Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Aplinkosauginis projektas „IŠSAUGOKIME VANDENĮ ATEITIES KARTOMS…“Aplinkosauginis projektas „IŠSAUGOKIME VANDENĮ ATEITIES KARTOMS…“

     Gėlo vandens ištekliai senka ir yra manoma, kad greitai vanduo bus brangesnis už naftą ir net gali kilti karas dėl vandens, nes nafta anksčiau ar vėliau bus pakeista kitais energijos šaltiniais (tikėkimės, švaresniais), o vanduo tai nepakeičiamas ir jo poreikiai kasdien auga. Jau šiandieną daugiau kaip milijardas žmonių neturi priėjimo prie saugaus ir švaraus geriamo vandens. Taip pat vandens kokybė darosi vis prastesnė, ypač dideliuose miestuose, kur tas pats vanduo yra filtruojamas ir vėl iš naujo naudojamas. Todėl siūlome pradėti gerbti ir vertinti vandenį bei jį taupyti. Šį projektą atliks I klasės gimnazistai su chemijos mokytoja Danguole Norkuviene popamokinės veiklos metu.

Nuotraukos >>>

     Nustatysime H2O fizikines ir chemines savybes, naudodami cheminius reagentus. Ištirsime Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos mokytojų ir mokinių, gyvenančių nuosavuose namuose, šachtinių šulinių vandenį. Ištirsime buitinę veiklos įtaką ežerų užterštumui bei taršos pasekmes. Išsiaiškinsime gyventojų nuomonę apie ežerus ir jų taršą. Atliksime Šiaulių miesto Talšos ežero vandens cheminį tyrimą. Paruošime lankstinukus, apibūdinančius gamtinių vandens šaltinių ir šaltinio šulinio vandens biologinio ir cheminio tyrimo rezultatus, ir išdalinsime bendruomenei.

Projekto tikslai:
1) Ekologinio sąmoningumo ugdymas.
2) Aplinkosauginių nuostatų formavimas per praktinę veiklą.
3) Gebėjimų bendradarbiauti, ieškant problemos sprendimo, ugdymas.
4) Kritinio mąstymo, kūrybiškumo, vaizduotės skatinimas.

Projekto uždaviniai:
1) Ugdyti gebėjimus savarankiškai spręsti ekologines problemas.
2) Surinkti informaciją, kaip ir kuo teršiamas Šiaulių vanduo.
3) Nusakyti H2O fizikines ir chemines savybes.
4) Ištirti šachtinio šulinio fizikines savybes ir atlikti vandens biocheminį tyrimą.
5) Pateikti pasiūlymus, kaip spręsti vandens telkinių užterštumo mažinimo problemą.
6) Su gautais tyrimo rezultatais supažindinti Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenę.

Laukiami rezultatai:
1) Mokinių iniciatyva, savarankiškas darbas.
2) Bendruomenės aktyvus dalyvavimas.
3) Ekologinės savimonės ugdymas.
4) Kitų mokyklos moksleivių įtraukimas į švietėjišką veiklą ekologiniais klausimais.

Darbo planas I semestrui

Renginys

Laikas

Vieta

1.Projekto pristatymas

Spalis

IIa. fojė

2.Vandens savybių tyrimas

Spalis-lapkritis

313 kab.

3.Vandens sunaudojimas ir jo tarša

gruodis

 

4.Ekskursija į Aplinkos tyrimo laboratoriją

gruodis

 
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius