Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

   Priimant mokinius į „Saulėtekio“ gimnazijos pirmąją (9-ąją) klasę vadovaujamasi šiais dokumentais: Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404; Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405, Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 sprendimu Nr. T-17, ir šio aprašo pakeitimu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-55 bei bei Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos ir Šiaulių „Ragainės“ progimnazijos 2014 m. vasario 26 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. F2-13, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos 2014 m. vasario 10 d. bendradarbiavimo sutartimi  Nr. F2-6, Šiaulių Gegužių progimnazijos 2011 m. spalio 21 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. PR-13-6/F2-61 Šiaulių „Rasos“ progimnazijos 2012 m. gruodžio 13 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. F2-54, Šiaulių Jovaro progimnazijos 2010 m. gegužės 31 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. F2-30, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos 2010 m. gegužės 25 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. F1-25, Šiaulių Zoknių progimnazijos 2017 m. kovo 10 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. F2-7.

Priėmimo tvarka:

1. Nuo 2019 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d. priimami prašymai (rašomi gimnazijoje ar progimnazijoje) iš Gegužių, „Ragainės“, Rėkyvos, „Rasos“, Jovaro, „Juventos“, Zoknių progimnazijų, su kuriomis gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis.

2. Gegužių, „Ragainės“, Rėkyvos, „Rasos“, Jovaro, „Juventos“, Zoknių progimnazijų, su kuriomis gimnazija yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis, mokiniai, nepateikę prašymo iki 2019 metų balandžio 30 d., netenka pirmumo teisės. Jie gali būti priimti vadovaujantis Aprašo 24 punktu.
3. Į laisvas vietas mokiniai priimami nuo 2019 metų gegužės 2 d. pagal prašymo padavimo datą. Jei į laisvas vietas yra daugiau prašymų nei galima priimti mokinių, gimnazija atrenka mokinius atsižvelgdama į turimus mokymosi  pasiekimus.

4. Mokiniai, pageidaujantys mokytis Šiaulių „Saulėtekio" gimnazijoje, pateikia:

  • prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);
  • vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • pažymą apie I pusmečio (I ir II trimestrų) mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

5. Pasibaigus mokslo metams iki birželio 24 d. mokinys privalo atnešti:

  • aštuntos klasės baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą,
  • nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą,

6.  Prašymai priimami  203 (201) kab. (darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val. V 8.00-15.45 val.).

7. Adresas: Lieporių g. 2, Šiauliai. Tel.: (8-41) 55 27 48, el. paštas: regina@sauletekis.lt.Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Gantautas
Butvilė
Severinas
Romana
Roma

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius