Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Ugdymo individualizavimasUgdymo individualizavimas

   Tik kryptingas moksleivių kompetencijų ir gebėjimų tobulinimas leidžia pasiekti geriausių rezultatų, juk ne veltui yra sakoma, kad kiekvienas turi savo darbinį arkliuką – mėgstamiausią dalyką ar veiklą. Būtent todėl jau keletą metų nuo pirmos gimnazijos klasės moksleiviams siūloma rinktis ugdymosi kryptis. Tai keturi keliai, kuriuos pasirinkęs mokinys ne tik papildomai gilinasi į tam tikrų formaliųjų dalykų teorines žinias, bet kartu su neformaliuoju švietimu dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose. Gimnazijoje moksleiviai gali rinktis robotikos, biomedicinos, sporto bei amatų ir dizaino kryptį – taip sudaromos sąlygos jaunam žmogui išbandyti save ir siekti geriausių rezultatų ten, kur jam patinka. Ne veltui mūsų gimnazijos šūkis – „Saulė šviečia visiems“.

   Sporto kryptis (plačiau) - Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaromos sąlygos rinktis sporto kryptį ir plačiau mokytis Fizinio ugdymo. Šiems mokiniams I klasėje papildomai skiriama 1 fizinio ugdymo valanda ir rekomenduojama papildomai rinktis orientuojamuosius modulius „Bendras fizinis pasirengimas“ I klasėje ir "Technika ir taktika" II klasėje.

   Robotikos kryptis (plačiau) - Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaromos sąlygos rinktis robotikos kryptį ir plačiau supažindinti su robotikos pagrindais, plėtoti 3d modeliavimo, programavimo ir konstravimo įgūdžius. I-II klasių gimnazistams skiriama 1 papildoma pasirenkamojo dalyko „Robotikos pradmenys“ valanda robotikos krypties projektinei veiklai (5 dalykų - fizikos, matematikos, technologijų, braižybos, informacinių technologijų - integracija) ir neformaliojo švietimo būrelis.

   Biomedicinos kryptis (plačiau) - Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaromos sąlygos rinktis biomedicinos mokslų kryptį ir plačiau mokytis biologijos bei chemijos. Šiems mokiniams I ir II klasėje papildomai skiriamos biologijos ir kitąmet chemijos pamokos. Taip pat mokiniams skiriama papildoma valanda projektinei-tiriamajai veiklai.

   Amatų ir dizaino kryptis (plačiau) - Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, sudaromos sąlygos rinktis amatų ir dizaino kryptį ir plačiau susipažinti su meniniu ugdymu bei kūryba. Šiems mokiniams I ir II klasėje papildomai skiriamas modulis "Interjero puošyba" ir kitoje klasėje "Žaislų gamyba", taip pat sudaromos sąlygos rinktis nefromalaus ugdymo būrelius: Grafikos studiją ar Dizaino būrelį.

   Vidurinio ugdymo programa (plačiauapima 2 metus: III ir IV klases. Vidurinio ugdymo programos pagrindas yra ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių siekius, polinkius ir gebėjimus, sudarant jiems galimybes planuoti profesinę karjerą, pasirinkti mokymosi kryptį atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus.

   Kiekvienas mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia individualų ugdymo planą dvejiems metams.

   Minimalus savaitinių pamokų skaičius per 1 mokslo metus - 28 pamokos, maksimalus – 35 pamokos.

 

Gimnazijos administracijaSocialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Alkmenas
Rūta
Aleksandras
Lidija

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius