius žalingus įpročius ir kitus rizikos veiksnius.  Gimnazijos bendruomenei buvo organizuotos paskaitos - diskusijos apie sveikatos stiprinimą, žalingų įpročių poveikį, sveikos gyvensenos naudą žmogui ir visuomenei. Mokiniai ir mokytojai savo turimas žinias galėjo pasitikrinti dalyvaudami protų mūšyje, „AIDS: geriau žinoti“, skirtame pasaulinei AIDS dienai paminėti. Mokiniams buvo suorganizuota išvyka į Šiaulių Priklausomybių ligų centrą,  kur informacijos ir žinių suteikė ligoninės vyr. gydytojas Elmantas - Pranas Zevertas. Psichologės Audros  Bardauskienės paskaita  apie konfliktų priežastis ir sprendimo būdus aktuali buvo ir mokiniams, ir jų tėvams. Savo mokymosi patirtimi gimnazijoje mokiniai dalijosi mokinių konferencijoje „Mano sėkmės mokykla“ Šiaulių Rėkyvos progimnazijoje. Į projekto veiklas buvo įtraukti ir specialiųjų poreikių mokiniai, kurie gilino sveikatos žinias rašydami rašinį „Sveikata mano rankose“. Bendruomenės nariai turėjo galimybę pajusti ir meno terapijos poveikį – buvo suorganizuoti 2 meno terapijos  praktiniai užsiėmimai, kurių metu mokėsi lipdyti iš molio.
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Geistautas
Geistautė
Vilhelmas
Baniutė

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius