Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

     Šis projektas – Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų projekto „Sveikos gyvensenos plėtra miesto ugdymo įstaigose“ dalis

2010 m.

Projektas „Būkime  sveiki  kūnu  ir  siela - 2“

Projekto vadovė Leonora  Mikuckienė

Projekto partneriai

Šiaulių miesto savivaldybės  visuomenės sveikatos biuras  
Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba                   
Šiaulių vyskupijos Katechetikos  centras
Šiaulių priklausomybės ligų centras
Šiaulių VŠĮ „Dailės terapijos  centras“

Projekto tikslas
Suteikti mokiniui reikalingų  gebėjimų, gerų  pavyzdžių  ir  įgūdžių,  kad  sugebėtų  įvertinti  negatyvius  reiškinius,  išsiugdytų  teigiamas  nuostatas, pajustų  atsakomybę  dėl  savo   ir  kitų sveikatos.

Projekto uždaviniai
1.Suteikti mokiniams žinių  apie  neigimą alkoholio,  tabako poveikį žmogaus  organizmui.
2.Ugdyti kritinį mąstymą,  atsakomybę  už  savo  veiksmus, elgesį.
3.Vykdyti  švietėjišką  veiklą,  įgyvendinant projektą „Būkime  sveiki  kūnu  ir  siela -2“.
Apibūdinti žmonių grupę, kuriai skirtas projektas (socialinė grupė, asmenų skaičius, amžius).

Projekto dalyviai
„Saulėtekio“  gimnazijos  bendruomenė: 8  klasių ir I- IV gimnazijos klasių mokiniai,  tėvai, mokytojai.

Trumpas projekto veiklos planas
Vienas iš bendruomenės sveikatinimo programos uždavinių yra psichikos sveikatos stiprinimas, socialinės, pilietinės ir  asmeninės  kompetencijos  ugdymas. Šio projekto metu minėtų tikslų sieksime organizuodami paskaitas apie sveikatos stiprinimą, žalingų įpročių poveikį, sveiką gyvenseną. Rengsime popietę apie alkoholio ir tabako žalą.
Mokiniai kurs lankstinukus, stendinius pranešimus -  taip bus skatinami gilintis į sveikatos sutrikimus sukeliančius žalingus įpročius ir kitus veiksnius. Mokinių fizinę sveikatą stiprinsime rengdami  futbolo, atletinės gimnastikos varžybas, vykdysime šaškių ir šachmatų turnyrą. Susipažinsime su dailės terapija ir vykdysime praktinį užsiėmimą „Piešimo terapija streso mažinimui“, kurio metu stiprinsime mokinių psichinę sveikatą. Padėsime  mokiniams pasirengti konferencijai. Į projekto veiklą bus įtraukti ir specialiųjų poreikių mokiniai, kurie rašys rašinius. Renginiuose, paskaitose dalyvaus ne tik mokiniai, bet aktyviai dalyvauti bus kviečiami ir mokinių tėveliai bei mokytojai.

Veiksmų sąrašas

(planuojami atlikti darbai)

Mėnuo

Atsakingas vykdytojas

Pastabos

Stendinis pranešimas „Tarptautinė nerūkymo   diena“

Lapkritis

2010-11-19

L. Mikuckienė

 8 ir I gimnazijos klasių mokiniai

Stendinis pranešimas ,,Saulėtekio“  gimnazistai  prieš  AIDS“

Gruodis

L. Mikuckienė

A. Urbonavičienė

D. Vaičekauskienė

 II- III gimnazijos klasių mokiniai

Tarpklasinės futbolo varžybos

 

Lapkritis-gruodis

R. Baranauskas

J. Klapatauskis

 I- II gimnazijos klasių mokiniai

Konkursas „MAX štanga“

2010-11-24

R. Baranauskas

 I- III gimnazijos klasių mokiniai

Šaškių  ir    šachmatų  turnyras

Gruodis

 G. Lašukienė

8  ir I- IV gimnazijos klasių mokiniai

Mokinių pranešimas Lieporių gimnazijoje vyksiančioje Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų bei moksleivių praktinėje konferencijoje, skirtoje alkoholio, tabako, narkotikų prevencijai ir AIDS dienai paminėti

 

2010-12-01

A. Urbonavičienė

D. Vaičekauskienė

II-III gimnazijos klasių mokiniai

Išvyka į VŠĮ ,,Dailės terapijos  centras“

Lapkritis

R. Prišmontienė

I gimnazijos klasių mokiniai

Praktinis užsiėmimas „Piešimo terapija streso mažinimui“

Gruodis

L. Mikuckienė

R. Prišmontienė

I gimnazijos klasių mokiniai

 

Paskaitų ciklas apie sveiką gyvenseną gimnazijos bendruomenei

Gruodis

L. Mikuckienė

Kviestiniai lektoriai

Gimnazijos bendruomenė

Popietė-paskaita „Alkoholio ir tabako žala“

Gruodis

L. Mikuckienė

 

8 klasių mokiniai

Lankstinuko „Laisvalaikis be žalingų įpročių“ leidyba

Lapkritis-gruodis

L. Mikuckienė

R. Kazlauskaitė

 8 klasių mokiniai

Rašinio konkursas „Aš prisiimu atsakomybę už save“

Gruodis

L. Mikuckienė

D. Miltenienė 

Specialiųjų poreikių mokiniai

 

 

 

 


 

 

2009 m.

Projekto tikslas:

Saugoti ir stiprinti mokyklos bendruomenės psichinę ir emocinę sveikatą, grindžiant gyvenimo įgūdžių formavimu, kompetencijos vystymu, informacijos plėtra ir aplinkos gerinimu.

 Projekto uždaviniai:

1. Skleisti informaciją mokyklos bendruomenei apie psichologinę sveikatą ir ją įtakojančius veiksnius organizuojant paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams.

2. Padėti mokiniams geriau pažinti save, aiškiau suvokti savo psichikos ypatumus, išmokyti įveikti stresą, stiprinti jų psichologinį atsparumą.

3. Ugdyti mokinių atsakingumą už savo sveikatą ir padėti įtvirtinti įgūdžius sprendžiant psichologines problemas.

4. Kviesti įvairius specialistus skaityti mokyklos bendruomenei paskaitas ir suteikti žinių apie tėvų ir vaikų santykių įtaką asmenybės raidai, psichines krizes žmogaus gyvenime, asmenybės santykį su mirtim, savižudybių krizes, psichologinę pagalbą.

5. Suteikti žinių apie lytiniu keliu plintančių ligų, nepageidaujamo nėštumo, ankstyvų ir nesaugių lytinių santykių neigimas fizines ir psichologines pasekmes.

6. Ugdyti brandžias nuostatas, skleisti moralines vertybes, atkreipiant dėmesį į nepaprastą kūno ir sielos ryšį, suteikiant žinių kaip išlaikyti dvasios pusiausvyrą.

7. Supažindinti mokinius su sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įtaka psichinei sveikatai.

8. Skirti ypatingą dėmesį socialinės rizikos mokiniams, organizuojant grupinius – psichologinius užsiėmimus, kurie stiprintų jų asmenybę.

9. Siekiant sumažinti paauglystėje patiriamą emocinį stresą ir jį lydinčias pasekmes bendradarbiauti su tėvais, mokytojais, mokiniais, įvairių sričių sektoriais.

10. Teikti individualias konsultacijas mokiniams smurto, prievartos, psichikos sveikatos ir kitais sveikatos klausimais.

Trumpas projekto aprašymas

         Tyrimų duomenimis mokinių emocinis brandumas žemėja. Dėl emocijų nestabilumo, pervargimo daugėja psichosomatinių sutrikimų. Mokiniai nesugebėdami įveikti psichologinių problemų lengviau pasiduoda žalingiems įpročiams.
        Mokyklinio amžiaus periodu išskirtinas paauglystės laikotarpis ir jam būdingas bruožas – didėjantis eksperimentavimas. Kartu paauglys tampa savarankiškesnis bet ir labiau pažeidžiamas. Todėl labai svarbu įtvirtinti tinkamas moralines vertybes, išugdyti gebėjimą adaptuotis, teisingai vertinti save, priimti kitus.
         Vis daugiau aktualios tampa psichikos sveikatos problemos ir su jomis susijęs agresyvus elgesys, užsisklendimas, ankstyvi ir nesaugūs lytiniai santykiai, savižudybės. Psichikos sveikatos stiprinimas labai reikalingas mokyklos bendruomenei, ypač vyresniųjų klasių moksleiviams , kurie patiria daug įtampos ir stresų prieš egzaminus.
         Ši problema yra iškelta ir Šiaulių miesto strateginiame plėtros plane. Vienas iš bendruomenės sveikatinimo programos uždavinių yra psichikos sveikatos stiprinimas.

Dalyviai – 7-II klasių mokiniai

Gauta lėšų
2000 litų

Sveikatos priežiūros specialistės įvykdyta veikla:

• 4 paskaitos „Higienos stoka – bendravimo kliūtis ir galimo atstūmimo priežastis“ Dalyviai – 6 klasių mokiniai.
• Lankstinukas mokiniams „Kaip įveikti stresą?“
• Stendas pasaulinei ligonio dienai paminėti tema „ Meilė – geriausias vaistas ligoniui!“
• 3 paskaitos „Dienos rėžimas, bioritmai ir psichinė sveikata“ Dalyviai – 7-8 klasių mokiniai.
• Stendas pasaulinei sveikatos dienai paminėti tema „Sveikatos receptas!“
• Stendas pasaulinei triukšmo prevencijos dienai paminėti tema „Triukšmas kenkia. Mokykimės išklausyti, būti mandagūs ir rūpinkimės savo ir kitų sveikata!“
• 1 paskaita „Sveika mityba smegenims ir ne tik“ Dalyviai – 9 -10 klasių mokiniai.
• Lankstinukas tėveliams „Rūpinkimės savo ir savo vaikų psichine sveikata“
• Gražiausio rašinėlio konkursas tema „Esu sveikas, laimingas ir saugus, kai...“ Dalyviai: 6-12 klasių mokiniai.
• Stendas pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti tema „Saugokime emocinę ir psichinę sveikatą! “
• Stendas-testas „Ar tu vedi sveiką gyvenimo būdą?“
• Renginys skirtas pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti „Esu sveikas ne tik kūnu, bet ir siela“ – 7, 8 klasėms.
• Piešinių paroda „Kas man padeda būti sveikam ir jaustis laimingu?“ Dalyviai: 6-7 klasių mokiniai.
• 2 paskaitos „Sportas atpalaiduoja, sportas stiprina“ Dalyviai – 8 klasių mokiniai.
• Stendas pasaulinei nerūkymo dienai paminėti tema „Rūkymas žaloja tave!“
• Paskaitos „Sveikata - tai fizinė, socialinė, emocinė ir dvasinė gerovė“. Dalyviai – 9-10 klasių mokiniai.
• Svečiuose Šiaulių psichologinės pedagoginės tarnybos specialistai, pokalbis, grupinis užsiėmimas „Būk laisvas“. Dalyviai – socialinės rizikos grupės mokiniai.

 

                                                                Sveikatos priežiūros specialistė Renata Damarodienė

 

Veiksmų sąrašas

(planuojami atlikti darbai)

Mėnuo

Atsakingas vykdytojas

Pastabos

Stendinis pranešimas „Tarptautinė nerūkymo   diena“

Lapkritis

2010-11-19

L. Mikuckienė

 8 ir I gimnazijos klasių mokiniai

Stendinis pranešimas ,,Saulėtekio“  gimnazistai  prieš  AIDS“

Gruodis

L. Mikuckienė

A. Urbonavičienė

D. Vaičekauskienė 

 II- III gimnazijos klasių mokiniai

Tarpklasinės futbolo varžybos

 

Lapkritis-gruodis

R. Baranauskas

J. Klapatauskis

 I- II gimnazijos klasių mokiniai

Konkursas „MAX štanga“ 

2010-11-24

R. Baranauskas

 I- III gimnazijos klasių mokiniai

Šaškių  ir    šachmatų  turnyras

Gruodis

 G. Lašukienė  

8  ir I- IV gimnazijos klasių mokiniai 

Mokinių pranešimas Lieporių gimnazijoje vyksiančioje Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų bei moksleivių praktinėje konferencijoje, skirtoje alkoholio, tabako, narkotikų prevencijai ir AIDS dienai paminėti

 

2010-12-01

A. Urbonavičienė

D. Vaičekauskienė

II-III gimnazijos klasių mokiniai

Išvyka į VŠĮ ,,Dailės terapijos  centras“

Lapkritis

R. Prišmontienė

I gimnazijos klasių mokiniai

Praktinis užsiėmimas „Piešimo terapija streso mažinimui“ 

Gruodis

L. Mikuckienė

R. Prišmontienė 

I gimnazijos klasių mokiniai 

 

Paskaitų ciklas apie sveiką gyvenseną gimnazijos bendruomenei

Gruodis

L. Mikuckienė

Kviestiniai lektoriai

Gimnazijos bendruomenė

Popietė-paskaita „Alkoholio ir tabako žala“

Gruodis

L. Mikuckienė

 

8 klasių mokiniai

Lankstinuko „Laisvalaikis be žalingų įpročių“ leidyba

Lapkritis-gruodis

L. Mikuckienė

R. Kazlauskaitė

 8 klasių mokiniai

Rašinio konkursas „Aš prisiimu atsakomybę už save“

Gruodis

L. Mikuckienė

D. Miltenienė 

Specialiųjų poreikių mokiniai
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius