Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

2008/2009 m.m. veikla2008/2009 m.m. veikla

     Nacionalinio lygmens projektas „Paveldas – pilietis – tauta“ yra projekto „Knyga – pilietis – tauta“ tęsinys. Projektas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą ilgalaikę pilietinio ir tautinio ugdymo programą.

Tikslas ir uždaviniai:
     Nacionalinės reikšmės kultūros paveldo, esančio Lietuvos nacionalinio „Pasaulio atminties“ registre, sklaida siekiant kraštotyros ekspedicijomis vietose (momentinė fiksacija), tyrimu „Paveldo tąsa ir raida Užgavėnėse“, 5 dienų vasaros stovykla, respublikiniu piešinių konkursu „Lietuvio namai“ bei kitomis veiklomis vertinti, prisiminti, „kurti“ atmintį, apimančiais archyve užfiksuotomis Šiaurės Lietuvos bei visos šalies vietomis, objektais, reiškiniais, papročiais, liaudies muzikavimu, instrumentų gaminimu ugdyti nacionalinio, regioninio tapatumo ir pilietinės savivertės jausmą.

Projekto vadovas
„Saulėtekio“ vidurinės mokyklos muzikos mokytojas Arūnas Stankus

Dalyviai
Projektas apima Biržų raj., Joniškio raj., Kelmės raj., Kretingos raj., Pasvalio raj., Pakruojo raj., Radviliškio raj., Šiaulių raj., Šiaulių m., Telšių raj. savivaldybes.

Projekto trukmė
2008-01-14 – 2008-12-15

Gautos lėšos – 38000 Lt.

Projekto veikla

1. Susipažinimas su Šiaulių „Aušros“ muziejaus etnografinio archyvo medžiaga, skaitymas, atranka, analizavimas, muziejaus ekspozicijų lankymas. Sausis - kovas
2. Dalyvavimas parodos „Kaukės ir gyvūnai“ edukacinėje veikloje. Sausis - kovas
3. Tyrimas „Paveldo tąsa ir raida Užgavėnėse“. Vasaris - balandis
4. Kraštotyros ekspedicija vietose – momentinė fiksacija.
Remiantis atrinkta etnografinio archyvo medžiaga mokiniai dalyvaus pateikėjų apklausoje, užfiksuos išlikusius materialaus bei nematerialaus paveldo objektus, reiškinius. Gegužė - birželis
5.  5 – ių dienų vasaros stovykla „Paveldas – pilietis – tauta“. Birželis - liepa
6. Virtualios parodos rengimas: darbų, fotografijų, filmuotos medžiagos peržiūros, atranka, darbų skenavimas, parodos koncepcijos, struktūros kūrimas ir kt. darbai. Rugsėjis - lapkritis
8. Projekto apibendrinimas. Virtualios parodos pristatymas. Baigiamasis renginys. Gruodžio mėn. 11 dieną.
 

Užgavėnių kaukių paroda

      Projekto „Paveldas – pilietis – tauta“ dalyviai, Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblio „Vieversėlis“ mokiniai 2008 m. sausio mėn. 18 – kovo 29 d. Šiaulių „Aušros“ muziejuje vykusioje Užgavėnių kaukių parodoje „Kaukės ir gyvūnai“ pristatė pačių gamintas, gyvūnus vaizduojančias Užgavėnių kaukes: ožį, arklį, gervę, mešką bei Užgavėnių personažų lėles. 
Plačiau >>>

 

Užgavėnės Rygoje

    2008 metais vasario 5 dieną mūsų mokyklos folkloro ansamblis ,,Vieversėlis“ svečiavosi Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje, kur pristatė Užgavėnių kaukes, papročius ir tradicijas. Rytinę kelionę trumpam sustabdė Latvijos pasienio policija, kuri patikrinusi keliautojų dokumentus leido vykti toliau. Kelionėje mus lydėjo mokytojas Rolandas iš Joniškio, dirbantis Rygos mokykloje. Jo iniciatyva ir buvome pakviesti dalyvauti Užgavėnių šventėje.
    Koncertinė programa buvo dviejų dalių: pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams. Rygiečiai taip pat ruošėsi Užgavėnėms gamindamiesi kaukes, ruošdami meninę programą. ,,Vieversėlis“ skambiomis dainomis, šokiais bei žaidimais linksmino susirinkusius į šventę. Labiausiai visus žavėjo arklio ir ožio kaukės. Pasibaigus Užgavėnių šventei, apžiūrėjome Rygos lietuvių mokyklos kabinetus, bendravome su vaikais ir mokytojais.
Plačiau >>>

Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Vieversėlis" filmavosi Šiaulių televizijos laidoje „Bitinijos šalis“
video>>>

 

 

 

Projekto dalyvių seminaras

       2008 m. gegužės mėn. 29 d. 13 val. Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos skaitykloje vyko švietimo ir mokslo ministerijos remiamos nacionalinio lygmens ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projekto „Paveldas – pilietis – tauta“ seminaras. Susirinkusius pasveikino projekto vadovas Arūnas Stankus, mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jūratė Kaščiuškienė. 

Plačiau >>

 

  Kraštotyrinės ekspedicijos

    Gegužės – birželio mėnesiais projekto dalyviai kraštotyrinėse ekspedicijose rinko medžiagą apie sodybas Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Klaipėdos apskrityse. Ekspedicijose mokiniai fiksavo jau aprašytų sodybų būklę, aprašė kas dabar yra tose vietose (sodybos statiniai perstatyti ar nugriauti, jei sodyba išnykusi, kas dabar jos vietoje), domėjosi sodybos įranga, inventoriumi, kaimo statybos papročiais.
Plačiau >>

 

 Mokykloje rekonstruojamos audimo staklės

    Mokykloje, pasitelkiant į pagalbą dar mokančius austi žmones, ketinama atgaivinti audimo amatą. Šiaulių miesto folkloristai padovanojo audimo staklių rėmus, tačiau trūko kai kurių detalių (nyčių, skietų, šaudyklių ir t. t.). Prasidėjo svarstymai, kaip ir ką reikėtų įsigyti, pasigaminti.  Mūsų mokyklos mokinio Egidijaus Pociaus mama Daiva Pocienė, lankydamasi mokyklos muzikos kabinete, pamatė jau surinktus audimo staklių rėmus ir papasakojo apie austi mokėjusias savo mamą, močiutę. Mama taip pat užsiminė jog yra išsaugojusi ir audimo stakles. Tad rudenį vykau į Svilės kaimą Kelmės rajone, kuriame gyvena Egidijaus močiutė Aldona Žilinskienė ir jos sesuo Stefanija Remezienė.

plačiau >>>

Vasaros stovykla projekto dalyviams

    2008 m. birželio 28 – liepos 3 dienomis vyko vasaros stovykla aktyviausiems projekto „Paveldas – pilietis – tauta“ dalyviams. Stovyklautojai iš Šiaulių, Pakruojo, Biržų, Pasvalio miestų bei Kretingos, Telšių, Kelmės, Radviliškio, Joniškio ir Šiaulių rajonų įsikūrė Šiaulių „Napoleono“ futbolo klubo stovyklavietėje Alksnyniškės kaime Šiaulių rajone. Stovykloje jaunieji kraštotyrininkai analizavo, sistemino ekspedicijose surinktą medžiagą, dalinosi įspūdžiais ir patirtimi, klausė paskaitų apie pilietiškumo ir tautiškumo sąsajas, diskutavo, kas dieną pildė stovyklos dienoraštį, rašė įspūdžius, mokėsi tradicinio dainavimo, senųjų amatų: juostų audimo, žalvario papuošalų gaminimo, sodų vėrimo, gaminosi lietuvių liaudies muzikos instrumentus būgnus ir kankles.
Plačiau >>


Piešinių konkursas „Lietuvio namai“

Konkursas organizuojamas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos nacionalinio lygmens projektą „Paveldas - Pilietis - Tauta“ kraštotyrinės veiklos  įprasminimui. Konkurso organizatorius Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinė mokykla. Partneriai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Švietimo skyrius, Šiaulių Dailės mokykla. Konkurse kviečiami dalyvauti: šalies bendrojo lavinimo, dailės mokyklų 7 – 12 klasių mokiniai.
Informacija apie konkursą ir konkurso nuostatai

Konkurso nugalėtojai ir nominantai

Virtuali konkurso darbų paroda

 

Projekto baigiamasis renginys

    Su kalendorinių metų pabaiga artėjo mokyklos vykdomo projekto baigiamasis etapas, kuriame bus apibendrinami visų veiklų darbai, pasiekti rezultatai, prisimintos išgyventos emocijos ir dar kartą bus suteikta visiems projekto dalyviams bei mokyklos bendruomenei pasijusti Lietuvos piliečiais.
Natūralu, kad toks renginys prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Folkloro ansamblis „Vieversėlis“, dalyvavęs beveik visose projekto veiklose, daina, šokiu ir instrumentine muzika „įvedė“ visus susirinkusius į liaudies kūrybos paveldą, o tuo pat metu rodomos nuotraukos iš visų metų projekto darbų, dar stipriau paryškino didelio būrio žmonių nuveiktus darbus. Tad man nebereikėjo visų varginti išsamia ir nuodugnia ataskaita, o tik akcentuoti svarbiausius tikslus, etapus, darbus, pasiektus rezultatus, nes vizuali medžiaga „kalbėjo pati už save“.
plačiau >>>

 
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius