Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 55 27 48, el. p. sauletekis@sauletekis.lt
Kai abiturientams baigiasi pamokos...

Data: 2018-05-28

   Gyventi laukiant...Turbūt nieko už tai nėra gražiau! Mes visi gyvename nuolat laukdami... Būdami mokiniai laukiame, kol baigsis pamokos, būdami mokytojai – kol mokiniai supras temą ir net tai, kad ne tik ji yra svarbiausia, būdami tėvai laukiame, kol užaugs vaikai... Atrodytų, laukiame ir laukiame... Užtat ir sulaukiame... švenčių! Tik po to suprantame, kad viskas įvyko per greit. Atrodė, laukti buvo sunku, o bėgant laikui paaiškėjo, kad per gražu ir per gera...

   Šis gimnazijos IX abiturientų laidos Paskutinis skambutis, švęstas gegužės 24 dieną, darsyk paliudijo, kad laukti šventės buvo verta! Gražiai ir širdingai suplanuotas renginys trečiokams prasidėjo nuo žiedlapių kilimo paieškų, klasių suolų ir durų puošimo, meninės kompozicijos ir nuotraukų filmuko kūrimo... Tai nematomo, bet būtino šventės scenarijaus pradžia. Už ją esame dėkingi neformaliojo ugdymo organizatorei Linai Jokubauskienei, kūrybingiems trečiokams ir jų klasių auklėtojoms.

   Po abiturientų sutikimo gimnazijoje ir auklėtiniams skirtos klasių auklėtojų Paskutinės pamokos pilnoje aktų salėje sveikinimus tęsė teatro mokytojos Linos Jokubauskienės parengta jautri ir nuoširdi trečiokų meninė kompozicija, 3a klasės mokinės Izabelės Perminaitės atliekama daina „Gaila“, lydima 3a klasės mokinių Gabijos Grigaliūnaitės, Erikos Giedrikaitės ir 1a klasės mokinės Vaivos Tolvaišaitės šokio, skambėjo 1a klasės mokinio Normanto Kuolo atliekama daina „Baltos lelijos“. Po mokinių meninės programos visą salę plojimams pakilti įkvėpė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Dianos Gilytės bei muzikos mokytojo Rolando Janušo su grupe „Vairas atliekama lyriška daina „Paukščiai“. „Išskridę paukščiai į namus/ Sugrįš pavasarį saulėtą“, – šie dainos žodžiai mokytojams ir tėveliams skambėjo kaip gražus, viltingas abiturientų – ir mokinių, ir vaikų – pažadas išėjus iš mokyklos ar namų į brangias ir visada lauksiančias vietas būtinai sugrįžti... Po to abiturientus sveikino Gegužių ir „Rasos“ progimnazijų mokinių šokis ir daina (iš šių mokyklų į „Saulėtekį“ yra atėjusi nemaža abiturientų dalis), Gegužių progimnazijos direktorės Silvijos Baranauskienės kalba dovanojant knygą ir šios progimnazijos mokinių pagamintas gėles. Visi gimnazijos mokytojai ir mokiniai, svečiai sukūrė išties pakilią šventės nuotaiką!

   Kaip visada šiltas, nuoširdus, prasmingas mūsų gimnazijos direktorės Jūratės Kaščiuškienės žodis darsyk patvirtino, kad mokykloje užauga išskirtinių gebėjimų jaunoji karta, turinti didelių siekių. Ne sykį laimėtos dalykinės olimpiados, įvairaus lygio konkursai  skatina mus visus didžiuotis abiturientų pasiekimais. Malonu ir svarbu, kad Direktorė visada tiki savo mokiniais ir mokytojais  – ir teigiamų emocijų, ir žinių bei gebėjimų, ir žmoniškumo vėliavnešiais.

   Vargu, ar kas nors gali būti jautriau ir gražiau už Tėvelių žodį! Jie suvokia šios šventės akimirkos svarbą ir su begaline meile išleidžia savo vaikus į kitokį, naują, gyvenimą. Iš tikrųjų ir patys jį pradeda. Tėvelių vardu kalbėjusi 4a klasės mokinio Eriko Čilinskio mama Aida Čilinskienė daugelį paskatino pajausti, kaip drėksta akys, o per kūną bėga šiurpuliukai... Tai buvo nuostabi dėkingumo pamoka. Dėkingumo pamoka, skirta ne tik mokytojams, bet ir savo vaikams – tai dar labiau jaudino. Mamos žodžiai švelniai priminė, kad visų tinkamo auklėjimo situacijų net pačiose geriausiose knygose surašytų nėra, užtat kartais dėl begalinės meilės ir noro padėti, noro stumtelėti pirmyn, net kai vaikai to neprašo, priešingai, net nenori, nes patys pasiryžę iššūkius įveikti, tėveliai truputėliuką linkę per daug atsakomybės prisiimti sau. Tad drauge su vaikais užauga ir tėvai, kad sugebėtų jaunu žmogumi pasitikėti, suteiktų laisvę ir apskritai leistų patiems eiti jų pasirinktu keliu. Tačiau svarbiausias gyvenime tėvystės egzaminas jau išlaikytas – užauginti dukros ir sūnus! Mokykliniame gyvenime mes, mokytojai, visada jautėme, kad mūsų mokiniai turi šeimą, turi namus, turi tėvus, senelius, globėjus ir dėl to yra laimingi bei turtingi.

   Be tėvelių, abiturientų gyvenime visada svarbios auklėtojos –  lyg mamos. Tad trečiokai renginio vedėjai Neda Tumėnaitė ir Mantas Meškauskas joms taip pat suteikė žodį. Klasių auklėtojos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ro-MA Glinskienė, etikos mokytoja Ir-MA Žemaitienė, fizikos mokytoja Vil-MA Krankalienė (MA+MA+MA= MAMA) savo mintimis apie skirtingas klases, jose skirtingus mokinius, bet panašias jaunystės išdaigas dalijosi su šventiškai nusiteikusia gimnazijos bendruomene. Atrodytų, ketveri įvairiaspalviai metai prabėgo lyg viena graži diena auklėtojoms auginant Žmogų ir skatinant žmoniškumą, kurį vėliau šventėje paliudijo abiturientų padėka mokyklai, jų testamentas, pratęsta medelių alėja, kaip amžino buvimo šios gimnazijos mokiniu liudijimas, palikta dovana mokyklai – sėdmaišių komplektas, už kurį ketvirtokams nuoširdžiai dėkoja administracija ir mokytojai.

   Kai abiturientams baigiasi pamokos, prasideda didžioji GYVENIMO šventė, kuriai mes visi: IX laidos ketvirtokai, jų tėveliai ir mokytojai, esam pasirengę, nes žinom, kad namų darbai atlikti. Sakysit: o pažymiai, o balai? Bet tai ne Paskutinio skambučio, o kitų švenčių, kaip Brandos atestatų įteikimo ir net apskritai viso GYVENIMO, tema ir būsimas įvertinimas. Svarbu, kad dabar yra visiems gerai: Jums, Abiturientai, – kad užaugot ir baigiasi (beprasidedančios J) pamokos, mums, Mokytojams, – kad auginom, Jums, Tėveliai, – kad užauginot!   NUOTRAUKOS>>>

P.S. Mieli Abiturientai, džiaugiamės, kad mes pažinome vieni kitus!

Su meile „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenės vardu


Jūratė Montvidienė
Kita informacijaKita informacija

2019-05-23 Kviečiame mokytis2019-05-20 Ekslibrisų paroda „Vilties kelias“

   Balandžio 15 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje (ŠAVB) vyko filantropo, intelektualo, keliautojo, rašytojo, istoriko ir patrioto, visą gyvenimą atidavusio Lietuvai, jos laisvei ir žmonėms, dr. Juozo Petro Kazicko atminimo vakaras.

   Kazickų šeimos fondas ir iniciatyvos idėjos autorius bei vykdytojas ŠAVB Knygos Grafikos Centras kvietė Šiaulių miesto ir apskrities moksleivius prisidėti prie kūrybinės iniciatyvos kurti ekslibrisus tema „Vilties kelias“. Moksleiviai buvo kviečiami susimąstyti, kaip svarbu yra niekada, net didžiausių sunkumų akivaizdoje, nepasiduoti ir neprarasti vilties siekiant savo tikslų. Tokios filosofijos visada laikėsi ir dr. J. Kazickas. Kaip rašė LR Prezidentas Valdas Adamkus, „jis visa širdimi norėjo, kad Lietuva kiltų iš sovietizmo palikto ekonominio skurdo, o dar labiau – iš sovietizmo palikto mentaliteto. Jis visa širdimi norėjo, kad naująja Lietuva ir naujomis galimybėmis pirmiausia patikėtų jaunimas, – dėl to taip dosniai mecenavo aukštąsias mokyklas, skyrė stipendijas, rėmė kultūros, mokslo, sporto projektus“. Jau dvidešimt metų šią misiją vykdo Kazickų šeimos fondas, po Juozo ir Aleksandros mirties jų pradėtus darbus tęsia jų vaikai ir anūkai, fondo prezidentė Jūratė Kazickaitė.

   Moksleivių sukurtų ekslibrisų parodą „Vilties kelias“ visuomenei renginio metu pristatė parodų koordinatorius, grafikas prof. Vaidotas Janulis, o visoms iniciatyvoje dalyvavusioms mokykloms ir jų moksleiviams Kazickų šeimos fondo Niujorko biuro direktorė Neila Baumilienė ir Vilniaus biuro direktorė Agnė Vertelkaitė įteikė padėkas bei nedidelius dailės priemonių rinkinius.

Iniciatyvoje dalyvavo:

  • Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija (mokytoja Rasa Prišmontienė),
  • Šiaulių dailės mokykla (mokytojas Rinaldas Damskis),
  • Didždvario gimnazija (mokytoja Jovita Ratnikienė),
  • „Sandoros“ progimnazija (mokytoja Aldona Traškinienė),
  • Sauliaus Sondeckio menų gimnazija (mokytojai Rinaldas Damskis ir Justina Šaltė),
  • Šiaulių rajono Aukštelkės mokykla-daugiafunkcinis centras (mokytoja Asta Arminienė),
  • Kelmės rajono Šaukėnų Vlado putvio-Putvinskio gimnazija (mokytoja Kristina Gotautienė).

   Įdomius, profesionalius linoleumo ir plastiko raižinio bei cianotipijos technika sukurtus ekslibrisus  „Kazickų šeimos fondui XX“ sukūrė „Saulėtekio“ gimnazijos mokinės Raminta Arlauskaitė, Viktorija Jakunčikovaitė, Živilė Meironaitė, Kamilė Podolskytė.

Parengta pagal  ŠĮ ŠALTINĮ.

Dailės mokytoja Rasa Prišmontienė2019-05-20 Ekskursija į Anykščius

   Gegužės 17 dieną, penktadienį, „Saulėtekio“ gimnazija surengė tradicinę ekskursiją, skirtą geriausiems mokiniams, olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojams, savo veikla garsinantiems mokyklą. Ši ekskursija buvo į Anykščius. Nors kelionės pradžioje oras nedžiugino, pasiekus tikslą saulė sušildė ir orą, ir mūsų širdis. Kelionės metu mes aplankėme nemažai įdomių vietų, tokių kaip Puntuką, Medžių lajų taką, Rubikių apžvalgos bokštą. Labiausiai įsimintinos buvo patirtos pramogos. Nepaprastu tikroviškumu ir įdomia idėja mus stebino „Apverstas namas“. Po to lankėmės Anykščių kavinėje „Juno“, kurios patiekalai mus tiesiog sužavėjo. Šiek tiek vėliau vykome į adrenalino kupiną nuotykį su vasaros rogutėmis. Tačiau ne visi smagūs dalykai turi būti mokami, ir tai puikiai parodė „Laimės žiburys“. Nors kelias iki jo buvo nelengvas, visi sąžiningai kopė į jį ir net nesidairė atgal. Ogi kodėl? Legenda pasakoja: jei sugalvosi norą ir užkopsi į „Laimės žiburio“ kalną neatsigręždamas, jis išsipildys. Ši kelionė buvo tikrai nuostabi!

Ib kl. mokinė Gustė Malinauskaitė2019-05-20 ERASMUS+ DEFEMS projekto mobilumas Italijoje

   Gegužės 12-18 dienomis Italijoje, Romos provincijoje Červeteri mieste, vyko antrasis Erasmus+ DEFEMS projekto mobilumas, kuriame dalyvavo „Saulėtekio“ gimnazijos 3 mokytojai ir 8 mokiniai. Projekto tikslas - maksimaliai išnaudoti skaitmenines programas, kad palengvintų moksleiviams įsisavinti bendrojo ugdymo programos dalykus. Mobilumas Italijoje buvo skirtas matematikos dalykui. Mokiniai iš Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Italijos turėjo galimybę  pasimokyti matematikos partnerių mokykloje su web2 programomis.

   Mobilumo Italijoje programa įtraukė ne tik intensyvius mokymus, bet ir suteikė galimybę aplankyti Italijos sostinę Romą. Iš Červeterio į nuostabiąją Italijos sostinę Romą vykome traukiniu. Didelės mūsų grupės šurmulys užpildė visą dviejų aukštų traukinio vagoną. Roma pasitiko lietumi, bet mus, atvykusius iš lietaus krašto, tai nė kiek neišgąsdino. Aplankėme Romos Forumą, išsidėsčiusį tarp Palatino ir Kapitolijaus kalvų, seniausią pasaulio amfiteatrą Koliziejų, kuris garsus kovomis tarp gladiatorių ir išlikimo susidūrimais su gyvūnais, Panteoną, visų dievų šventyklą, Ispanijos aikštės laiptus, Šventosios Marijos Baziliką ir miestą-valstybę Vatikaną. Visos Romos per vieną dieną neaplankysi, bet prisiliesti prie šio miesto, pakvėpuoti jo oru nors trumpam turėjome galimybę.

   Italija – tai ne tik jos sostinė. Lacijaus provincija, kurioje vyko mūsų mobilumas, taip pat įspūdinga savo senovine architektūra, autentiškais muziejaus eksponatais. Šalia miesto - Etruskų Banditačijos nekropolis, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai didžiausias nekropolis Viduržemio jūros regione. Mūsų partneriai mums suteikė galimybę aplankyti šį unikalų objektą.

   Atsisveikinimo vakaras ir pažymėjimų už veiklą įteikimas vyko centriniame miesto pastate – Ruspolio rūmuose.

   Iki kito mobilumo Rumunijoje, kuris bus skirtas anglų kalbai, turėsime atlikti namų darbus, paruošti elektroninę knygą su Italijos kulinariniais patiekalais, filmuotais mokinių, gyvenusių mobilumo laikotarpiu Italijos šeimose. Teks nufilmuoti pamokas ir sudaryti interaktyvias užduotis šioms pamokoms su web2 įrankiais. NUOTRAUKOS>>>

Projekto Lietuvoje koordinatorė Tatjana Cukanova2019-05-13 Apsilankymas "Šiaulių Letenėlėje"

   2019 m. gegužės 10 d. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazistai, Erasmus+ projekto „Earth Charter“ padedami, turėjo galimybę aplankyti "Šiaulių Letenėlę", kuri įsikūrusi Sneigių kaime, Verbūnuose. Ši mūsų diena tapo turtingesnė, jautresnė ir geresnė. Ten būdami dar labiau supratome, kad vieni nuo kitų esame ypač priklausomi, esame vieni kitų dalis, vieni kitus papildome. Mūsų Žemė skirta mums visiems! Ji visiems vienodai dosni ir mylinti! Gera tai įprasminti ir jaustis reikalingam. Jei ašaros spindėjo akyse – gerumas augo širdyje!

   Ačiū Brigitai (3a), Gabijai (3a), Deimantei (3a), Evaldui (2c), Evai (1a), Viktorijai (2a), Justinams (2a), Normantui (2a), Karolinai (3b), Viktorijai (2c), Skaistei (1a), Austėjai (2a) už buvimą kartu ir suvokimą, jog, turime elgtis mąstydami, kokį poveikį mūsų elgesys turės kitoms gyvoms būtybėms, jog tik jausdami ryšį su kitais mes nedarome jiems žalos.  NUOTRAUKOS>>>

Socialinė pedagogė, projekto „Earth Charter“ dalyvė Jurgita Kerežienė2019-05-13 Gegužės 9-oji - Europos diena

   Minint Europos dieną, Lietuvos mokyklose vyko Europos egzaminas, kurio metu dalyviai galėjo pasikrinti savo žinias apie Europos Sąjungą. Tai labai įdomus žaidimas ir galimybė sužinoti ką nors nauja. Juk esant Europos Sąjungoje atsiveria puikios galimybės. Galime laisvai keliauti po daugelį Europos valstybių, studijuoti pagal programą „Erasmus“, susirasti puikių draugų. Kiekvienas iš mūsų gali saugiai jaustis kitose Europos Sąjungos šalyse, nes mūsų teisės ir laisvės ten bus tikrai ginamos ir t.t. Egzamino temų spektras buvo labai įvairus: nuo istorijos, geografijos iki literatūros. „Saulėtekio“ gimnazijoje Europos egzamino ir bandomojo Europos egzamino metu savo žinias pasitikrino 30 gimnazistų. Geriausiai Europos egzamine sekėsi III c klasės mokinei Viktorijai Šležaitei, kuri pateko į antrą egzamino etapą. Linkime jai sėkmės! Šiek tiek nuo Viktorijos atsiliko Gabrielius Pociliauskas (IIIc), Viktorija Jakunčikovaitė (IIa). Bandomąjį Europos egzaminą geriausiai sekėsi laikyti Rokui Sprainiui (Ib), Dovydui Ugintui (Ia), Paulei Mamedovaitei (Ib), Danieliui Jančijukui (Ia), Laurynui Vilkui (Ib). Sveikiname!

Istorijos mokytoja Regina Bučinskienė2019-05-13 Tradicinė renginių savaitė „Gerumu prieš smurtą“

   2019 m. gegužės 6-10 d. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko tradicinė renginių savaitė „Gerumu prieš smurtą“.

   Šią savaitę surengtomis mokinių darbų parodomis mus džiugino Rasa Prišmontienė (paroda „Mes draugai“) bei Lina Adomaitienė (paroda „Įvairus pasaulis“). Muzikos mokytoja Ieva Kelertienė organizavo linksmąją Karaokė pertrauką bei parengė vokalinę grupę „Good Question“  koncertui.

   Viena įspūdingiausių šios savaitės veiklų – Kūrybinės dirbtuvės su reperiu, muzikantu ir verslininku iš Baltimorės (JAV, Merilando valstija) Wordsmith (Anthony Parker), kuris savo kuriama hiphopo muzika siunčia stiprias motyvacines žinutes, siekdamas ne tik linksminti, bet ir šviesti žmones prasmingomis mintimis su pavyzdžiais bei kurti tyrą, kokybišką ir patrauklią muziką masėms. Vakare visos bendruomenės laukė nemokamas koncertas Šiaulių koncertų salėje „Saulė“.

   Taip pat visą savaitę prevencinė grupė „ORE“ organizavo labdaros rinkimą „Šiaulių Letenėlei“. Ją savanoriaudami įteikė kartu su projekto Erasmus+ „Earth Charter“ dalyviais. Dėkojame visiems, kurie neliko abejingi ir padėjo šios prieglaudos gyventojams suteikti džiaugsmo.  NUOTRAUKOS>>>

Socialinė pedagogė Jurgita Kerežienė2019-05-10 Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija – geriausių mokyklų, nesirenkančių mokinių, šimtuke.

   Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija – geriausių mokyklų, nesirenkančių mokinių, šimtuke ir jame užima 92-antrąją vietą iš 359 Lietuvos gimnazijų. Tokią statistiką pateikė 2019 metų gegužės–gruodžio mėnesių žurnalas „Reitingai“. Lietuvos gimnazijos buvo reitinguojamos pagal iš viso į III gimnazijos klases (2016-09-01 d.) priimtų mokinių ir 2018 m. baigusių abiturientų skaičių, studijuoti į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, į užsienio aukštąsias mokyklas įstojusių abiturientų skaičių, abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, balų vidurkius, šimtu balų brandos egzaminų išlaikymą. Į geriausių Lietuvos mokyklų šimtuką pateko dar 4 Šiaulių miesto gimnazijos.

   Dešimties Šiaulių miesto gimnazijų išsidėstymas žurnale „Reitingai“ pateiktame „2019 m. gimnazijų reitinge“:
(duomenys imti iš 2019 m. gegužės-gruodžio mėnesio žurnalo „Reitingai“ Nr. 1 (11) 10-23 psl.)

Vieta 2019 m. reitinge

Vieta 2018 m. reitinge

Vieta 2017 m. reitinge

Gimnazijos pavadinimas

5 5 5 J. Janonio gimnazija
10 16 10 „Romuvos“ gimnazija
12 13 29 Didždvario gimnazija
81 54 19 Lieporių gimnazija
92 158 259 „Saulėtekio“ gimnazija
101 127 93 Šiaulių universiteto gimnazija
168 162 203 S. Daukanto gimnazija
259 170 115 S. Šalkauskio gimnazija
314 317 310 S. Sondeckio gimnazija
332 329 337 Sporto gimnazija

   Džiugu, kad „Saulėtekio“ gimnazijos filosofija „Saulė šviečia visiems“ nėra tik filosofija, tai mūsų kasdienybė ir kiekvienas vaikas, tiek labai aukštų mokymosi gebėjimų, tiek vidutinių ar stokojantis mokymosi motyvacijos, gimnazijoje atranda save. Tą akivaizdžiai įrodo ir kasmetinis gimnazijos kilimas šiuose reitinguose.

Direktorė Jūratė Kaščiuškienė2019-05-09 II vieta prancūzų kalbos raiškiojo skaitymo konkurse


   Gegužės 3 d. Šiaulių universiteto gimnazijoje vyko Šiaulių apskrities Prancūzų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas. Gausus mokinių būrys skaitė prancūzų klasikų - V. Hugo, P. Verleno, Ž. Prevero, P. Eliuaro ir kitų poetų eiles. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti pagal amžių ir kalbos mokėjimo lygį - tarpusavyje varžėsi 6-8 ir 9-12 klasių skaitovai. Buvo vertinama, kaip dalyviai sugeba atskleisti eilėraščių nuotaikas, temą, kokia jų tartis ir intonacija.

   „Saulėtekio“ gimnazijai atstovavo IVb klasės mokinė Gabrielė Petraitytė. Ji trečiosios užsienio kalbos grupėje užėmė II vietą! Konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir knygomis. Sveikiname Gabrielę!

Prancūzų kalbos mokytoja Vilma Vaitekutienė2019-05-02 2019 m. gegužės mėnesio renginių planas

2019 m. gegužės mėnesio renginių planas ČIA.2019-04-29 Konkursas „Mano svajonių kelionė“

   Balandžio 19 d. Šiaulių universiteto gimnazijoje įvyko Šiaulių apskrities ir Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8-11 klasių mokinių rašinio „Mano svajonių kelionėrusų ir vokiečių kalbomis konkurso baigiamasis renginys. Mūsų gimnazijos mokinė Eva Bertašiūtė išbandė savo jėgas kūrybiniame konkurse ir laimėjo trečią vietą. Renginyje dalyvavo 34 mokiniai iš 13 mokyklų, kurie rašė rašinius rusų kalba, ir 35 mokiniai iš 9 mokyklų, rašiusių vokiškai. Vertinimo komisiją nustebino dalyvių originalumas. Mokiniai keliavo po visą pasaulį: Japoniją, Pietų Korėją, JAV, Vokietiją, Havajus, Peru, Antarktidą, Rusiją, Indiją, Prancūziją, Italiją, Turkiją, Lenkiją, vyko net į keliones laike. NUOTRAUKOS>>>

Rusų k. mokytoja Tatjana Cukanova2019-04-18 Kviečiame dalyvauti filmų festivalyje-konkurse „Mokykla – antrieji namai“

   Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija, palaikydama gimnazijos Jaunųjų žurnalistų būrelio iniciatyvą, organizuoja visos šalies filmų festivalį-konkursą tema „Mokykla – antrieji namai“.

   Tikslas – paskatinti jaunuosius kūrėjus kurti filmus mokyklinio gyvenimo tematika, stiprinti tapatumo, bendruomeniškumo, pasididžiavimo savo mokykla jausmą, nagrinėti visuomenei aktualias problemas bei skatinti kūrėjus per vaizduojamąjį meną atskleisti švietimo ir kultūros sąsajas.

   Šiame festivalyje-konkurse gali dalyvauti visos Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo mokyklos.

Filmų festivalio-konkurso trukmė: 2019 m. balandžio 12 d. 2019 m. gegužės 31 d.

Daugiau informacijos rasite festivalio-konkurso NUOSTATUOSE.

Į klausimus atsakysime el. paštu gberzinisberzinskas@gmail.com arba  sauletekis@sauletekis.lt.

Kviečiame jaunuosius talentus dalyvauti! :)

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenė2018-06-22 Svarbi informacija: Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

   Visa naudinga informacija mokytojams ir mokiniams dabar – www.emokykla.lt.

   Kviečiame mokytojus ir moksleivius registruotis Švietimo portale, gauti po penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

   Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža švietimu besidominčių bendruomenė.
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Mokytojams
El. paštas

video

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Virgaudas
Žymantė
Brunonas
Leonora

Nusiųsk atviruką

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius