Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

„Paveldas – pilietis – tauta“„Paveldas – pilietis – tauta“

     Projektas „Paveldas-pilietis-tauta“ yra 2008 metais Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos vykdyto projekto tęsinys, ugdantis įvairiapusę socialinę kompetenciją, tęsiantis tautinės ir pilietinės savimonės, kraštotyros ir etninio paveldo puoselėjimo įdirbį, kuriantis ir įgyvendinantis muziejų edukacines programas.

Projekto turinio bazė daugiausia remiasi sociokultūriniais, edukologiniais, etnologiniais, filosofiniais ir kt. konceptais, jų sampynomis per žaidimus ir vaikų žaislus. Žaidimas – sociokultūrinis reiškinys, būdingas žmogui. Jis gali būti kaip pažintinė, ugdančioji, pasilinksminimo, aktyvaus poilsio, sportinė veikla. Žaislas labiausiai atitinka vaiko poreikį aktyviai veikti, padeda įgyvendinti savo sumanymą, įsijausti į vaidmenį.

Veiklos planas:

    * Kraštotyros, lietuvių kalbos ir informacinių technologijų konkursas „Vaikų žaislai ir žaidimai“.

    * Mokinių piešinių konkursas „Lietuvio namai“.

    * Žaidimų medžiagos, šaltinių, aprašų atrinkimas ir aprobavimas.

    * Vasaros stovykla, kurioje bus gaminami tradiciniai lietuvių liaudies žaislai ir jų muziejinės kopijos.

    * 5 muziejuose sukurtos naujos edukacinės programos.

    * Kraštotyrinių ekspedicijų apie žaislus anketos-klausimyno rengimas.

Projekto dalyviai:

Šiaulių miesto, Pakruojo, Kelmės, Joniškio, Radviliškio, Biržų, Pasvalio, Kretingos, Šiaulių, Telšių rajono savivaldybių mokiniai, mokytojai, konsultantai, ekspertai, lektoriai, muziejininkai, kraštotyrininkai, tautodailininkai, skautai, užsienio lietuvių bendruomenės.
Trumpas projekto apibūdinimas

Gauta lėšų
30000 Lt.
Projekto vykdymo pradžia
2009 06 14
Projekto vykdymo pabaiga
2009 12 11

 

2009/2010 m.m. veikla

 

     Gruodžio 10 d. mūsų gimnazijoje įvyko baigiamasis nacionalinio lygmens projekto „Paveldas-pilietis-tauta“ renginys, į kurį suvažiavo mokiniai iš Šiaulių rajono, Pakruojo, Biržų, Radviliškio, Kelmės, Telšių rajonų bei Šiaulių miesto. Susirinkusius pasveikino gimnazijos folklorinis ansamblis „Vieversėlis“. Renginio metu buvo apdovanoti dviejų respublikinių mokinių konkursų nugalėtojai, nominantai. Jiems ir jų mokytojams įteiktos ne tik vertingos dovanos, bet ir kompaktinės plokštelės su projekto „Paveldas-pilietis-tauta“ šių metų veiklos medžiaga: aprašymais, nuotraukomis, filmuota medžiaga, konkursų darbais. Visose projekto veiklose dalyvavo per 230 mokinių. Padėkos įteiktos ir mokytojams, padėjusiems organizuoti veiklą projekto metu. Renginys baigėsi vaišėmis ir, žinoma, liaudies dainomis bei šokiais.
Nuotraukos>>>
Video>>>


     Gruodžio 2 d. projekto „Paveldas - plietis - tauta“ dalyviai vyko į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Buvo aplankytos aukštaičių, dzūkų ir žemaičių etnografinės sodybos. Aukštaičių sodybos daraktorių mokykloje vyresnioji muziejininkė Nijolė Andrejevienė pasakojo apie daraktorių mokyklą, jos veiklą, kokiu principu buvo dirbama. Dzūkų ir žemaičių etnografinėse ekspozicijose daugiausia buvo žaislų eksponatų, kuriuos projekto dalyviai ne tik apžiūrėjo, bet ir galėjo su jais pažaisti. Buvo įdomu ir naudinga.
Nuotraukos >>>
Video>>>


     Mūsų gimnazijos mokytojai, vykdydami pilietinio ir tautinio ugdymo programos projektą „Paveldas - pilietis - tauta“, organizavo piešinių konkursą „Lietuvio namai“ ir lietuvių kalbos bei informacinių technologijų konkursą „Lietuvių žaislai ir žaidimai“. Konkursų rezultatus rasite žemiau esančiose nuorodose. Laureatai buvo apdovanoti gruodžio 10 d. mūsų gimnazijoje įvykusiame projekto baigiamajame renginyje.

Konkurso „Lietuvio namai“ virtuali piešinių paroda

Konkurso „Lietuvių žaislai ir žaidimai“ rezultatai

 

Lietuvių k. ir IKT konkurso „Lietuvių žaislai ir žaidimai“ nuostatai

Piešinių konkurso „Lietuvio namai“ nuostatai


Vasaros stovykla

   Liepos 21-25 dienomis projekto dalyviai buvo kūrybinėje stovykloje. Vaikai iš Šiaulių miesto, Pakruojo, Kelmės, Joniškio, Radviliškio, Biržų, Pasvalio, Kretingos, Šiaulių, Telšių rajonų susipažino su lietuviškų žaislų ir žaidimų istorija, mokėsi patys kurti žaislus iš šiaudų, molio, audinio, medžio,  žaidė lauko ir kambario žaidimus, dalyvavo diskusijose, vakaronėse. Nuotraukos

Atidarymas >>>
Kambario žaidimai >>>
Kiemo žaidimai >>>
Mediniai žaislai >>>
Moliniai žaislai >>>
Šiaudiniai žaislai >>>
Siuviniai >>>
Paskaitos ir diskusijos >>>
Vakaronės >>>
Poilsis >>>
Interviu >>>
Darbų paroda >>>
Atsisveikinimo vakaras >>>

Stovyklos video>>>

 

 2008/2009 m.m. veikla >>>
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Geistautas
Geistautė
Vilhelmas
Baniutė

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius