Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Projektas „Vaikų grupės prieš smurtą"Projektas „Vaikų grupės prieš smurtą"

     „Saulėtekio“ gimnazija dalyvauja VO „Gelbėkit vaikus“ projekte „Vaikų grupės prieš smurtą", kuris vykdomas nuo 2000 m.
     Projekto tikslas - sukurti vaikams saugesnę aplinką mokykloje ir padėti įgyvendinti vaiko teisę būti apsaugotam nuo smurto.
     Šis projektas, kurdamas smurto prevencijos sistemą Lietuvos mokyklose, prisideda prie valstybinės Kompleksinės smurto mokyklose prevencijos ir kontrolės programos. Tai daroma steigiant Vaikų grupes prieš smurtą, kurių veikla paremta vaikų iniciatyva ir dalyvavimu.
     Gimnazijoje sukurta prevencinė grupė „ORE“, kuriai šiuo metu vadovauja socialinė pedagogė V. Minkutė. Iš viso grupėje yra 10 narių. Grupės veiklą koordinuoja ir remia organizacija „Gelbėkit vaikus“.
     Grupė dalyvauja gimnazijos veikloje, kuri užtikrina saugią mokyklos aplinką, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, užsiima švietėjiška ir informacine veikla, įtraukdama gimnazijos administraciją, mokytojus, tėvus, mokinius, priima skundus ir informaciją iš moksleivių, patiriančių ar pastebinčių smurtą. Taip pat grupės nariai vykdo prevencinį darbą, renka informaciją bei dalijasi žiniomis, sprendžia problemas, moko jaunesniųjų klasių mokinius bendrauti be smurto, organizuoja renginius, akcijas, paskaitas gimnazijoje. Grupėje prieš smurtą tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvauja aktyvūs mokiniai ir šiai dienai didžiausia problema – į šią veiklą įtraukti suaugusius – gimnazijos mokytojus, mokinių tėvus. Vis dar pasitaiko nuostatų, jog čia tik „vaikų žaidimas“ ar šiai veiklai vadovaujančių bei pritariančių vadovų reikalas. Patys mokiniai sako, kad tik kartu su gimnazijos bendruomene, su suaugusiais įmanoma keisti gimnazijos gerovę. Todėl kviečiame kiekvieną būti atsakingą už savo ir mokyklos bendruomenės gerovę.
     Vaikų grupė „ORE“ dalyvauja visuomeninėje „Vaikų linijos“ akcijoje „Savaitė be patyčių“, socialinėje iniciatyvoje tėvams „Augink atsakingai“, tarptautiniame projekte „Draugystė be sienų“:
     1. „Augink atsakingai“ siekia pakeisti požiūrį į vaikų auklėjimą ir paskatinti bendravimą šeimose, nes tik taip užauginsime kūrybingas ir iniciatyvias asmenybes, kartu tapsime laimingesne ir pažangesne visuomene.
     2. Projekto „Draugystė be sienų“ veikla apima patyčių prevenciją mokyklose, paramą nukentėjusiems nuo patyčių bei šios problemos viešinimą bei novatoriškų metodų, skirtų patyčių šalinimui, plėtrą.
     3. Vaikų linijos inicijuota „Savaitė BE PATYČIŲ“, skirta didinti visuomenės sąmoningumui apie patyčiu problemą. Akcijos tikslas nebuvo per vieną savaitę sumažinti patyčių, bet buvo norima pakviesti mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas, mokytojus, tėvus, mokinius, politikus, mokslininkus, specialistus, žiniasklaidą ir visus kitus prisiimti atsakomybę dėl įsigalėjusios patyčių ir pažeminimų kultūros bei visiems kartu ieškoti priemonių, kurios užtikrintų saugią mokymosi aplinką.

2008-2010 m. vykdyta veikla

Paskaitos ir diskusijos mokiniams, tėveliams, pedagogams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas konferencijose „Mokykla be pykčio“

 

 

 

 

 

Informaciniai bukletai, tėvų ir mokinių švietimas, lankstinukai

 

 

 

 

 

Rengimas ir dalyvavimas akcijose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengimas ir dalyvavimas renginiuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su kitų institucijų specialistais

 

 

 

 

 

Vykdytos apklausos, tyrimai, klasių darbų pristatymai 

 

 

 

 

 

Prevencinės vaikų grupės „ORE“ narių mokymai

 

 

 

 

 

 
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Geistautas
Geistautė
Vilhelmas
Baniutė

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius