Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 55 27 48, el. p. sauletekis@sauletekis.lt
Kai abiturientams baigiasi pamokos...

Data: 2018-05-28

   Gyventi laukiant...Turbūt nieko už tai nėra gražiau! Mes visi gyvename nuolat laukdami... Būdami mokiniai laukiame, kol baigsis pamokos, būdami mokytojai – kol mokiniai supras temą ir net tai, kad ne tik ji yra svarbiausia, būdami tėvai laukiame, kol užaugs vaikai... Atrodytų, laukiame ir laukiame... Užtat ir sulaukiame... švenčių! Tik po to suprantame, kad viskas įvyko per greit. Atrodė, laukti buvo sunku, o bėgant laikui paaiškėjo, kad per gražu ir per gera...

   Šis gimnazijos IX abiturientų laidos Paskutinis skambutis, švęstas gegužės 24 dieną, darsyk paliudijo, kad laukti šventės buvo verta! Gražiai ir širdingai suplanuotas renginys trečiokams prasidėjo nuo žiedlapių kilimo paieškų, klasių suolų ir durų puošimo, meninės kompozicijos ir nuotraukų filmuko kūrimo... Tai nematomo, bet būtino šventės scenarijaus pradžia. Už ją esame dėkingi neformaliojo ugdymo organizatorei Linai Jokubauskienei, kūrybingiems trečiokams ir jų klasių auklėtojoms.

   Po abiturientų sutikimo gimnazijoje ir auklėtiniams skirtos klasių auklėtojų Paskutinės pamokos pilnoje aktų salėje sveikinimus tęsė teatro mokytojos Linos Jokubauskienės parengta jautri ir nuoširdi trečiokų meninė kompozicija, 3a klasės mokinės Izabelės Perminaitės atliekama daina „Gaila“, lydima 3a klasės mokinių Gabijos Grigaliūnaitės, Erikos Giedrikaitės ir 1a klasės mokinės Vaivos Tolvaišaitės šokio, skambėjo 1a klasės mokinio Normanto Kuolo atliekama daina „Baltos lelijos“. Po mokinių meninės programos visą salę plojimams pakilti įkvėpė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Dianos Gilytės bei muzikos mokytojo Rolando Janušo su grupe „Vairas atliekama lyriška daina „Paukščiai“. „Išskridę paukščiai į namus/ Sugrįš pavasarį saulėtą“, – šie dainos žodžiai mokytojams ir tėveliams skambėjo kaip gražus, viltingas abiturientų – ir mokinių, ir vaikų – pažadas išėjus iš mokyklos ar namų į brangias ir visada lauksiančias vietas būtinai sugrįžti... Po to abiturientus sveikino Gegužių ir „Rasos“ progimnazijų mokinių šokis ir daina (iš šių mokyklų į „Saulėtekį“ yra atėjusi nemaža abiturientų dalis), Gegužių progimnazijos direktorės Silvijos Baranauskienės kalba dovanojant knygą ir šios progimnazijos mokinių pagamintas gėles. Visi gimnazijos mokytojai ir mokiniai, svečiai sukūrė išties pakilią šventės nuotaiką!

   Kaip visada šiltas, nuoširdus, prasmingas mūsų gimnazijos direktorės Jūratės Kaščiuškienės žodis darsyk patvirtino, kad mokykloje užauga išskirtinių gebėjimų jaunoji karta, turinti didelių siekių. Ne sykį laimėtos dalykinės olimpiados, įvairaus lygio konkursai  skatina mus visus didžiuotis abiturientų pasiekimais. Malonu ir svarbu, kad Direktorė visada tiki savo mokiniais ir mokytojais  – ir teigiamų emocijų, ir žinių bei gebėjimų, ir žmoniškumo vėliavnešiais.

   Vargu, ar kas nors gali būti jautriau ir gražiau už Tėvelių žodį! Jie suvokia šios šventės akimirkos svarbą ir su begaline meile išleidžia savo vaikus į kitokį, naują, gyvenimą. Iš tikrųjų ir patys jį pradeda. Tėvelių vardu kalbėjusi 4a klasės mokinio Eriko Čilinskio mama Aida Čilinskienė daugelį paskatino pajausti, kaip drėksta akys, o per kūną bėga šiurpuliukai... Tai buvo nuostabi dėkingumo pamoka. Dėkingumo pamoka, skirta ne tik mokytojams, bet ir savo vaikams – tai dar labiau jaudino. Mamos žodžiai švelniai priminė, kad visų tinkamo auklėjimo situacijų net pačiose geriausiose knygose surašytų nėra, užtat kartais dėl begalinės meilės ir noro padėti, noro stumtelėti pirmyn, net kai vaikai to neprašo, priešingai, net nenori, nes patys pasiryžę iššūkius įveikti, tėveliai truputėliuką linkę per daug atsakomybės prisiimti sau. Tad drauge su vaikais užauga ir tėvai, kad sugebėtų jaunu žmogumi pasitikėti, suteiktų laisvę ir apskritai leistų patiems eiti jų pasirinktu keliu. Tačiau svarbiausias gyvenime tėvystės egzaminas jau išlaikytas – užauginti dukros ir sūnus! Mokykliniame gyvenime mes, mokytojai, visada jautėme, kad mūsų mokiniai turi šeimą, turi namus, turi tėvus, senelius, globėjus ir dėl to yra laimingi bei turtingi.

   Be tėvelių, abiturientų gyvenime visada svarbios auklėtojos –  lyg mamos. Tad trečiokai renginio vedėjai Neda Tumėnaitė ir Mantas Meškauskas joms taip pat suteikė žodį. Klasių auklėtojos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ro-MA Glinskienė, etikos mokytoja Ir-MA Žemaitienė, fizikos mokytoja Vil-MA Krankalienė (MA+MA+MA= MAMA) savo mintimis apie skirtingas klases, jose skirtingus mokinius, bet panašias jaunystės išdaigas dalijosi su šventiškai nusiteikusia gimnazijos bendruomene. Atrodytų, ketveri įvairiaspalviai metai prabėgo lyg viena graži diena auklėtojoms auginant Žmogų ir skatinant žmoniškumą, kurį vėliau šventėje paliudijo abiturientų padėka mokyklai, jų testamentas, pratęsta medelių alėja, kaip amžino buvimo šios gimnazijos mokiniu liudijimas, palikta dovana mokyklai – sėdmaišių komplektas, už kurį ketvirtokams nuoširdžiai dėkoja administracija ir mokytojai.

   Kai abiturientams baigiasi pamokos, prasideda didžioji GYVENIMO šventė, kuriai mes visi: IX laidos ketvirtokai, jų tėveliai ir mokytojai, esam pasirengę, nes žinom, kad namų darbai atlikti. Sakysit: o pažymiai, o balai? Bet tai ne Paskutinio skambučio, o kitų švenčių, kaip Brandos atestatų įteikimo ir net apskritai viso GYVENIMO, tema ir būsimas įvertinimas. Svarbu, kad dabar yra visiems gerai: Jums, Abiturientai, – kad užaugot ir baigiasi (beprasidedančios J) pamokos, mums, Mokytojams, – kad auginom, Jums, Tėveliai, – kad užauginot!   NUOTRAUKOS>>>

P.S. Mieli Abiturientai, džiaugiamės, kad mes pažinome vieni kitus!

Su meile „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenės vardu


Jūratė Montvidienė
Kita informacijaKita informacija

2019-01-15 Projektas „Ypatingas grožis“

   2019 sausio 11 d. prevencinės grupės „ORE“ bei žurnalistų būrelio nariai dalyvavo Šiaulių universitete vykusioje tarptautinio socialinio projekto „Ypatingas grožis“ parodoje ir edukacijoje. Šiuo projektu siekta įgalinti grožį, emocijas. Taip pat atkreiptas dėmesys į artimuosius, kurie augina ir globoja neįgalius žmones.

   Šis projektas tikrai nepaliko nė vieno abejingo, palietė visų mūsų širdis.

   Nuoširdžiai dėkojame Gediminui Beržiniui bei projekto vadovei, idėjos iniciatorei Editai Navickienei.

Grupės „ORE“ vadovė Jurgita Kerežienė2019-01-08 Gruodžio 9-oji - tarptautinė antikorupcijos diena

   2018 m. gruodžio 10 d. IIa ir IVb klasės gimnazistės dalyvavo 15-oje Šiaulių miesto mokinių pilietinėje akcijoje „Mes už skaidresnį rytojų“. Šios akcijos tikslai - ugdyti antikorupcines nuostatas ir mokytis išreikšti savo pilietinę poziciją meninėmis priemonėmis. Kaip žinome, viskas prasideda nuo idėjos, tad merginos - Liveta Navickytė, Agnė Mamaikaitė, Ema Motiečiūtė, Viktorija Jakunčikovaitė, Raminta Puišytė - sumanė nupiešti plakatą ir sukurti dainą su vaizdo medžiaga antikorupcine tema. Plakatas pavyko puikiai. Jis aplinkinius moko: jeigu pasaulis atsidurtų korumpuoto žmogaus rankose, jis sudegtų. Taip pat moksleivės sukūrė filmuką, kuris garsiai sako: „STOP KORUPCIJAI!”. Gimnazistėms sukurti dainos žodžius filmukui nebuvo sunku, tik reikėjo įveikti kitą išbandymą - surasti atlikėją, kuris padėtų tą dainą atlikti. Viktorijos dėdė dainininkas Rytis Gramantas sutiko merginoms padėti, tad iššūkis buvo įveiktas. Po viso renginio moksleivės liko sužavėtos, nes joms teko ne tik pabuvoti savivaldybės posėdžių salėje, bet ir pasiklausyti Šiaulių mero kalbos apie korupciją politikoje, taip pat susipažinti ir su kitų gimnazijų mokinių mintimis ir, svarbiausia, suprasti, kad Lietuvos valstybė kovoja prieš korupciją, o mes esame VALSTYBĖS dalis. NUOTRAUKOS>>>

IIa klasės mokinė Viktorija Jakunčikovaitė2019-01-03 Apskritojo stalo diskusija „Pasaka - skaitytojo biografijos pradžia“

   Gruodžio 19 dieną Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Aido“ filiale svečiavosi „Saulėtekio“ gimnazijos tarptautinio Erasmus +KA2 projektoOnce Upon a Time via ICT“ įgyvendinimo grupės dalyviai. Viena iš projekto veiklų yra apsilankyti  bibliotekoje. Projekto tikslas – skatinti mokinius daugiau skaityti, gerinti jų skaitymo įgūdžius, taip pat kelti skaitymo prestižą. Bibliotekos darbuotoja priminė mokiniams, kokią išliekamąją vertę turi pasakos. Juk būtent jos - tai priemonė skleisti lietuvių tautosaką. Įrodyta, kad vaikai, kuriems buvo sekamos ar skaitomos pasakos, užauga kūrybingesni, jos lavina kalbą, skatina fantazuoti, padeda pažinti gyvenimą ir save. Beje, gimnazistai sužinojo, kad būtent pasakos yra vienas linksmiausių būdų mokytis. Klausydami pasakų, vaikai ne tik išgirsta naujų žodžių ,bet ir sužino, kur juos taikyti, kaip vartoti. Vaiko žodynas pasipildo įvairiais „spalvingais“ žodžiais. Dar vienas dalykas, kurio moko pasaka, - tai teksto suvokimas.

   Be abejo, bibliotekos darbuotoja supažindino mokinius su elektroninėmis paslaugomis, kurias teikia biblioteka. Paaiškino ir pademonstravo, kaip susirasti paieškos katalogą ir duomenų bazes. Labai populiari Lietuvoje pasaka „Eglė žalčių karalienė“ žinoma latvių, rytų slavų, moldavų tautosakoje. Šią pasaką mūsų gimnazistai jau verčia į anglų kalbą ir kuria teksto suvokimo užduotis. Pirmąją pasaką „Eglė žalčių karalienė“, išverstą į anglų kalbą, pristatysime ir papasakosime kitų partnerių šalių mokiniams susitikime, kuris įvyks Portugalijoje 2019 metais vasario 17-23 dienomis. Taigi šiuo metu darbas vyksta intensyviai, visi noriai įsitraukia į įvairias veiklas, susijusias su projektu. Nuoširdžiai dėkojame viešosios bibliotekos „Aido“ filialo darbuotojoms už jaukų ir šiltą bendradarbiavimą. NUOTRAUKOS>>>

Projekto koordinatorė Ingrida Railienė2018-12-17 „Saulėtekio“ gimnazistų išvyka į Klaipėdą

   Gruodžio 4 dienos rytą 35 „Saulėtekio“ gimnazistai su geriausiom vadovėm pajudėjome link Klaipėdos.

   Pirmiausia aplankėme Klaipėdos karinių laivų flotilę. Su 4 kariniais laivais mus supažindino kariai. Apžiūrėjome laivų denius, sužinojome, kaip laivai gavo būtent tokius vardus, kaip vadinasi tam tikros laivo vietos, kas leidžiama ir ne laive, kaip čia gyvena ir ką veikia kariai.

   Laisvu lauku mes aplankėme Klaipėdos eglę, pasivaikščiojom po senamiestį, pavakarieniavome. Galutinis kelionės tikslas - Klaipėdos dramos teatras, kuriame žiūrėjome spektaklį Labas rytas, Pone Triuši“. Neįprasta buvo tai, kad mus grupėmis į salę pakvietė aktorius, pristatydamas visus skirtingai (princesės, raganos, futbolo komanda...). Spektaklis buvo išskirtinis, su daug garso, vaizdo efektų, verčiantis susimąstyti... 
   Lauksime kitos šaunios kelionės.  NUOTRAUKOS>>>

Agnė Mamaikaitė, IIa klasės gimnazistė2018-06-22 Svarbi informacija: Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

   Visa naudinga informacija mokytojams ir mokiniams dabar – www.emokykla.lt.

   Kviečiame mokytojus ir moksleivius registruotis Švietimo portale, gauti po penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

   Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža švietimu besidominčių bendruomenė.
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Mokytojams
El. paštas

video

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Norgailas
Norgailė
Marcelis

Nusiųsk atviruką

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius