Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

„Knyga – pilietis – tauta“„Knyga – pilietis – tauta“

     Knyga – visaverčio gyvenimo, kultūros, tautos dalis.  Skaitymas – tai galimybė pažinti pasaulį ir save. Tačiau šia galimybe vis mažiau žmonių naudojasi (ypač jaunimo, mokinių).  Šiuolaikinis žmogus linkęs laisvalaikį praleisti prie televizoriaus, kompiuterio, o ne su knyga. Nebelieka skaitymo tradicijų šeimose. Vis mažiau bendraudami su knyga mokiniai tolsta nuo žodyno turtinimo, įdomių tekstų kūrimo, rečiau lankomasi muziejuose, teatruose, parodose, todėl natūralu, kad kai kurie nebežino net rašytojų pavardžių, reikšmingų datų ir pan.
     Problemos aktualumą patvirtina ir tai, jog 2007-ieji paskelbti Kultūros, o 2008-ieji – Skaitymo metais, taip pat praėjusiais metais LR vyriausybės priimta Skaitymo skatinimo programa. Jau dabar Lietuvoje organizuojama nemažai renginių Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui – vienam reikšmingiausių XXI a. tautos jubiliejų.  
     Projektas „Knyga-pilietis-tauta“ orientuotas į ilgalaikį sistemingą darbą įtraukiant ir kitas organizacijas. Esame numatę ir toliau orientuotis į įvairių valstybinių, tautinių švenčių, reikšmingų kultūros, istorijos įvykių populiarinimą, į projekto veiklą tikimės įtraukti ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinių partnerius.

Tikslas:
Ä®prasminti valstybės, tautos ir pasaulio reikšmingus įvykius, šventes.

Uždaviniai:
1. Rinkti ir sisteminti medžiagą apie valstybės, tautos ir pasaulio reikšmingus įvykius, šventes.
2. Organizuoti renginius, kuriuose populiarinami valstybės, tautos ir pasaulio reikšmingi įvykiai, šventės.
3. Populiarinti skaitymą ir mokyklos biblioteką, kurti elektroninę biblioteką.
4. Skleisti informaciją spaudoje ir internete apie projekto veiklą.

Projekto vadovas
„Saulėtekio“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojas Vytautas Šalavėjus.

Dalyviai
„Saulėtekio“ vidurinės mokyklos 5-12 klasių mokiniai, mokytojai, kitų mokyklų mokiniai, mokytojai.

Projekto trukmė
2007 m. kovas - gruodis.

Projektą remia

Švietimo ir mokslo ministerija
Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinė mokykla
R.Bučinskytės įmonė „ORTINA“
Leidykla „Lucilijus“
R.Drazdovo individuali įmonė
UAB „Citma“
Olandijos vienuolių karmelitų ordinas
UAB „Busturas“
Informacinis rėmėjas – laikraštis „Šiaulių naujienos“

 

Projekto veikla

          Kovo 13-20 dienomis mokykloje organizuoti renginiai, skirti Knygnešio dienai. 5-10 klasių mokiniai dalyvavo neakivaizdinėje elektroninėje viktorinoje „Knygnešių keliais“. 4-12 klasių mokiniai dalyvavo konkurse „Knygos reklama“. Buvo surengta mokinių darbų paroda. Finalinis savaitės renginių akordas – linksmoji viktorina „Kai žodis atgyja...“, į kurią buvo pakviesti „Saulėtekio“ ir Gegužių vidurinių mokyklų 7-8 klasių mokiniai.

 

          Kovo 19-20 d. organizuoti renginiai Žemės dienai: mūsų ir Gegužių mokyklų  mokinių „Laiško žemei“, piešinių ir plakatų ekologine tematika paroda,   šventė „Pavasaris kalba visomis kalbomis“. Mokiniai Žemei ir pavasariui skyrė gražiausias dainas ir  eiles  užsienio kalbomis.


 

 

     Kovo 19 dieną mūsų mokyklos penktų ir dvyliktų klasių mokiniai dalyvavo susitikime su NATO kariais iš Belgijos. Susitikimas vyko Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Belgai pasakojo apie pasirinktą profesiją, darbą, savo šalį. Kiekvienas jų savo noru atvyko į Lietuvą. Kariai bet kada yra pasiruošę pakilti, jei staiga kiltų pavojus oro erdvėms.

 

     Kovo 29 d. mokykloje pradinių klasių mokytojos A.Marcinkienė ir V.Urbonienė surengė minikonferenciją „H.K.Andersenas: gyvenimas ir kūryba“, skirtą H.K.Anderseno 202-osioms gimimo metinėms. Konferencijoje dalyvavo mokyklos ketvirtųjų klasių mokiniai. Dvi savaites ketvirtokai ieškojo informacijos apie H.K.Anderseno vaikystę, jaunystę, kūrybą, įdomiuosius faktus. Mokiniai ne tik rašė pranešimus, bet ir kūrė plakatus, mokėsi sekti pasakas ir net suvaidino vieną populiariausių H.K.Anderseno pasakų „Bjaurusis ančiukas“.

 

     Gegužės 9 d. „Saulėtekio“ vidurinėje mokykloje buvo paminėta Europos diena. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su naujausia informacija apie Europos Sąjungą, kuri buvo pateikta informaciniuose stenduose. 8-10 klasių mokiniai domėjosi Europos Sąjungos valstybėmis ir pertraukų metu jas pristatė.

 

     Mokyklos bibliotekininkės I.Milinavičienė ir V.Kuprienė atliko tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, kokią literatūrą mokiniai skaito, kokiose bibliotekose skaito, kiek knygų turi namuose, kokią spaudą skaito, ar prenumeruoja laikraščius ir žurnalus ir t.t. Tyrimo rezultatai buvo apibendrinti. Su jais norime supažindinti ir mokyklos bendruomenę.

 

     Birželio 7 d. mūsų mokyklos 5-11 klasių mokiniai nuvyko į Naisius ir aplankė poeto Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės (1894–1912) gimtuosius namus. Dabar šiame name įsikūręs Šiaulių rajono literatūros muziejus. Po eksursijos buvo apdovanoti  konkurso „Knygos reklama“ ir neakivaizdinės elektroninės viktorinos „Knygnešių keliais“ laureatai. Šią kelionę dovanojo UAB „Busturas“

 


     Nuo 2007/2008 mokslo metų pradedama bibliotekoje išduoti knygas  kompiuterizuotai. Jau pradėtas ruošti elektroninis knygų katalogas. Kiekvieno mokinio bei mokyklos darbuotojo imamos knygos bus įtrauktos į elektroninę kortelę. Knygos gale užšifruotas kodas padės greičiau išduoti ar priimti knygą.

 

 

      Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojo diena. Spalio 9-oji Tarptautinė pašto diena. Projekto „Knyga–pilietis–tauta“ organizatoriai pakvietė visus įsijungti į akciją „Sveikinimas Mokytojui“. Daugelis iš mūsų, tiek suaugusių, tiek vaikų, turime ar turėjome mylimą Mokytoją. Ne visada išdrįstame pasakyti gerą žodį. Tarptautinė mokytojo diena – puiki proga tai padaryti. Mokyklos mokiniai rašė laiškus, sveikinimus, kuriuos mokytojai galėjo rasti mokytojų kambaryje. Projekto organizatoriai pasveikino kitų mokyklų mokytojus su profesine švente (buvo išsiųsti  elektroniniai laiškai į 127 mokyklas).  

 

     Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena. Spalio 3 d. „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos 11-12 klasių mokiniai dalyvavo seminare „Kalba ir projektinė veikla“, skirtame Europos kalbų dienai. Seminaro pradžioje 12a klasės mokinė Reda Mikėnaitė dalijosi mintimis apie dalyvavimo įvairiuose projektuose patirtį. Vokiečių kalbos mokytoja Ona Petruševičienė dalyvius supažindino su mokykloje vykusiais projektais, kuriems ji vadovavo: „Lietuvių ir vokiečių tradicijos praeityje ir šiandien“, „Iš medžio šaknų“ ir kt.

    Lapkričio 14 d. pasaulyje paminėtos žymios švedų rašytojos A.Lindgren 100-osios gimimo metinės. Turbūt sunku būtų surasti žmogų, kuris nebūtų skaitęs šios autorės knygų, kurios išverstos net į 58 kalbas, ar negirdėjęs apie Pepę, Karlsoną, Emilį. A.Lindgren gimtadienis buvo paminėtas ir mūsų mokykloje. Lituanistai surengė popietę „Mes – A.Lindgren knygų herojai“. 5-8 klasių mokiniai vaidino ištraukas iš garsios švedų rašytojos kūrinių: „Emilis iš Lionebergos“, „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, „Padaužų kaimo vaikai“.

   Lapkričio 16 d. Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje organizuotas baigiamasis renginys, skirtas žymios švedų rašytojos A.Lindgren šimtmečiui. Mūsų mokyklos šeštųjų klasių mokiniai taip pat panoro sužinoti daugiau apie rašytoją, pasisemti įspūdžių.

 

 

  Lapkričio 23 d. Šiaulių „Saulėtekio“ vidurinėje mokykloje surengtas Šiaulių apskrities 9-12 klasių mokinių festivalis „Dainų ir poezijos puokštė Maironiui“, kuriame dalyvavo beveik 50 skaitovų, dainininkų, muzikantų iš įvairių mokymo įstaigų.

 

 

   Gruodžio 10-oji – Tarptautinė Nobelio diena. Šiai datai skirtas respublikinis kūrybos konkursas „Norime Nobelio“. Konkurso dalyviai kūrė tekstus, kurių visi žodžiai prasideda ta pačia raide. Darbus, kurių gauta apie 400 iš 67 ugdymo įstaigų (23 miestai ir rajonai), vertino ne tik mokyklos lituanistai, bet ir poetė, LR Seimo narė Dalia Teišerskytė. Laureatų darbai spausdinami projekto „Knyga – pilietis – tauta“ knygoje.

 

     Gruodžio 19 d. įvyko pilietinio ir tautinio ugdymo projekto „Knyga – pilietis – tauta“ baigiamasis koncertas. Buvo apdovanoti respublikinio kūrybos konkurso „Norime Nobelio“ laureatai ir prizininkai. Be įvairių dovanų jiems įteikta ir projekto knyga (leidykla „Lucilijus“), kurioje išspausdinti laureatų darbai, aprašyta projekto veikla. Renginyje dalyvavo ir vertinimo komisijos narė, poetė, Seimo narė Dalia Teišerskytė.

 

      Sausio 25 d. projekto „Knyga – pilietis – tauta“ vykdytojai lankėsi Ukmergės A. Smetonos gimnazijoje. Konkurso „Norime Nobelio“ nugalėtojai 9-12 klasių grupėje Vaidai Rabazauskaitei (2c gimnazijos klasė) buvo įteiktas diplomas bei poetės, Seimo narės Dalios Teišerskytės bei rėmėjų prizai. Kita šios mokyklos mokinė Raminta Naujanytė (mokytoja Loreta Klivienė) tapo konkurso laureate.
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Tautvilas
Eimantė
Kamilis
Ervinas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius