Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Mokyklų tobulinimo programa PLIUSMokyklų tobulinimo programa PLIUS

 

 

 

 

PROJEKTAS „BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS“

 


 

     Nuo 2008 m. mūsų gimnazija dalyvauja „Mokyklų tobulinimo programos PLIUS“ projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Projekte dalyvaujančios mokyklos aprūpinamos įranga ir baldais mokytojų darbo vietoms įrengti.

  

 

 


 

MOKYTOJO DARBO VIETOS APRAŠYMAS

 

     Mokykloje mokytojo darbo vieta, aprūpinta stacionaria ar mobilia įranga, skirta mokytojui  pasirengti ugdomajai veiklai, dirbti su elektroninėmis švietimo sistemomis,  žinynais, duomenų bazėmis, bendrauti su kitų dalykų ar mokyklų specialistais, mokinių tėvais ir kt.

     Stacionaria įranga aprūpinta mokytojo darbo vieta yra mokyklos vienoje ar keliose patalpose: mokytojų kambaryje, mokyklos bibliotekoje ar skaitykloje, metodinės tarybos ar  metodinių grupių kabinetuose, papildomose gamtos mokslų kabinetų patalpose ar specialiai mokytojų darbui skirtose patalpose, izoliuotose nuo mokinių mokymo(si) patalpų, atitinkančiose mokyklų higienos normų reikalavimus, turinčiose interneto prieigą.

 

PROJEKTO  MOKYKLOMS  SKIRIAMO  BAZINIO ĮRANGOS IR BALDŲ KOMPLEKTO APRAŠYMAS

Bazinį įrangos ir baldų komplektą (toliau – komplektas) sudaro:

1. stacionarusis kompiuteris – 3 vnt.;

2. nešiojamasis kompiuteris –  4 vnt.;

3. baldai (k

ompiuterinis stalas, kėdė, knygų ir dokumentų –  6 rinkiniai; lentynos, pertvaros tarp mokytojų darbo vietų)

4. daugiafunkcinis aparatas – 1 vnt.;

5. projektorius, dokumentų kamera – 1 rinkinys;

6. interaktyvusis įrenginys (mobili interaktyvioji lenta) – 1 vnt.;

7. balta lenta – 1 vnt.

 

 MOKYTOJŲ VEIKLA

2010-03-29

    Kovo 29 d. lietuvių kalbos mokytoja Diana Gilytė ir geografijos mokytoja Asta Titenienė supažindino gimnazijos mokytojus, kaip dirbti su interaktyvia lenta bei SMART programa. Mokytojos demonstravo savo sukurtą medžiagą pamokoms, pateikė informacijos, kur susirasti panašių darbų internete. Po to mokytojai pabandė patys dirbti su interaktyvia lenta.

 

 

 

 


 

PROJEKTAS „TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ INFRASTRUKTŪRA“


VEIKLA

2011-10-15

     Vieni žmonės savo gyvenimą praleidžia nykiai ir nuobodžiai, kaip šešėliai: nepastebėti, išnykdami pasirodžius pirmiesiems saulės spinduliams. Kiti – kovojantys už save bei kitus, stebina mus savo darbais. Po mirties jie pasiliks istorijos vadovėliuose, miesto centre pastatytuose paminkluose ar bent mūsų sielose. Jie paliks savo pėdsaką visoje žmonijos vystymosi istorijoje.

     Šviesaus atminimo Petras Baranauskas buvo tarp tokių žmonių, kurių gyvenimo prasmė sukosi ne tik aplink jį ir jo šeimą. Jis pakeitė viso kolektyvo ir gimnazistų gyvenimą. Jo dėka „Saulėtekis“ tapo gimnazija. Dėl jo unikalių finansinių sugebėjimų, mokykloje modernizuota 72 procentai kabinetų.  Jo darbo tęsinys – naujai įkurta fizikos laboratorija, „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenės sprendimu pavadinta Petro Baranausko vardu. Spalio 15 d. įvyko šios laboratorijos atidarymas.
     Vos įėjus į kabinetą, galima buvo užuosti ką tik išpakuotų naujų baldų kvapą. Kairėje matėsi kabantys trys pl

akatai, susiję su fizikos mokslu, dešinėje – šeši kompiuteriai, kurių ekranuose buvo rodomos nuotraukos su buvusiu „Saulėtekio“ gimnazijos direktoriumi. Suolai švytėjo švara.
     Į naująją fizikos laboratoriją rinkosi svečiai. Jūratė Kaščiuškienė, dabartinė „Saulėtekio“ gimnazijos direktorė, pasveikino susirinkusius. Jos sakinys „Susirinkome pasidžiaugti, o ne liūdėti...“ deja, nenuteikė klausytojų dži

ugesniam tonui. Po jos pasidalinti savo mintimis buvo pakviesta Dalia Baranauskienė, kuriai kalbant apie savo vyrą, skruostu riedėjo ašaros. Baigdama ji padėkojo gimnazijos administracijai, kuri įgyvendino idėją – fizikos laboratoriją pavadinti šio didžio žmogaus vardu. Mindaugas Stakvilevičius – P. Baranausko fizikos mokytojas buvusioje Šiaulių 9-oje vidurinėje mokykloje (dabar Ragainės pagrindinė mokykla). Mokytojas savo buvusį mokinį įvardino kaip prieštaraujantį, sunkaus charakterio, savotišką ir sudėtingą mokinį, priimantį tik tai, kas, jo nuomone, yra svarbu. „Vieni gyvena sau, kiti kitiems. Petras gyveno tam, kad kurtų Lietuvai.“ Šie žodžiai turbūt įsmigo giliai į kiekvieno širdį. P. Baranausko kolega, taip pat direktorius, V. Kantauskas P. Baranauską apibūdino keliais, bet tikrai daug ką pasakančiais žodžiais: tvirtai siekdavo tikslo, visada viską išsiaiškindavo iki galo. Baigdamas kalbą, jis „Saulėtekiui“ palinkėjo ir toliau siekti bendruomenės užsibrėžtų tikslų. Gitana Armašauskienė prisimena, kai dar ji buvo mokinė, jis buvo griežtas, bet žmogiškas mokytojas. Gimnazijos tarybos atstovė Ilona Zazienė iš savo atsiminimų pavadino P. Baranauską griežtu ir šventuoju, kuris už mokytojus krisdavo „kryžiumi“. Gimnazistai parodė keletą laboratorinių darbų. Vėliau pokalbiai apie buvusį direktorių, apie gimnazijos perspektyvą persikėlė į Konferencijų klasę.

     „Direktoriaus krištolinė siela ir plieninė valia išliks dar ilgai tarp šios mokyklos sienų, o vardas bus minimas kiekvieną kartą žengiant pro laboratorijos duris“,– tokie žodžiai suskambėjo mano sieloje po kiekvieno komentavusio man mokinio, iš kurio neišgirdau nė vieno blogo žodžio, tik jaučiau suspaustas nuo prisiminimų širdis. Kai kurie papasakojo man smagių prisiminimų, susijusių su juo. Buvusi mokyklos mokinė su šypsena pasakojo, kaip gerb. P. Baranauskas riešutais maitino jos laboratorinę žiurkę, kurią nešiojosi į mokyklą. Gimnazijos parlamento narė Kristina Gerlikaitė nepabijojo pasidalinti sena istorija, kaip šis žmogus yra jai davęs pinigų pėdkelnėms, kadangi senosios suplyšo. Daugelis prisiminė jo ypatingą elgesį valgykloje, jog jis laukdavo kartu su mokiniais ir šnekučiuodavosi su jais kaip su sau lygiais.
     Petras Baranauskas buvo neatsiejamas ir nuo mokyklos, ir nuo fizikos. Laboratoriją pavadinti jo vardu yra pats geriausias poelgis. Jeigu jis tai būtų matęs, būtų be galo džiaugęsis ir vertinęs. Nuotraukos>>>
Video>>>

Sandra Navickaitė
 IIIb klasės gimnazistė
Medijų studija „Jaunasis žurnalistas“

 

 

Visos priemonės

Priemonės

1 vnt. kaina

Kiekis

Prekė

Ampermetras

163.35

10

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Dailės reikmenų ir įrankių rinkinys

699.99

2

Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Darbų eksponavimo įrangos rinkinys

460.01

1

Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Demonstracinis kinematikos ir dinamikos rinkinys

5820.10

2

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Elektronikos rinkinys

1821.05

5

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)

Elektros rinkinys

1114.41

10

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Elektrostatikos demonstracijų rinkinys

590.48

1

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)

Fotoaparatas Kodak Easyshare Z981

834.90

4

Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas
Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas
Konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis

Geigerio skaitiklis

2613.60

1

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)

Įrenginys dujų dėsniams demonstruoti

1061.17

1

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)

Laidų rinkinys

83.49

10

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Lyginimo sistema

1839.20

1

Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Manekenų rinkinys

1350.36

2

Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Namų kino sistemos komplektas „Samsung HT-Z220 + DVD-C450K + LE40C550JIWXBT“

3297.25

1

Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Nespalvotas spausdintuvas "Xerox Phaser 3100 MFP/S"

399.30

6

Chemijos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (mažasis)
Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas
Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas
Konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis

Nešiojamasis kompiuteris

2539.79

10

Chemijos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (mažasis)
Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Projektorius "Epson EB-X7" ir dokumentų kamera "AverVision 300AF"

3291.20

5

Chemijos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (mažasis)
Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas
Konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis

Rankinė trikotažo mezgimo mašina

392.04

2

Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Rinkinys geometrinei ir banginei optikai

1681.90

10

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Siuvamoji mašina

6180.68

2

Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Stacionarus kompiuteris Lenovo ThinkCentre M58

1983.19

11

Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas
Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas
Konstrukcinių medžiagų ir elektronikos technologijų mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis

Tekstilinių audinių marginimo rėmai

212.96

5

Integruotos menų ir technologijų ugdymo programos mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Varžos matavimo rinkinys

3182.30

1

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)

Voltmetras

153.67

10

Fizikos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (didysis)
Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Žmogaus anatomijos modelis

1644.92

1

Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas

Žmogaus griaučių modelis

1180.42

1

Gamtos mokslų kabineto Nr.1 mokymo priemonių ir įrangos komplektas
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius